Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1293

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kannanotto liikuntapolitiikasta


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Kannanotto liikuntapolitiikasta
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

SDP:n XXXVIII puoluekokous
Turku 26.-30.5.1999

Kannanotto liikuntapolitiikasta

Sosialidemokraattisen liikuntapolitiikan lähtökohta on oikeus liikuntaan. Se tarkoittaa kaikkien kansalaisten oikeutta harrastaa liikuntaa asuinpaikasta, iästä, sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta, varallisuudesta, terveydentilasta jne. riippumatta. Jokainen ihminen tarvitsee liikuntaa, sillä liikunnan tarve perustuu ihmisen biologiseen olemukseen.

Kaikkien kansalaisten oikeus liikuntaan voidaan parhaiten toteuttaa siten, että yhteiskunta huolehtii liikuntapaikkojen rakentamisesta ja ylläpitämisestä ja tarjoaa niitä kansalaisten ja liikuntajärjestöjen käyttöön.

1. Julkinen valta vastaa liikuntaedellytysten luomisesta ja liikuntajärjestöt vastaavat pääosin itse toiminnan järjestämisestä.

2. Urheiluseuroille tulee taata suorituspaikat ainakin lasten ja nuorten toimintaan joko kokonaan korvauksetta tai hyvin pienin kustannuksin.

3. Liikuntapalveluja on oltava tarjolla sellaiseen hintaan, etteivät taloudelliset tekijät muodostu liikuntaharrastuksen esteeksi. Erityisryhmien liikuntaedellytysten kehittämiseen on suunnattava entistä enemmän varoja.

4. Suomalaista liikuntakulttuuria on kehitettävä terveen ja eettisesti kestävän urheilun lähtökohdista. Valtionvallan tulee yhteistyössä urheilujärjestöjen kanssa toimia urheilussa esiintyvän väkivallan ja epäeettisten ilmiöiden poistamiseksi. Yhteiskunnan tehtävänä ei ole tukea sellaista urheilutoimintaa, jossa voitot ohjautuvat yksityisten voitontavoittelijoiden käsiin. Urheilun avustaminen tulee sitoa reilun pelin periaatteen toteutumiseen.

5. Kaavoituksessa ja muussa maankäyttösuunnittelussa tulee varata riittävät alueet liikuntaan ja ulkoiluun.

6. Oikeus liikuntaan pitää sisällään oikeuden saada liikunnanopetusta kaikilla kouluasteilla. Koululiikunnan tavoitteena on herättää elinikäinen liikunnan harrastus.

7. Veikkaustoiminta on Suomessa säilytettävä valtion yksinoikeutena ja rahapelitoiminnan laajeneminen yksityisen voitontavoittelun välineeksi on estettävä.

8. Liikunnan osuus veikkauksen tuotosta on turvattava siten, että liikuntamäärärahojen markkamääräinen taso on korkeampi kuin tällä hetkellä.

9. Työntekijöiden liikuntamahdollisuuksia on edistettävä.

10. SDP korostaa työväen urheiluliikkeen suurta merkitystä työväenliikkeen toimintakokonaisuudessa ja kehottaa jäseniään ja kannattajiaan suurin joukoin osallistumaan TUL:n 10. liittojuhlaan kesäkuussa 1999.