Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PIR/1313

Piraattipuolue

Piraattipuolueen energia- ja ympäristöohjelma


  • Puolue: Piraattipuolue
  • Otsikko: Piraattipuolueen energia- ja ympäristöohjelma
  • Vuosi: 2017
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Energia- ja ympäristöohjelma hyväksytty Piraattipuolueen syyskokouksessa 11.11.2017

Piraattipuolueen energia- ja ympäristöohjelma

Energia- ja ympäristöpolitiikassa on kiinnitettävä huomiota kestävään kehitykseen, säilytettävä luonnon moninaisuus, pyrittävä hillitsemään ilmastonmuutosta ja varauduttava ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä radikaalisti. Perusenergiantuotannossa fossiilisia polttoaineita hyödyntävät voimalaitokset on korvattava ydinvoimalla, jota voidaan tuottaa niin isoissa yksiköissä kuin myös sarjatuotetuilla pienreaktoreilla. Ydinvoimaa voidaan täydentää aurinko- ja tuulivoimalla sekä vähäpäästöisillä biopolttoaineilla. Päästöjen verottaminen on parempi tapa edistää kestävää energiantuotantoa kuin yksittäisten tuotantotapojen tuet.

Fossiilisista polttoaineista tulee luopua vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisista polttoaineista luopumista on jo ennen sitä edistettävä esimerkiksi päästömaksuilla tai korkeammalla verokannalla.

Ympäristölupaa vaativassa toiminnassa pitää vaatia riittävät vakuutukset ja vakuudet, jotta ympäristövahingon sattuessa pilattu ympäristö saadaan ennallistettua.

Ilmastonmuutos asettaa uusia haasteita myös ruoan tuotannolle. Geenimuunneltujen organismien (GMO) avulla voidaan tuottaa uusia olosuhteita kestäviä tai ravitsemuksellisesti parempia ruokalajikkeita nopeammin kuin perinteisiä menetelmiä käyttäen. GMO ei periaatteessa eroa perinteisistä jalostusmenetelmistä ja esimerkiksi geenimuunnellut kasvit ovat ruoantuotannossa ihmisille turvallisia. GMO on tärkeä menetelmä myös kehitettäessä uusia lääkeaineita.