Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/M2011/319

Muutos 2011

Muutos 2011:n tavoiteohjelma


  • Puolue: Muutos 2011
  • Otsikko: Muutos 2011:n tavoiteohjelma
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

[kuva poistettu]

Tavoiteohjelma

Muutos 2011 rp uskoo maailmaan, jossa itsenäiset ja demokraattiset kansallisvaltiot harjoittavat vapaaehtoista rauhanomaista yhteistyötä keskenään. Jokainen valtio takaa kansalaistensa ihmisarvon ja vapauden.

Muutoksen toimialue on Suomi. Muutos kannattaa vapaata ja hyvinvoivaa Suomea, jossa kansalaisten perusoikeudet ja oikeus onnen tavoitteluun on turvattu.

TAVOITE: SUOMALAISTEN ETU

Puolueen tarkoituksena on Suomen kansalaisten ja Suomen valtion kansallisten etujen ajaminen. Muutoksen mielestä Suomen valtion tulee olla suomalaisten edunvalvontaorganisaatio.

KEINOT: SANANVAPAUS JA SUORA DEMOKRATIA

Muutoksen mielestä suomalaisten etu toteutuu silloin, kun hallitus ja eduskunta tekevät kansalaisten enemmistön tahdon mukaisia päätöksiä. Keinot kansalaisten tahdon selvittämiseen ovat sananvapaus ja suora demokratia.

Sananvapaus

Sananvapaus on demokratian kulmakivi. Demokratia ei voi toteutua ilman sananvapautta, sillä ainoastaan sananvapaus mahdollistaa vapaan mielipiteiden vaihdon, ajatuksien ja ideoiden esilletuonnin ja niiden kritiikin. Ainoastaan antamalla mahdollisuus kritisoida vallassaolevaa järjestelmää ja sen puutteita voidaan varmistaa, että nämä puutteet voidaan löytää ja korjata.

Suora demokratia

Suora demokratia antaa kansalle välineet käyttää itse sille kuuluvaa valtaa politiikan ja byrokratian yli ja ohi. Suoralla demokratialla kansa voi milloin tahansa ottaa poliitikkojen päätettävänä olevan asian itse päätettäväkseen tai tuoda poliittisesti päätettäväksi minkä tahansa sellaisen asian, jonka se kokee tärkeäksi, mutta joka ei ole kiinnostanut poliitikkoja riittävästi. Suora demokratia vähentää poliitikkojen valtaa kansalaisten yli ja palauttaa päätösvallan niille, joiden elämään tehdyt päätökset vaikuttavat.

Kansanliike

Muutos 2011 on kansanliike, jonka tarkoituksena on siirtää valta pieneltä “eliitiltä” kansalaisille. Muutos ei pakota jäseniään ajattelemaan tietyllä tavalla, kunhan he hyväksyvät Muutoksen kolme pääperiaatetta: suomalaisten etu, suora demokratia ja sananvapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että Muutoksen jäsenet ja ehdokkaat voivat olla mitä mieltä he tahtovat esim. talouspolitiikasta tai EU:sta. Emme tunne puoluekuria, mutta edellytämme jäseniltämme lakien ja hyvien tapojen noudattamista.

ONGELMAT, JOTKA MUUTOS HALUAA RATKAISTA

Edustuksellinen demokratia ei toimi: väkivaltarikoksista annetaan mitättömän pieniä tuomioita, liian löysä maahanmuuttopolitiikka houkuttelee väärinkäytöksiin ja Suomi ottaa velkaa maksaakseen muiden valtioiden velkoja. Nämä ovat esimerkkejä asioista, joissa kansa ei saa ääntään kuuluville. Muutoksen keinoja - sananvapautta ja suoraa demokratiaa - voidaan käyttää minkä tahansa muunkin ongelman ratkaisemiseen. Suomalaisten eduksi.

Hyväksytty Muutos 2011:n kevätkokouksessa Helsingissä 17. maaliskuuta 2012.