Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LPVV/1521

Liberaalipuolue - Vapaus valita

Eduskuntavaaliohjelma 2023


  • Puolue: Liberaalipuolue - Vapaus valita
  • Otsikko: Eduskuntavaaliohjelma 2023
  • Vuosi: 2022
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2023

Tämä Liberaalipuolueen valtakunnallinen vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2023 on hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 16.12.2022

Leikattavaa löytyy: Eduskuntavaaliohjelma 2023

Haluatko valita valtion velan jatkuvan kasvattamisen vai heikko-osaisilta leikkaamisen?

Onneksi on kolmaskin vaihtoehto.

Vaikka lisävelan ottaminen tuntuisi ensisilmäyksellä helpolta ratkaisulta, ovat kaikki korkoihin menevät rahat pois hyvinvointivaltion peruspalveluista. Lopulta velkamme jäävät lapsiemme maksettavaksi. Menoleikkauksia tarvitaan, jotta voimme turvata hyvinvointivaltion tärkeimmät pilarit: koulutuksen, terveydenhuollon ja muut peruspalvelut.

Valtion menot on laitettava tärkeysjärjestykseen. Liberaalipuolue ei halua näivettää peruspalveluita lyhytnäköisellä juustohöyläyksellä. Sen sijaan leikkaisimme esimerkiksi innovaatiokeskuksilta, kulttuuripalkinnoista, hevosjalostuksesta, kansallisoopperalta, peltorakenteen kehittämisestä, edustustiloista, ystävyysseuroilta, elokuvatuotannolta sekä lukemattomilta muilta toissijaisilta verorahojen käyttökohteilta, yhteensä 9,1 miljardin euron edestä. Pienistä puroista kasvaa iso virta.

Liberaalipuolueen leikkauslista saattaa tuntua ikävältä heistä, jotka ovat hyötyneet aikaisemmista tulonsiirroista. Emme leikkaa siksi, ettemmekö arvostaisi leikkauslistalle päätyneitä kohteita, vaan siksi, että Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa näin laajaan julkiseen sektoriin. Lupaamme, etteivät leikkauksemme heikennä kenenkään pääsyä terveydenhuoltoon tai mahdollisuutta opiskella lähtökohdistaan riippumatta. Liberaalipuolueen vaihtoehto turvaa hyvinvointivaltion peruspalvelut ja samanaikaisesti saattaa valtiontalouden kestävälle pohjalle katkaisemalla velkakierteen.

Terveydenhuollon palveluiden turvaaminen

Liberaalipuolueen leikkausten ansiosta terveydenhuollon palvelut voidaan turvata.

Terveydenhuoltomenojen kasvua ovat ajaneet viimeisen parinkymmenen vuoden ajan pääasiassa erikoissairaanhoidon paisuvat kustannukset. Tästä on syntynyt noidankehä, jossa kasvavat kulut ovat johtaneet perusterveydenhuollon leikkauksiin, joka taas on entisestään lisännyt erikoissairaanhoidon tarvetta ja kustannuksia.

Terveydenhuollon painopistettä tulee siirtää perusterveydenhuoltoon, eikä ennaltaehkäisevistä toimista saa säästää. Toimiva perusterveydenhuolto turvaa niin suomalaisten terveyttä kuin talouttakin.

Koulutukseen turvaaminen

Liberaalipuolueen leikkausten ansiosta perusopetus voidaan turvata, eikä lamavuosien virheitä tarvitse toistaa.

Pienemmät ryhmäkoot mahdollistavat koululaisille oppimisrauhan. Opetuksessa on tunnistettava oppilaiden yksilölliset erot ja huomioitava paremmin myös lahjakkaat oppilaat. Ammattiopetuksessa muodostuvan osaamisen ja työelämän tarpeiden välille on muodostunut kuilu. Parantamalla opetuksen ja työelämän yhteistyötä voidaan varmistaa, että ammattiinsa valmistunut pääsee paremmin mukaan suoraan työelämään. Ammattitaito ja osaaminen on lupa- ja tutkintokeskeisyyttä tärkeämpää. Koulutuspaikkoja tulee lisätä niille aloille, joilla on työvoimapulaa. Esimerkiksi lääkäreitä ja varhaiskasvatuksen opettajia on koulutettava nykyistä enemmän. Tällä edistetään myös suomalaisen koulutustason kääntämistä uudelleen nousuun.

Energia

Liberaalipuolueen leikkausten ansiosta voidaan edistää hiilivapaan energiantuotannon lisäämistä.

Ydinenergia on välttämätön energiantuotantomuoto ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Uudentyyppisten reaktoreiden ja tuotantomuotojen kokeileminen on mahdollistettava. Ydinreaktoreiden lupaprosessista on tehtävä nykyistä nopeampi ja kevyempi, jotta myös pienreaktoreiden käyttöönotosta tulee mahdollista. Suomessa on korkeaa ydinteknologiaan liittyvää osaamista, eikä lainsäädäntö saa olla sen hyödyntämisen esteenä.

Ympäristö

Liberaalipuolueen leikkausten ansiosta luonnon monimuotoisuutta voidaan suojella.

Valtion tulee taata puhdas ympäristö myös tuleville sukupolville. Sekä globaaleihin että paikallisiin ympäristöhaittoihin on suhtauduttava vakavasti. Ympäristöhaittojen aiheuttajilla tulee olla vastuu vahinkojen korjaamisesta. Luonnon monimuotoisuuden säilymistä on tuettava niin lähiluonnossa kuin kansallispuistoissa.

Oikeusjärjestelmän parantaminen

Liberaalipuolueen leikkausten ansiosta tuomioistuinten jutturuuhkia voidaan purkaa

Oikeusjärjestelmän ruuhkat ja hidas eteneminen aiheuttavat uhreille kärsimystä. Lisäämällä oikeusjärjestelmän käytettävissä olevia resursseja voidaan oikeustapausten käsittelyaikoja lyhentää merkittävästi.

Kokonaisturvallisuus

Liberaalipuolue haluaa suomalaisten tuntevan olonsa turvatuksi.

Suomen on oltava jokaiselle turvallinen maa, jossa kenenkään ei pidä pelätä rikoksen uhriksi joutumista. Suomalaisten ei pidä joutua pelkäämään lähellä tai kaukana olevia valtioita tai ryhmittymiä, jotka pyrkivät horjuttamaan Suomen vakautta. Suoran sotilaallisen uhan lisäksi kyse voi olla myös elämälle välttämättömän huoltovarmuuden tuhoamisesta. Kansalaisille on voitava taata arkielämän jatkuminen myös pitkään kestävien poikkeus- ja sotaolojen aikana. Nato-jäsenyys yhdessä riittävän oman maanpuolustuskyvyn kanssa ovat Suomen paras turva suoraa hyökkäystä vastaan. Yhdessä läntisten kumppanimaiden kanssa toteutetut vihamielisten valtioiden kauppa- ja teknologiasaarrot ovat puolestaan tehokas keino estää Suomea uhkaavan hyökkäyskyvyn syntyminen.

Isot turvallisuusasiat ovat kuitenkin etäisiä, jos oma arki on selviytymistä. Sosiaalitukijärjestelmää pitää kehittää kohti yksinkertaista perustoimeentulomallia, joka tarjoaa jokaiselle varman turvaverkon. Epävarmuuden hälveneminen vähentää myös työmarkkinoiden sääntelyn tarvetta.