Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/410

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

SDP:n eurokymppi


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: SDP:n eurokymppi
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Toukokuu 2004

SDP:n eurokymppi

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

1. Suomen etuja puolustetaan nyt Euroopassa.

Me sosialidemokraatit puolustamme suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa myös Euroopassa. Eurooppalaisella yhteistyöllä voimme ratkoa ongelmia, joita emme yksin kykene ratkaisemaan. Euroopan eduskuntaan tarvitaan osaavia ja päteviä ihmisiä, jotka urakoivat meille suomalaisille tärkeiden kysymysten puolesta.

2. Valitse inhimillinen Eurooppa, pysäytä oikeisto.

Vaalien päävaihtoehdot tulevat Euroopan kahdelta suurimmalta ryhmältä. Hajanaisessa oikeistossa vaikuttavat omissa ryhmissään sekä Berlusconi että uusfasistit. Sosialidemokraatit ovat ainoa yhtenäinen poliittinen ryhmä ja siksi voimakas. Valittavana on oikeiston kovat markkinavoimat tai sosialidemokraattinen inhimillinen Eurooppa.

3. Otetaan hyöty irti EU:n laajentumisesta.

Itämerestä tuli vappuna 2004 Euroopan unionin sisämeri. Unionin painopiste siirtyy meitä lähemmäs. Kasvavat markkinat lisäävät työllisyyttä myös Suomessa, kunhan pelisäännöt ovat koko EU:ssa yhteiset.

4. Työehtojen polkeminen on estettävä.

Keinottelu työehtoja polkemalla on estettävä. Suomessa palkansaajien työehtojen on oltava samat riippumatta siitä, mitä kansalaisuutta he edustavat. Ammattiyhdistysliikkeellä tulee olla oikeus puolustaa työntekijöitä yli rajojen, lakko-oikeus mukaan lukien.

5. Veroparatiisit on lakkautettava.

Hallitsematon verokilpailu uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaa, ellei Euroopan unioni luo verotukseen yhteisiä pelisääntöjä. Unioni tarvitsee vähimmäistasot yritys- ja pääomaveroille.

6. Koulutus on avain täystyöllisyyteen.

Korkea koulutus- ja osaamistaso on Euroopan kilpailuvaltti ja avain täystyöllisyyteen. EU:n opiskelijavaihto-ohjelmat antavat nuorille mahdollisuuden saada parasta mahdollista koulutusta. Mahdollisuus kouluttautua ei jatkossakaan saa riippua varallisuudesta.

7. Julkiset palvelut on turvattava.

Eurooppalainen oikeisto ajaa hallitsematonta yksityistämistä. Sosialidemokraattien mielestä julkiset palvelut eivät ole markkinavoimien temmellyskenttä. Kahden kerroksen yhteiskunta tulee estää valtion ja kuntien tarjoamilla laadukkailla peruspalveluilla.

8. Puhtaan Itämeren puolesta.

Saasteet eivät tunne rajoja. Elinympäristömme suojelu vaatii eurooppalaista yhteistyötä. Itämeren valtioiden ympäristöpäästöihin on puututtava. Suomessa erityisesti maatalouden ympäristöhaittoja on vähennettävä.

9. Rikollisuutta, prostituutiota ja naiskauppaa vastaan.

Unionin laajentuminen antaa uusia välineitä puuttua rajat ylittävään rikollisuuteen, prostituutioon ja naiskauppaan. Poliisi- ja turvallisuusyhteistyön tiivistäminen sekä terrorismin vastainen toiminta uusien jäsenmaiden kanssa edistää kotimaista turvallisuutta.

10. Eurooppa vahvaksi toimijaksi koko maailmassa.

Sosialidemokraattien tavoite on nousta jälleen EU-parlamentin suurimmaksi ryhmäksi ja kehittää eurooppalaista yhteiskuntamallia, joka perustuu korkeaan työllisyysasteeseen, hyvään koulutukseen ja osaamiseen. Näistä vahvuuksista kasvaa Euroopan voima edistää rauhaa ja solidaarisuutta koko maailmassa.