Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LKP/159

Liberaalinen Kansanpuolue

Nuorille työtä ja koulutusta


  • Puolue: Liberaalinen Kansanpuolue
  • Otsikko: Nuorille työtä ja koulutusta
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

NUORILLE TYÖTÄ JA KOULUTUSTA

Suomalaisen yhteiskunnan ongelmat heijastuvat kärjistyneinä nuorisossamme. Yhteiskunnan voimakas rakennemuutos ja talouspolitiikan epävarmuus ovat aiheuttaneet nuorisolle uusia, suuria ongelmia.

Liberaalien Kansanpuolue pyrkii parantamaan nuorison asemaa sosiaalisen liberalismin pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa koulujärjestelmän jatkuvaa kehittämistä, nuorten ihmisten sosiaaliturvan parantamista ja parempien yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien luomista nuorisolle.

KOULUTUS

1. Peruskoulu-uudistus on saatettava loppuun kehittämällä opetuksen sisältöä ja korjaamalla havaitut virheet.

2. Keskiasteen koulutus on nivellettävä peruskoulun luonnolliseksi jatkeeksi ja jatkokoulutus on turvattava korkeakouluihin saakka.

3. Koulutuksen on vastattava tulevaisuuden haasteisiin. Yleissivistävän koulutuksen on oltava riittävää, jotta jatko- ja uudelleenkoulutuksen avulla on mahdollista tarvittaessa hakeutua uuteen ammattiin.

4. Opiskelu on tunnustettava työnteoksi. Jokaiselle nuorelle on turvattava mahdollisuus opiskeluun riittävän opintotuen avulla. Nykyisen opintotukijärjestelmän epäoikeudenmukaisuudet, jotka asettavat keskituloisista perheistä lähtöisin olevat opiskelijat väliinputoajan asemaan, on korjattava.

5. Työelämään siirtyneille nuorille on turvattava mahdollisuus jatkokoulutukseen ja ammattitaidon syventämiseen.

TYÖELÄMÄ

Nuorten työllisyyttä edistetään parhaiten uudistamalla tuotantorakennetta. Maahan on luotava teollisuutta ja uusia työpaikkoja.

1. Koulusta työelämään siirtymistä on helpotettava.

2. Opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuudet on turvattava.

3. Nuorten työntekijäin palkkaaminen on sosiaalikustannusten porrastuksella sekä verotusjärjestelmän uudistuksella tehtävä työnantajalle edulliseksi.

4. Nuorisotyöttömyyden torjumiseksi yhteiskunnan on kehitettävä työvoimatukijärjestelmiä, jotka saavat työnantajat palkkaamaan nuoria työntekijöitä pysyviin työsuhteisiin.

SOSIAALISET ONGELMAT

Nuorison vaikeudet keskittyvät elämänvaiheeseen, jossa nuori siirtyy opiskelusta työelämään. Edessä on perheen perustaminen ja oman kodin hankkiminen.

1. Kodin perustamisen helpottamiseksi on luotava uusi kodinperustamislainajärjestelmä.

2. Myönnettäessä valtion asuntolainoja on otettava huomioon paitsi hakijan tulot, myös hakijan maksettavana olevat opintolainat ja muut todelliseen varallisuuteen vaikuttavat tekijät.

3. Yhteiskunnan on kaikin tavoin tuettava edullisten vuokra-asuntojen tuotantoa erityisesti nuoria varten. Kuntien asuntotuotanto-ohjelmiin on sisällytettävä lakisääteisesti tavoitteet tätä tarkoitusta varten.

4. Opintolainojen ja asuntolainojen takaisinmaksuaika on porrastettava maksukyvyn mukaan.

NUORISOTOIMINTA

Yhteiskunta tukee parhaiten nuoria takaamalla heille mahdollisuudet itsenäiseen toimintaan.

1. Poliittisten ja sitoutumattomien nuorisojärjestöjen taloudellinen tukeminen on erotettava toisistaan. Kumpiakin järjestöjä on tuettava riittävästi ja tasapuolisesti.

2. Kuntien omaa, järjestäytymättömiin nuoriin kohdistuvaa nuorisotyötä on edistettävä.

LIBERAALINEN KANSANPUOLUE