Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/RSES/286

Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa

Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa Yleisohjelma


  • Puolue: Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa
  • Otsikko: Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa Yleisohjelma
  • Vuosi: 1991
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa r.y.

(22.10.1991 alkaen Eläkeläiset Kansan Asialla r.p.)

Yleisohjelma hyväksytty Helsingissä 17.10.1991

YLEISOHJELMA PUOLUETOIMINTAA VARTEN.

1. Puolueen tarkoituksena on koota yhteen eri ammateissa toimivat lähiaikoina eläkkeelle siirtyvät kansalaiset, palkansaajat, perheenäidit, työttömät, vammaiset, eläkeläiset ja sotiemme veteraanit.

2. Osallistumalla valtakunnalliseen valtiolliseen, kunnalliseen ja kirkolliseen sekä talous- ja yhteiskunnalliseen toimintaan puolue pyrkii edistämään erityisesti jäsenkuntansa taloudellisia ja sosiaalisia etuja yhteistyössä muiden puolueiden kanssa.

3. Erityisesti puolue pyrkii tukemaan ja vahvistamaan kansanvaltaista yhteiskuntaelämää maassamme ja edistämään ja vaalimaan hyviä kansalaisominaisuuksia.

4. Puolue haluaa turvata maamme itsenäisyyden ja vapauden ottaen lähtökohdaksi perustuslain kansalaisille määrittelemät oikeudet ja velvollisuudet sekä vilpittömän pyrkimyksen hyviin valtioiden välisiin naapurisuhteisiin ja valtiolliseen kanssakäymiseen.

5. Puolue pyrkii parlamentaarisin keinoin yhteiskunnallisen kansalaisiin kohdistuvan holhouksen vähentämiseen sekä estämään pienituloisten ja vähävaraisten kansalaisten ja eläkeläisten elinehtojen kaventamisen ja erityisesti heidän verotuksensa kiristämisen.

6. Puolue haluaa muuttaa eläkkeiden laskentaperusteita ja indeksiseurantaa paremmin vastaamaan perusturvaan tarvittavien tulojen kehittymistä ja että viime sotien aikana asepalvelusta suorittaneille veteraaneille laskettaisiin eläkkeeseen oikeuttaviksi palvelusvuosiksi tuo aika myös yksityisissä työsuhteissa.

7. Puolue hyväksyy kansanäänestyksen käytettäessä sitä sekä valtiollisten että kunnallisten tärkeiden asioiden ratkaisuissa joko neuvoa antavana tai toimintaohjeellisena.

8. Puolue haluaa kehittää ja uudistaa valtion, kuntien ja kuntainliittojen palveluita lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia jotta äänestäjien tahto paremmin toteutuisi.

9. Puolue haluaa kehittää opillista ja ammatillista koulutusta paremmin vastaamaan palvelu-, tuotanto- ja yhteiskuntaelämän kulloisiakin kehityksen vaatimia tarpeita.

10. Jätteiden hyötykäyttöä ja kotimaista energiatuotantoa on lisättävä luonnonsuojelun vaatimat näkökohdat huomioiden.

11. Puolue katsoo että valtakunnallista talouspolitiikkaa tulisi järkeistää siten ettei verolakeja voitaisi säätää yksivuotisiksi yksinkertaisella enemmistöllä ja taas säästöön pyrkiviä päätöksiä tulisi voida tehdä vähäisemmällä vähemmistösuojalla. Siten saataisiin talouden pitoon pitkäjänteistä vakavuutta.

12. Tarvittaessa puolue laatii erityisalojen ohjelmia.

Olavi Kaartinen - puheenjohtaja
Paavo Sirkiä - rahastonhoitaja