Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LPVV/918

Liberaalipuolue - Vapaus valita

Valtakunnallinen vaaliohjelma kuntavaaleihin 2017


  • Puolue: Liberaalipuolue - Vapaus valita
  • Otsikko: Valtakunnallinen vaaliohjelma kuntavaaleihin 2017
  • Vuosi: 2016
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Valtakunnallinen vaaliohjelma kuntavaaleihin 2017

Hyväksytty puoluekokouksessa 23.10.2016

Vähemmän tehtäviä – vähemmän veroja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei saa olla kunnallisveron korotusautomaatti. Kunnallisveron on vastaavasti laskettava, kun tehtäviä siirretään kunnilta maakunnille.

Julkisen tilan tulee olla kaikkien käytettävissä

Julkisen tilan on oltava kansalaisten käytössä. Pienempiä tapahtumia ja muuta yhteiskunnallista toimintaa tulee pystyä järjestämään ilmoitusluontoisesti ilman minkäänlaisia lupia. Suurempien tapahtumien lupa-asiat tulee käsitellä viipymättä.

Verorahojen käytön tulee olla hyvin perusteltua

Kunnan keräämiä rahoja pitää käyttää vain sellaisiin palveluihin ja hankkeisiin, jotka ovat hyödyllisiä suurelle osalle kuntalaisia. Verovaroilla ei saa suosia eturyhmiä tai poliitikkojen tuttavia. Kuntien keskinäinen kilpailu toisarvoisilla hankkeilla on kaikille veronmaksajille vahingollista ja se on lopetettava.

Kunnallisen päätöksenteon ja rahankäytön tulee olla avointa

Kuntien rahankäytön tulee olla täysin avointa ja kaikki kunnallisessa päätöksenteossa käytetty tieto pitää julkistaa kuntalaisille. Kuntien omistamiin yrityksiin on sovellettava samoja avoimuusvaatimuksia kuin muihin julkisiin toimijoihin.

Kilpailulla tehokkuutta laadukkaiden palvelujen tuottamiseen

Palvelut tulee tuottaa tavoilla, joilla parhaiten pystytään vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin. Palveluntuottajana voi olla julkinen tai yksityinen taho. Julkisesti rahoitettujen palvelujen ei tarvitse olla julkisesti tuotettuja. Kuntalaisten vapautta palveluntuottajan valinnassa tulee kasvattaa.

Markkinaehtoisuutta maankäyttöön ja asumiseen

Kuntien ei tule luovuttaa omistuksessaan olevaa maata millekään taholle alle käyvän hinnan. Parkkipaikkanormeista, asuntojen neliövaatimuksista ja muista haitallisista asuntorakentamisen normeista tulee luopua. Kuntien tulee pitää huolta, että kaavoitettua maata on riittävästi. Rakennusoikeutta ei tule tarpeettomasti rajoittaa. Kuntien ei tule säännellä asuntojen hintoja tai vuokria.