Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PKP/336

Perustuslaillinen kansanpuolue

Perustuslaillisten maatalousohjelma


 • Puolue: Perustuslaillinen kansanpuolue
 • Otsikko: Perustuslaillisten maatalousohjelma
 • Vuosi: None
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

PERUSTUSLAILLISTEN MAATALOUSOHJELMA

Perustuslaillisten mielestä maatalouspolitiikan on tähdättävä seuraaviin päämääriini

 • maan elintarvike-omavaraisuuden turvaamiseen kaikissa olosuhteissa,
 • maatilatalouden ja maaseutuväestön elinvoimaisuuden säilyttämiseen,
 • suomalaisen maaseudun elämänmuodon vahvistamiseen yhtenä kansallisen kulttuurimme perustekijänä.

Maatilatalouden edelleenkehittäminen edellyttää, että

 • maamme ilmastolliset ym. erityisolosuhteet huomioidaan,
 • maanviljelijäin yhteiskunnallista arvostusta kohotetaan valistustyön avulla, jonka on kohdistuttava sekä maaseutu- että kaupunkiväestöön,
 • kehitysaluepolitiikkaa harjoitetaan, paitsi teollisuuden ja palveluelinkeinojen edellytyksiä vahvistamalla, ennen muuta alueiden perinteisen elinkeinon toimintamahdollisuuksia parantamalla,
 • maatilataloudellisen opetuksen ja neuvoonnan tasoa jatkuvasti kohotetaan kaikilla tasoilla,
 • erityisin tukitoimin pyritään palauttamaan maanviljelijä-väestön ikärakenne yleistä tilannetta vastaavaksi,
 • maatilatalouden jatkuvuuden kannalta helpotetaan sukupolvenvaihdokseen maatalousväestön keskuudessa tähtääviä toimenpiteitä,
 • suositaan erikoistumista mm. puutarhataloudessa, turkiseläinten tarhauksessa, kalastuksessa ja turpeen tuotannossa,
 • sosiaali- ja kulttuuripoliittisesti maaseutuväestö saatetaan tasa-arvoiseen asemaan muuhun väestöön nähden,
 • maataloustuotteiden markkinoinnissa suositaan monopolististen pyrkimysten sijasta vapaata kilpailua,
 • maanviljelijäin yritystoimintaa tuotteiden markkinoinnissa kehitetään siten, että viljelijäin riittävä oma sananvalta säilyy.
 • maataloustuotteiden vientiä harjoitetaan vain, kun se on maan yleisten etujen mukaista, ja siten, että siitä ei koidu yhteiskunnalle kohtuutonta rasitusta,
 • kehitysapua kehitysmaille annettaessa käytetään maatalouden tarjoamia luontaisia mahdollisuuksiahyväksi,
 • maatilojen keskikokoa lisätään niiden elinkelpoisuuden turvaamiseksi,
 • maatilojen alueita välttämättömiin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin varattaessa turvaudutaan ensisijaisesti vapaisiin ostoihin; pakkolunastusta sovellettaessa on korvausten oltava oikeudenmukaisia ja maksettava ilman turhia viivästyksiä,
 • maatalouspolitiikkaa ohjataan, ei puoluetaktisin, vaan niin viljelijöitä itseään kuin koko yhteiskuntaa hyödyttävin lähtökohdin.
 • maan eri osien tuotannollisten edellytysten keskinäinen erilaisuus otetaan huomioon, o maatilojen yhteistoimintaa kehitetään vapaaehtoisuuden pohjalta, ilman kollektivistisia pyrkimyksiä,
 • metsäverotusta kehitetään metsäntuoton lisäämistä suosivaan suuntaan,
 • maatilojen kokonaisverotus saatetaan kohtuulliseksi ja tuotannon tehokkuutta palvelevaksi sekä
 • maataloustuloneuvotteluissa otetaan huomioon alussa esitetyt perusta lähtökohdat.