Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KTP/1366

Rauhan ja sosialismin puolesta - Kommunistinen työväenpuolue

Vaaliohjelma


 • Puolue: Rauhan ja sosialismin puolesta - Kommunistinen työväenpuolue
 • Otsikko: Vaaliohjelma
 • Vuosi: 2019
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vaaliohjelma

Me emme lupaa, me vaadimme

 1. Oikeus työhön perustuslakiin! Perustuloksi 1200 euroa!
 2. Maksuton julkinen terveydenhuolto – siihen on varaa! SOTE-suunnitelmat peruttava!
 3. Ilmainen koulutus, vapaa opiskeluoikeus! Ei pääsykokeita, opintolainat nollattava!
 4. Vuokrasäännöstely voimaan, asumisen hinta alas – asunto ihmisen perusoikeudeksi!
 5. Loppu kapitalismin aiheuttamalle ympäristötuholle ja ilmastomuutokselle! Avohakkuut kiellettävä! Omavarainen maatalous- ja elintarviketuotanto!
 6. Kansallistettava suurteollisuus, pankit, kaivokset, puhelin- ja teleliikenne, sähkön tuotanto ja jakelu!
 7. Irti NATO:sta, ei hävittäjähankintoja – kyllä rauhalle, ei kapitalismin sodille!
 8. Irti EU:n kahleista – kohti työväen valtaa, sosialismia!