Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KTP/135

Rauhan ja sosialismin puolesta - Kommunistinen työväenpuolue

KTP:n poliittinen tavoiteohjelma


  • Puolue: Rauhan ja sosialismin puolesta - Kommunistinen työväenpuolue
  • Otsikko: KTP:n poliittinen tavoiteohjelma
  • Vuosi: 1998
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

VUODEN 1999 EDUSKUNTAVAALEISTA UUSI SUUNTA 2000-LUVULLE: KESKEISIÄ TAVOITTEITA

Suomi on irrotettava Euroopan Unionista valtalailla ja EMU:sta.

Työaikaa on lyhennettävä 35 viikkotyötuntiin ansiotasoa alentamatta.

Työstä maksettavan alimman palkan tulee olla suuruudeltaan vähintään 80 000 mk vuodessa (12x6700 mk).

Maahan on saatava täystyöllisyys.

Kotimaisten investointien elvyttämiseksi:

  • Tavaroiden ja palvelusten kansantaloudelle vahingollista liikkumista on rajoitettava väestön toimeentulon ja talouselämän turvaamiseksi.
  • Pääomien maastavientiin tulee asettaa 22 % arvonlisävero ja erikoislupa.
  • Pörssi -ja osakekaupoille tulee asettaa 22 arvonlisävero.

Pääomatulojen (voitto,osinko,korkotulot) verotus tulee nostaa 43%.

Kunnallinen verotus on muutettava progressiiviseksi.

Asuntojen vuokria tulee alentaa.

Perustuloksi 4500 mk kuukaudessa verottomana.

Kansaneläkelaitoksesta on muodostettava kaikki eläkkeet kattava vakuutuslaitos.

Eduskuntapuolueiden puoluetukijärjestelmät on purettava.

Yhteiskunnan päätösten on perustuttava kansalaisten oikeuksien parantamiseen.

Teollisuus tulee sopeuttaa raaka-aineiden luonnonmukaiseen kiertoon.

Uusien valta -ja moottoriteiden rakentamisesta tulee luopua ja raide- ja joukkoliikennettä kehittää.

Suomessa ei tarvita miehistön kuljetus ja taisteluhelikoptereita. On luovuttava uusien aseiden hankinnasta. Yhteiskunnan militarisointi tulee lopettaa.

NATOn kanssa solmittu rauhankumppanuussopimus on irti sanottava.

Kansalaisten lähettäminen Suomen rajojen ulkopuolelle sotilaallisiin tehtäviin tulee kieltää.

Uudistuksilla voidaan saada parannuksia työtätekevien ja pienituloisten asemaan. Sosialistinen yhteiskuntatavoite on avainkysymys kansalaisten hyvinvoinnin järjestämiseksi kestävällä tavalla.