Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PS/395

Perussuomalaiset

Eduskuntavaaliohjelma 2003


  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Otsikko: Eduskuntavaaliohjelma 2003
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Perussuomalaisten Eduskuntavaaliohjelma 2003

Puolueneuvoston kokous Pori 11.08.2002

Uusi suunta suomelle - Korjauksia epäkohtiin

Perussuomalaisten päätavoite seuraavissa eduskuntavaaleissa on saada uusi suunta Suomelle ja muutos nykyiseen luonnottomaan ja periaatteettomaan hallituspohjaan. Ylileveä ja kaikki rajat ylittävä hallituspohja on tehnyt politiikasta pelkkää kylmää hallinnointia. Vanhat puolueet myötäilijöineen ovat ryhtyneet valtion asiamiehiksi kansaan päin, vaikka kansanedustajien tehtävä on edustaa ja puolustaa kansaa ja suomalaista ihmistä. Poliittisten vaihtoehtojen puute on suoranainen uhka todelliselle kansanvallalle. Perussuomalaiset tarjoavat seuraavissa eduskuntavaaleissa selkeän, kestäviin periaatteisiin perustuvan ja yhteiskunnan epäkohtiin tehokkaasti puuttuvan vaihtoehdon.

Suomea on hallittu järjestösaurusten ja suuren rahan konsensusliitolla. Kansalaisista etääntynyt valtakoneisto toitottaa kaikissa merkittävissä asioissa, ettei ole olemassa kuin yksi mahdollinen tie ja vaihtoehto - heidän omansa. Tällainen tilanne demokratiassa on mahdoton. Valtakoneisto aliarvioi kansaa ja pitää sitä itsenäisiin valintoihin kykenemättömänä. Tämä asenne ilmenee mm. kansanäänestysten halveksimisena ja teoriaherravallan ihailuna. Suomeen on pyritty juurruttamaan orjasieluista kohtalonuskoa, että vaihtoehtoa ei ole. Eri mieltä oleminen on pyritty tekemään mahdollisimman hankalaksi mm. leimaamalla eri mieltä olevia ääriliikkeiden kannattajiksi ja poliittisiksi rettelöitsijöiksi. Perusteltu arvostelu kuitataan jälkiviisaudeksi ja populismiksi. Populismilla on kansaa turha pelotella. Perussuomalaiset tulevat vaaleissa pitämään huolen siitä, että kansan kaipaamat ns. populistiset teemat nousevat vaalitaistelussa esiin.

Vanhat puolueet väljähtyneet

Vasemmisto on hylännyt vaikeuksissa olevat ja köyhät. Suomessa ei ole enää Väinö Linnan kuvaamaa räätäli Halmeen ja torppari Koskelan vasemmistoa. Tilalle on tullut kylmä ja perinteestä vieraantunut eurososialistinen etujoukko, peruskannattajiinsa nähden suurituloinen vasemmistoaateli, joka ylhäältä päin tietää mikä on ihmisille parhaaksi. Vasemmistopuolueiden jäsenmäärä on sateenkaarihallitusten aikana suorastaan romahtanut. Vasemmistolaisuus on johtovaltaa puhtaimmillaan. Vasemmisto puhuu kansanvallasta, mutta se vastustaa kaikkein jyrkimmin kansanäänestyksiä ja suoraa demokratiaa. Vasemmisto on keskitetyn vallan, ummehtuneen etujoukkoajattelun ja suurten yksiköiden henkinen vanki. Yksilö on toisarvoinen ryhmäetujen edessä.

Porvareilta on suosionkalastelu, raha ja omien optioiden ja sijoitusten turvaaminen valtion varoin vienyt pyhyyden tajun. Sateenkaarihallituksen aikana on vanhoilta koetelluilta ja kestäviksi havaituilta kansallisilta perusarvoilta nakerrettu pohjaa pois. Perhekäsitystä on laajennettu luonnottomasti ja avattu portit yhä syvemmälle moraaliperustan rappeuttamiselle. Perussuomalaiset eivät tätä kehityssuuntaa ole edesauttamassa ja hyväksymässä.

Perussuomalainen perusta

Perussuomalaiset rakentavat oikeudentunnon ja terveen järjen perustalle. Me luotamme Suomen kansaan, sen luovuuteen ja voimaan. Kestävä yhteiskunta rakennetaan alhaalta ylöspäin ihmisiä kuunnellen. Maailmassa on kolme keskeistä mahtia: yhteiskunta, raha ja ihminen. Kaikkia niitä tarvitaan, mutta ihminen on asetettava etusijalle ja yhteiskunnan ja rahan on palveltava ihmistä.

Totuudessa pysyminen on suurin voima. Perussuomalaiset kannattavat ja rohkaisevat mahdollisimman vapaata kansalaiskeskustelua ja eri näkemysten yhteiskunnallista kilpailua. Puolueemme vastustaa pakkovaltaa ja mielipidesensuuria. Me luotamme politiikassa vapaaseen kilpailuun ja parhaiden ideoiden voimaan. Käytännön toimintalinjamme on asialinja, jonka mukaisesti kannatamme hyviä ja toteuttamiskelpoisia esityksiä tulivatpa ne miltä taholta tahansa tai kenen tahansa esittäminä.

Suomen kansalaisten on tunnettava voimansa. Perussuomalaiset rohkaikevat suomalaisia itsenäisiin valintoihin. Maamme johtajien on saatava valtansa aidosti kansalta, eikä kansan pidä sopeutua ylhäältä tulevaan suostutteluun ja saneluun. Vanhojen puolueiden teot ja linja tunnetaan nahkurin orsia myöten. Suomen politiikan pöhöttynyt yhden totuuden todellisuus tarvitsee tuuletusta ja todellista vaihtoehtoa sekä uusia ajatuksia. Perussuomalaiset osallistuvat vaaleihin tarjotakseen väylän uusille ajatuksille ja rohkeille avauksille sekä fiksulle protestille. Perussuomalaiset tarjoavat kansalle mahdollisuuden äänestää kansanedustajiksi ihmisiä, jotka tuntevat suomalaisten jokapäiväisen murheen riittävästä toimeentulosta, pätkätöistä ja työttömyydestä. Me emme halua, että etujamme valvoo itse itseään täydentävä valtaklikki, jonka jäsenet ovat päättäneet asioita kansalaisten tappioksi ja omaksi edukseen jo liian pitkään.

Puolueemme ei ole yhteistyössä rötösherrojen kanssa. Aloitteita, puheita, esityksiä ja kirjoituksia emme tee virkamiesten kiusaksi vaan kansalaisten parhaaksi. Haluamme tarjota vaaleissa kansalaisille paitsi aidon poliittisen vaihtoehdon myös tilaisuuden asettua ehdokkaaksi. Perussuomalaiset haluavat rakentaa isänmaatamme olemalla mukana vaaleissa ja arvostamalla vapaiden vaalien tuomaa mahdollisuutta sanoa sanansa. Kannustamme ihmisiä äänestämään, sillä äänioikeus vapaissa vaaleissa on suuri mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä. Osallistumalla vaaleihin varaamme itsellemme myös moraalisesti kestävän perustan arvostella eri poliittisten ryhmien toimintaa, sillä vain oman panoksensa antamalla voi edellyttää tekoja myös muilta.

Edellä olevalta perustalta esitämme omana Perussuomalaisena näkemyksenämme ja tavoitteinamme seuraavaa:

Pienyrittäjyys ja työ - hyvinvoinnin takaajat

Suomea vaivaa työttömyyden ohella vaikea työnantajapula, joka on poistettava. Suomessa työn verottaminen on kohtuuttoman kovaa. Erityisesti matalatuottoinen työ ja monet palvelutehtävät ovat liian rankasti verotettuja. Pienipalkkaisten verotusta on voimakkaasti laskettava, jotta tällä hetkellä kannattamattomiin, mutta sinänsä tarpeellisiin töihin, saadaan palkattua työvoimaa. Työnantajamaksuja matalatuottoisilla aloilla on laskettava niin tuntuvasti, että työllistäminen tulee kannattavaksi.

Velvoitetyöllistämistä on käytettävä tehokkaasti keskeisenä syrjäytymisen estäjänä, mutta samalla on huolehdittava siitä, että velvoitetyöllistetty saa työstään vastaavat ansiot kuin ilman erityisvelvoitteita samaa työtä tekevä, jotta hänen ei tarvitse kokea kohtuutonta alemmuudentunnetta siitä, että saa vain murto-osan siitä palkasta, jonka saa vakituinen viranhaltija, joka sälyttää tehtävänsä velvoitetyöllistetylle. Myös uusosuustoiminta on uudenmuotoista pienyrittäjyyttä.

Suomi ei pärjää ilman pientä ja keskisuurta yrittäjyyttä, joiden kilpailukyky on koko Suomen työllisyyden ja hyvinvoinnin selkäranka. Puolueemme ei hyväksy laillisen elinkeinotoiminnan rajoittamista ja sabotointia, esimerkiksi turkistarhausta ei tule kieltää.

Eriarvoiset työttömät - ansiosidonnainen / peruspäiväraha - maaseutu / kaupunki

Ihmisten joutenolon tulisi olla saman arvoista riippumatta siitä, että kuuluuko ammattiliittoon vaiko ei. Etenkin työllistämistoimien edessä maaseudun työttömät, jotka velvoitetyöllistetään pitkien matkojen takaa, joutuvat monesti työmatkat kustannettuaan varsin epäedulliseen asemaan. Heille ei jää työllistämisestä mitään ansiota, päinvastoin saattavat joutua jopa maksamaan työmatkoja peruspäivärahastaan, joka on tarkoitettu välttämättömien elinkustannusten kattamiseen. Tämä sama tilanne on usein edessä myös työttömillä, jotka komennetaan pidemmän matkan taakse ammattikurssikeskuksiin lisäoppia hankkimaan.

Työttömien kurssittaminen olisi tehtävä vain "oppisopmuksella", eikä kymmenillä kursseilla, jolloin jo kurssille valittaessa selvitettäisiin kelpoisuus ja soveltuvuus sekä valittaisiin todellinen työnantaja, joka ottaa kurssin jälkeen vuodeksi pariksi töihin. Nykyinen työttömien kouluttaminen yhteiskunnan kustannuksella "reserviin", jotta työnantajat sitten voivat valita sopivat päältä on yhteisten varojen tuhlausta. Sitten työnantajat yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa mollaavat loput tarpeettomiksi.

Isännätön raha vie turmioon

Perussuomalaiset uskovat pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan. Näissä yksiköissä vastuusuhteet voidaan asettaa selvästi. Kansainväliset suuren rahan rötökset kirjanpitoasioissa osoittavat, että isännätön raha on yhtä turmiollista oli kyse suurkapitalismista tai kurisosialismista. Isännätön raha on ostanut Saksasta ilmaa, mutta isäntäraha Ruotsista asiakkaita. Suomessa on noudatettava tiukkaa moraalia talous- ja kirjanpitoasioissa, sillä se on koko lainalaisen yhteiskunnan etu. Optiokeisarit ja tilikikkailija-uffet tuhoavat rehellistä yritystoimintaa.

Lipposen sateenkaarihallitus on Sonera-seikkailustaan kokonaisuudessaan vastuussa. Suomessa on luotava selkeät säännöt valtion omistajapolitiikalle. Valtionyhtiöiden hallinto on keskitettävä yhteen paikkaan. Täydellisesti möhlityistä Soneran umts-kaupoista ei saa vetää sitä johtopäätöstä, että kaikki valtionyhtiöt on myytävä ja yksityistettävä. Valtio-omistusta tarvitaan myös yrityselämässä, mutta sillä on oltava selkeät pelisäännöt ja vastuusuhteet.

Oikeutta kansalle - ihmisarvon puolesta

Perussuomalaiset kunnioittavat jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja haluavat antaa kaikille mahdollisuuden työntekoon, henkiseen vapauteen sekä sosiaaliseen turvallisuuteen. Niille ihmisille, jotka ovat ruumiillisten tai henkisten vajavaisuuksien vuoksi menettäneet työkykynsä tulisi maksaa kohtuullista kansalaispalkkaa. Kansalaisten oikeusturvaa ja omaisuudensuojaa on parannettava ja rikosten uhrien asemaa on kohennettava.

Erityisesti valtion leväperäisyydestä johtuva kasvava nuorison alkoholin ja huumeiden käyttö on johtanut tilanteeseen, jossa vakuutuslainsäädäntöä tulisi radikaalisti muuttaa. Nykylainsäädäntö asettaa mm. liikenteessä päihteiden alaisena kuolleiden nuorten vanhemmat hautauskulujen maksajaksi, vaikka vanhemmat ovatkin maksaneet vakuutusmaksut eivätkä ole syyllistyneet muihinkään väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin lastensa suhteen.

Jokainen yhteiskuntamme jäsen on yhtä ainutlaatuinen ja arvokas; kristillisen ihmiskäsityksemme perusteella emme hyväksy ihmisarvoa loukkaavaa politiikkaa.

Huumeet kuriin - poliisille resurssit

Huumeongelma leviää Suomessa rappeuttavan syövän tavoin. Perussuomalaiset kannattavat kovia otteitta ja nollatoleranssia huumeasioissa. Huumeiden käytön ja hallussapidon on kaikissa tapauksissa johdettava riittävän ankariin ja tehokkaisiin seuraamuksiin. Perussuomalaiset edellyttävät, että korkeiden julkisten virkojen haltijat sitoutuvat näihin periaatteisiin. Poliisille on taattava riittävät resurssit ja määrärahat, jotta poliisi pystyy hoitamaan sille asettamat tehtävät. Poliisipalveluita heikentäviä "uudistuksia" emme hyväksy.

NATO-päätöksestä kansanäänestys

Maanpuolustus on pidettävä uskottavana, eikä puolustusvoimien määrärahoja saa harkitsemattomasti karsia. Perussuomalaiset eivät halua Suomea sotilasliiton jäseneksi. Mahdollisesta NATO-jäsenyydestä on ehdottomasti järjestettävä kansanäänestys.

Kestävä väestöpolitiikka ja toimiva perhepolitiikka turvaa kansamme edut

Syrjäinen sijaintimme on antanut Suomelle suurta etua väestö- ja rotuongelmien maailmassa. Suomea ei tarvitse sulkea ulkomaalaisilta. Suomella on oikeus päättää siitä, kuinka paljon ja mistä tänne maahanmuuttajia ja pakolaisia otetaan. Perusedellytys on, että maahanmuuttajat tulevat osaksi Suomen kansaa, elävät maamme lakien mukaan, antavat ammattitaitoisen työpanoksen yhteisen hyvinvointimme luomiseen, omaksuvat kielemme ja kulttuurimme sekä pohjoismaisen yhteiskuntajärjestelmämme. Suomessa ei pidä suvaita kulttuurillemme vieraita käytäntöjä ja ihmisarvoa loukkaavia perinteitä, kuten esimerkiksi naisten ihmisarvoa loukkaavia ympärileikkauksia, lapsiavioliittoja tai raakalaismaisia kunniakäytäntöjä.

Suomi tarvitsee toimivan väestöpolitiikan, jonka tavoitteena tulee olla kansamme elinvoiman turvaaminen. Riittävää syntyvyyttä on rohkaistava ja lapsiperheiden tukitoimia on parannettava tekemällä mm. lasten kotihoito todelliseksi vaihtoehdoksi ja huolehdittava erityisesti äitien eläketurvan karttumisesta kotihoidon ajalta. Suomella ei voi olla väestöpolitiikastamme poikkeavaa maahanmuuttaja- ja siirtolaispolitiikkaa vaan nämä on nivottava osaksi yleistä väestöpolitiikkaamme.

Sateenkaarihallituksen politiikka on ollut tylyä lapsiperheitä kohtaan. Lapsissa on Suomen tulevaisuus. Lasten henkisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista on huolehdittava riittävin tukitoimin. Perussuomalaiset painottavat perheen ja vanhempien vastuuta lasten hyvinvoinnista. Perhe on yhteiskuntamme korvaamaton perusta, joka on asetettava etusijalle.

Inhimillisyys on vastuuta heikommasta

Perussuomalaiset eivät hyväksy vaikeuksissa olevien ihmisten ongelmien väheksymistä eikä huono-osaisten epäinhimillistä kohtelua. Politiikan ja tulonsiirtojen keinoin on turvattava kansalaisille riittävä ostovoima. Jokaisen ihmisen perustarpeista huolehtiminen on myös tehokkain ja inhimillisin tapa taata järjestys ja yhteiskuntarauha. Vanhusten hoitoon tulee sijoittaa lisää hoitohenkilökuntaa ja voimavaroja.

Terveydenhuollossa on hoitopäätökset aina tehtävä potilaan ja ihmisen tarpeiden perusteella. Raaka rahavalta ei saa tunkeutua terveydenhoitomme ytimeen. Suomen on oltava maa, jossa sairaista huolehditaan, eikä vanhuksia ja vammaisia jätetä heitteille. Julkisen vallan tärkein tehtävä on jokaisen ihmisen perustarpeiden takaaminen.

Verot maksukyvyn mukaan - irti ryöstöverotuksesta

Perussuomalaiset edellyttävät polttonesteiden ja ajoneuvojen riistoverotuksen alentamista. Peruselintarvikkeiden arvonlisäveroa alennettava 17%:sta EU-tasolle 12%. Tämä verohelpotus kohdistuisi pienituloisiin lisäten heidän ostovoimaansa ja vähentäisi sosiaalietuisuuksien tarvetta. Samalla se aluepoliittisena toimenpiteenä tukisi maaseudun työllisyyttä ja pienyritteliäisyyttä. Eläkepolitiikan kohtuuttomuudet ja sateenkaarihallituksen eläkeläisiin kohdistamat perusteettomat leikkaukset on peruttava. Eläkepolitiikka on yksi Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisistä kysymyksistä. Eläkeläiset on nähtävä myös resurssina ja rikkautena, eikä pelkkänä taloudellisena kulueränä.

Yhteiskunnan verot ja maksut on suunnattava sinne, missä on veronmaksukykyä. Perussuomalaiset vastustavat kiinteistöveron ulottamista metsä- ja maatalousmaahan. Lisäksi asumiseen käytetyn maapohjan kiinteistövero on erotettava liiketoimintaan käytetyn maapohjan verosta.

Työn käsitettä on laajennettava huomioimalla kotityön, henkisen työn ja luovan työn merkitystä huomattavasti nykyistä enemmän. Työnteon ja työn teettämisen on aina kannatettava joutenoloa paremmin. Perussuomalaiset vaativat Perustuslaillisen velvoitetyöllistämisen palauttamista. Kun velvoitetyöllistäminen oli viimeksi voimassa, niin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys oli alentunut vain muutamaan tuhanteen.

Työllistämistöissä myös työpaikan ja asunnon väliset matkakustannukset korvattava on yhteiskunnan korvattava, mikä on nykyisin unohdettu erityisesti monien maaseudulla asuvien työttömien kohdalla. Myös viranomaisten on kyettävä hahmottamaan pompottelemiensa kansalaisten elämäntilanne siten, että auttamiseksi suunnitellut toimenpiteet eivät käänny kansalaisten kiusaamiseksi.

Kestävän aluepolitiikan puolesta

Suomi on pinta-alaltaan suuri maa. Meillä on tilaa ja puhdasta luontoa. Tätä suurta rikkautta ja mahdollisuutta ei saa pitää rasitteena ja riippakivenä. Vanhat puolueet ja keskittämispolitiikan kannattajat ovat sokeita taluttajia, jotka eivät ymmärrä, että suuri pinta-ala ja saasteeton elinympäristö on todellista luxusta, jota pitää vaalia ja sen mahdollisuuksia hyödyntää. Euroopan Unioni on monin paikoin täynnä. Suomella on hyvät mahdollisuudet taata asukkailleen puhdas ja viihtyisä elinympäristö. Maamme reuna-alueita ei saa päästää rappeutumaan. Suomessa tulee vielä aika, jolloin maamme väljyys ja puhtaus nousee korkeaan arvoon.

Kotimainen energiatuotanto on saatettava arvoonsa. Uusiutuvien, kotimaisten energialähteiden (aurinko, hake, maalämpö, turve, tuulivoima...) käyttöä on selkeästi suosittava lupakäsittelyssä ja rakentamista on taloudellisesti riittävästi tuettava. Kotimainen energiatuotanto on maaseudun elinvoiman ja työllisyyden turvaamisen kannalta keskeisessä asemassa.

EU kamppailee, suurtyöttömyyden, väestöongelmien, saasteiden sekä vakavien rikos-, prostituutio- ja päihdeongelmien kanssa. Emme tarvitse emmekä halua niitä tänne tuontitavarana.

Elintarvikeomavaraisuus on palautettava

EU-maiden maatalous tulee laajenemisen myötä totuuden eteen. Todennäköistä on, että osa maataloustuista palautuu kansallisesti kustannettaviksi. Suomen on pidettävä tiukasti kansallisen elintarviketuotantomme puolesta. Suomalaisia ei saa tehdä riippuvaiseksi vieraasta leivästä. Kansakunta, joka vaarantaa elintarvikeomavaraisuutensa on muiden armoilla ja tuhon tiellä.

Suomalainen elintarviketuotanto säilytettävä

Perussuomalaiset kannattavat Suomen tasapuolista kehittämistä. Vastustamme kaupunkien ja maaseudun keinotekoista vastakkainasettelua. Suomalaiset haluavat myös tulevaisuudessa syödä puhdasta kotimaista ruokaa. Saaste- ja myrkkyvapaa LUOMU-maataloustuotanto, elävä maaseutu sekä viihtyisät kaupungit ovat jokaisen suomalaisen etu ja tulevaisuuden mahdollisuus. Kuluttajan ja tuottajan etu yhdistyvät parhaiten puhtaassa ja myrkkyvapaassa pien- ja perheviljelmämuotoisessa elintarviketuotannossa. Haitalliset lisäaineet on estettävä pääsemästä ravintoketjuun. Suomen maatalouden mahdollisuudet kansainvälisessä maailmassa on siis osattava hyödyntää. Suomalaisten terveyttä ei silti saa uhrata geenimuunnelmien ja tehomaatalouden alttarille. Pien- ja perhetilat on säilytettävä elinvoimaisina. Tuemme laajaa pienomistusta, joka on kansan turva.

EU:ssa tulevaisuudessa valtiot maksavat maanviljelystukensa kansallisesti?

Miksi suomalainen suurentalon isäntä/emäntä tarvitsee valtion varoista paremmat tulot kuin pienemmän tilan isäntä/emäntä? Pienemmällä tilalla maatalouskoneiden ja muun kaluston ylläpito vaatii viljelijäperheeltä tuloihin nähden suhteutettuna paljon suuremmat uhraukset, jotta elinkeinoa yleensä voidaan harjoittaa.

Maataloudessa on erityisesti huomioitava pien- ja perheviljelmät. Suomalaiseen maatilaan kuuluu metsää. Maa- ja metsätalousneuvonta on saatava toimimaan niin, että tämä erityispiirre todella huomioidaan. Pien- ja perhetiloilla perheen jäsenillä on oltava mahdollisuus hankkia sivu- ja lisätuloja myös tilan ulkopuolelta. Tämä on maaseudun asuttuna pysymisen kannalta erittäin tärkeää. Maatalouden jalostustuotannon keskittäminen ei ole tuottajien, kuluttajien, eikä eläinten edun mukaista.

Ei äänikynnyksille ja demokratian rajoittamiselle

Perussuomalaiset eivät hyväksy kansanvaltaa kaventavia ja demokratiaa rajoittavia äänikynnyksiä eivätkä eri ryhmien yhteistyötä rajoittavia vaaliliittokieltoja. Puolueemme torjuu jyrkästi vaalijärjestelmämme rukkaamisen vanhoja puolueita suosivaksi ja vapaata kilpailua rajoittavaksi. Korkea vaaliosallistuminen on toimivan kansanvallan perusta. Suomalaisten päätösvaltaa ei saa siirtää ylikansallisille elimille, kuten esimerkiksi EU:lle, ilman kansanäänestystä.

Ylivelkaantuneet ovat käyttämätön voimavara

Ihmisiä ei saa pitää vuosikausia rahavallan orjana. Eri syistä ylivoimaisen velkataakan alle joutuneille on annettava kunniallinen mahdollisuus palata yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi, jolloin harmaa talous hiipuu. Murhamiehilläkin tuomio päättyy aikanaan, mutta velkavankeus ei milloinkaan. Yhteiskunnan harrastama rehellisten kansalaisten syrjäyttäminen on inhimillisesti tuomittavaa ja järjetöntä yhteiskunnan voimavarojen haaskausta.