Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PIR/328

Piraattipuolue

Piratpartiets partiprogram


  • Puolue: Piraattipuolue
  • Otsikko: Piratpartiets partiprogram
  • Vuosi: 2009
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Partiprogram

Baserat på medborgarnas vilja vill Piratpartiet bygga ett näringslivsmässigt och kulturellt sundare samhälle, främja demokratiska principer inom beslutsfattande, grundligt förnya upphovsrättslagstiftningen och avskaffa patentväsendet stegvis. För att uppnå dessa målsättningar eftersträvar vi efter mandat i Europaparlamentet och i finska riksdagen.

Piratpartiet strävar efter:

Att trygga demokratin och medborgarrättigheter

Integritetsskyddet är skyddat av grundlagen och är en av folkväldets grundstenar vilken alla våra mest uppskattade rättigheter vilar på. Den tekniska utvecklingen har förändrat vårt sätt att kommunicera, men den har inte förminskat dessa rättigheters betydelse. Eftersom den tekniska utvecklingen medfört enkelhet och ekonomiska besparingar, har den elektroniska kommunikationen ökat inom privatliv, finansliv och statsförvaltning. Det finska samhällssystemet är allt mer beroende av skydd av elektronisk kommunikation.

All elektronisk kommunikation bör skyddas av brevsekretessen, och samma garanti för konfidentiella, privata och anonyma aspekter bör finnas inom elektronisk kommunikation som det nu existerar för vanliga brev. Elektronisk kommunikation bör skyddas mot bevakning och intrång med lagstadgade principer som motsvarar brevsekretessen. Användning av stark kryptering i digital överföring bör uppmanas till.

Man måste ingripa i det pågående förfallet av demokratin och medborgarrättigheterna i Finland och Europeiska unionen. Även de minsta begränsningarna av individens integritet måste vara ytterst välmotiverade. Omfattande, lagstadgad övervakning av medborgare kommer utan undantag att leda till missbruk, och är helt omotiverad i ett fritt samhälle.

Som EU-medlem har Finland rättighet och plikt att kräva att unionen styrs demokratiskt. Vad vi gör och låter bli att göra som en del av världens största ekonomiska makt berör inte enbart finländare utan reflekteras omedelbart i människors välmående och rättskydd i hela världen.

Att befria kulturen

Idag riktas orimliga och konstgjorda begränsningar mot immateriella produkter för att beskydda ekonomiska fördelar tillhörande utomstående parter av kreativt arbete. Detta sker på bekostnad av konsumentskyddet, medborgarrättigheterna och samhällets resurser. Det nuvarande upphovsrättssystemet skyddar inte konstnärers levebröd.

Kultur uppstår genom interaktion mellan människor. Det är vansinnigt att påstå att spridning av kultur skulle skada kulturen. Kulturens värde ökar vid spridning, vilket ökar konstnärers möjligheter att förtjäna pengar genom att prodcuera kultur. En människa som upplever sig få något värdefullt av konstnären ger gärna något värdefullt i utbyte. Immateriella produkters ickekommersiella kopiering, fildelning och p2p-nätverk bör inte begränsas eller bestraffas för, utan uppmanas till. I och med detta motsätter vi oss bredbandsskatt och kasettavgifter. Tekniska medel och avtal får inte begränsa konsumentskyddets förverkligande.

Ingen skapande konstnär behöver tjäna pengar på sina skapelser sjuttio år efter sin död. Inga filmstudior eller skivbolag grundar sina investeringsbeslut med hopp om vinst flera hundra år i framtiden. Immateriella produkters livstid är nuförtiden mycket kort och därför bör skyddet för kommersiell kopiering förkortas till 5-10 år efter utgivningen. Ickekommersiell kopiering och användning bör vara fritt från och med skapelsetidpunkten.

Att förnya patentsystemet och avskaffa privata monopol

Patentsystemet är uppbyggt kring myten om ett uppfinnargeni som i sin källare gör en stor uppfinning, patenterar den och förtjänar en förmögenhet. I verkliga livet är detta sällsynt, och de ekonomiska och juridiska belastningar som nuvarande patentsystemet orsakar samhället har ingen grund i en utvecklande marknadsekonomi.

I de få fall där det verkligen är fråga om ett uppfinnargeni i sin källare hjälper patenten knappt att skydda uppfinningen.

Läkemedelspatent har dagligen dödsoffer i U-länder. Patent begränsar forskningsarbete med potential att rädda liv genom att tvinga forskare att dölja sina fynd under patentansökningstiden, istället för att forskningsresultaten skulle delas inom vetenskapsvärlden. Piratpartiet erbjuder ett förnuftigt och uppbyggande alternativ till läkemedelspatententeringen, som förutom att lösa dessa problem också skulle ge mer resurser till medicinsk forskning, och samtidigt halverar offentliga sektorns läkemedelsutgifter. Vi önskar diskutera detta på europeisk nivå.

Den reform av upphovsrättssystemet vi förespråkar erbjuder mjukvaruutvecklare ett tillräckligt skydd. Mjukvarupatent är endast av ekonomiskt intresse hos patentjurister och storföretag. Förutom att missbruka patentsystemet strävar samma instanser att skapa privata monopol genom hemlighållandet av filformat och mjukvarugränssnitt. Sådan praxis höjer priser och kväver innovation. I planering av offentliga sektorns, medräknat skolväsendets, ADB-system bör man ta avstånd från dessa privata monopol och uppmana till användning av öppna system.