Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1327

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Terve sisäilma on jokaisen oikeus


 • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Otsikko: Terve sisäilma on jokaisen oikeus
 • Vuosi: 2018
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

TERVE SISÄILMA ON JOKAISEN OIKEUS

SDP:N TAVOITTEET SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISEKSI

TERVE SISÄILMA ON JOKAISEN OIKEUS

Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Suomessa on kymmeniä tuhansia huonosta sisäilmasta oireilevia ja sairastuneita. Rakennusten sisäilmaongelmissa on kysymys merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta, jonka terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia ja pitkäaikaisia.

Terve sisäilma on jokaisen oikeus. Oppilailla, opiskelijoilla ja varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on lakeihin perustuva oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Vastaavasti työntekijöillä on työsuojelulainsäädännön mukaisesti oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Myös terveydensuojelulaki velvoittaa huolehtimaan siitä, että asuntojen ja muiden oleskelutilojen olosuhteista ei aiheudu niissä oleskeleville terveyshaittaa.

Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat lieviä ja niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Osa ihmisistä saa kuitenkin laaja-alaisia ja vaikeita, toimintakykyä merkittävästi haittaavia oireita. Näiden ihmisten hoitoa, kuntoutusta ja muuta sosiaaliturvaa on tarpeen parantaa.

SDP:N TAVOITTEET SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISEKSI

KORJATAAN RAKENNUSTEN SISÄILMAONGELMAT

 • Velvoitetaan kuntia selvittämään julkisten rakennusten kunto ja laatimaan sisäilmaongelmaisten rakennusten korjausohjelmat.
 • Laajennetaan työsuojeluviranomaisten ja -tarkastajien toimivaltuuksia korjauksiin velvoittamisessa.
 • Lisätään korjausrakentamisen osaamista, parannetaan ohjeistusta ja laadunvalvontaa sekä suositaan rakennusten korjauksissa kerralla kuntoon-periaatetta.

SDP on esittänyt vaihtoehtobudjeteissaan 100 miljoonan euron korjausavustusta, millä tähdätään miljardin euron korjauksiin kunnissa. Valtio avustaisi kuntia 10 prosentin siemenrahalla 100 miljoonan euron edestä, jotta miljardien eurojen korjaustyö saadaan käyntiin.

PARANNETAAN SISÄILMASAIRAIDEN TUTKIMUSTA, DIAGNOSOINTIA, HOITOPOLKUA JA SOSIAALITURVAA

 • Laitetaan sisäilmasairaiden hoitopolku kuntoon mm. perustamalla sisäilmapoliklinikoita ja ympäristölääketieteen tutkimusyksikkö.
 • Lisätään terveydenhuollon henkilökunnan sekä terveydenja työsuojeluviranomaisten osaamista sisäilmasairauksissa ja ajantasaistetaan suositukset diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta.
 • Parannetaan sisäilmasairaan sosiaaliturvaa ja korjataan puutteet sairasvakuutusetuuksissa.
 • Otetaan asumistukijärjestelmässä huomioon kodin asumiskelvottomuus, tuetaan mahdollisuuksia hankkia evakkoasunto ja otetaan käyttöön työpaikan vaihdostuki.

TUETAAN SISÄILMASAIRAIDEN TALOJEN ASUKKAITA JA SAATETAAN VASTUUASIAT KUNTOON

 • Luodaan uusi järjestelmä lakkautetun asunto- ja kehittämisrahaston korjausavustuksien tilalle avuksi sisäilmaongelmaisten kotien asukkaille.
 • Tuodaan kuntotarkastustoiminta paremmin lainsäädännön piiriin.
 • Parannetaan sisäilmaongelmaisen talon ostajan oikeusturvaa velvoittavalla lainsäädännöllä.

ENNALTAEHKÄISTÄÄN SISÄILMAONGELMIEN SYNTYMINEN

 • Laaditaan kuntakohtaiset kiinteistöstrategiat, joiden perusteella julkiset kiinteistöt pidetään kunnossa ja peruskorjaukset sekä muut huollot tehdään oikea-aikaisesti.
 • Puututaan rakentamisen laatuun lainsäädännön avulla.
 • Tiukennetaan rakentamisen materiaalien turvallisuuden valvontaa lainsäädännöllä.

Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat lieviä ja niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon.

MAAILMAA VOI MUUTTAA.
TARVITAAN VAIN ROHKEITA IHMISIÄ.