Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KVP/914

Kansallinen Viskipuolue

Vaaliohjelma


  • Puolue: Kansallinen Viskipuolue
  • Otsikko: Vaaliohjelma
  • Vuosi: 2015
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vaaliohjelma

Kansallisen Viskipuolueen vaaliohjelma

Kansallisen Viskipuolueen toiminnassa toteutetaan tässä periaateohjelmassa mainittuja arvoja ja periaatteita. Kansallisen Viskipuolueen keskeisimmät periaatteet ovat järkiperusteinen päätöksenteko sekä vapausaate.

Järjetön sääntely saatava kuriin

Kaikkien yritysten aukioloajat on vapautettava. Alko ja muut luonnottomat monopolit on purettava. Perusinfrastruktuuri jää julkiseen omistukseen. Anniskelualuelainsäädäntö, alkoholijuomien mainoskielto ja rahastusluontoiset lupakäytännöt lakkautettava. Rahankeräyksen järjestämisen tulee olla sallittua mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen ilmoitusluontoisesti. Elintarvikehuoneistojen älyttömiä vaatimuksia kevennettävä huomattavasti. Rakentamiseen liittyvää sääntelyä, kuten kaikkia asuntoja koskevia esteettömyysvaatimuksia, on vähennettävä merkittävästi. Tienvarsiopasteet sallittava.

Suomessa on siirryttävä suunnitelmataloudesta markkinatalouteen

Elinkeinonharjoittamisen luvanvaraisuutta vähennettävä merkittävästi. Elintarvikekioskin, kaupan, ravintolan, kuljetusyrityksen, taksiyrityksen ja apteekin perustamisen tulee olla pätevältä ihmiseltä ilmoitusluontoinen, eikä virkamiehen harkinnan alainen asia.

Sosiaaliturvareformi on välttämätön

Suomen sosiaaliturva pitää välittömästi ulottaa yhdenvertaisesti myös pätkätyöläisiin ja yrittäjiin. Kannustinloukut on purettava joko perustulolla, perustilillä tai nykyjärjestelmää parantamalla esimerkiksi kehittämällä tulon suojaosaa. Työttömien asemaa tulee parantaa byrokratiaa yksinkertaistamalla ja karenssiajat poistamalla. Järkevä sosiaaliturva parantaa palkansaajan asemaa työmarkkinoilla merkittävästi.

Kokonaisveroastetta on kevennettävä

Suomen korkeaa kokonaisveroastetta on kevennettävä laskemalla työn ja yrittämisen verotusta. Yrityksen tulosta tulee verottaa vasta, kun sitä nostetaan yrityksestä pois.

Veronleikkaukset rahoitetaan karsimalla perusteettomia etuoikeuksia

Yritystuet lisäävät byrokratiaa, vääristävät kilpailua eivätkä paranna kannattavien projektien toteuttamismahdollisuuksia. Suorat yritystuet tulee lopettaa. Verovähennyksiä karsitaan poistamalla muun muassa asuntolainojen korkovähennys sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennyskelpoisuus. Eläkeuudistus, jossa siirrytään vapaaehtoisempaan eläkesäästämiseen, ja kunkin eläke perustuu henkilön itse maksamiin eläkemaksuihin. Kiinteistövero tulisi kohdistaa oikeudenmukaisemmin, ja sitoa se maan markkinahintaan.

Työelämään tarvitaan joustoja

Kukin saa sopia omista työehdoistaan itse valtion asettamien minimiehtojen puitteissa. Työllistämisen ei tule olla työnantajalle kohtuuton riski.