Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/415

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

SDP:s tio i topp för Europa


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: SDP:s tio i topp för Europa
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

SDP:s tio i topp för Europa

Finlands Socialdemokratiska Parti

1. Finlands intressen försvaras nu i Europa

Vi socialdemokrater försvarar det finländska välfärdssamhället även i Europa. Med europeiskt samarbete kan vi lösa problem, som vi inte klarar av på egen hand. I Europas riksdag behövs kunniga och kompetenta människor, som jobbar för frågor som är viktiga för oss finländare.

2. Välj ett mänskligt Europa, stoppa högern

EU-valets huvudalternativ utgörs av de två största politiska grupperna i Europa. Inom den osammanhängande högern verkar såväl Berlusconi som nyfascisterna. Socialdemokraterna är den enda enhetliga politiska gruppen och är därför stark. Valet står mellan högerns hårda marknadskrafter och socialdemokraternas mänskliga Europa.

3. Dra nytta av EU:s utvidgning

Östersjön är från början av maj 2004 ett innanhav i Europeiska Unionen. Unionens tyngdpunkt flyttas närmare oss. Den växande marknaden ökar sysselsättningen även i Finland förutsatt att spelreglerna är lika i hela EU.

4. Dumpning av arbetsvillkor bör förhindras

Spekulation i dumpning av arbetsvillkor bör förhindras. Löntagarnas arbetsvillkor bör i Finland vara samma oberoende av nationalitet. Fackföreningsrörelsen bör ha rätt att försvara arbetare över gränserna inklusive strejkrätt.

5. Skatteparadisen bör avskaffas

Den okontrollerade skattekonkurrensen är ett hot mot välfärdssamhället om inte EU skapar gemensamma spelregler för beskattningen. Unionen behöver miniminivåer för företags- och kapitalbeskattningen.

6. Utbildningen är nyckeln till full sysselsättning

Utbildning och kunnande på hög nivå är Europas konkurrensfördel och nyckeln till full sysselsättning. EU:s utbytesprogram för studerande gör det möjligt för ungdomar att skaffa sig bästa möjliga utbildning. Möjligheten att utbilda sig får inte heller i fortsättningen vara beroende av ekonomisk ställning.

7. Den offentliga servicen bör tryggas

Högern i Europa ivrar för okontrollerad privatisering. Den offentliga servicen är enligt socialdemokraterna ingen tummelplats för marknadskrafter. Samhällets uppdelningen i en överoch underklass bör förhindras med högklassig grundservice som erbjuds av staten och kommunerna.

8. För ett rent Östersjöhav

Föroreningarna känner inga gränser. Skyddet av vår livsmiljö kräver europeiskt samarbete. Östersjöländernas miljöutsläpp bör åtgärdas. I Finland bör speciellt lantbrukets miljöolägenheter minskas.

9. Mot kriminalitet, prostitution och kvinnohandel

Unionens utvidgning ger nya redskap att ingripa mot gränsöverskridande kriminalitet, prostitution och kvinnohandel. Intensifieringen av polis- och säkerhetssamarbetet samt antiterroristverksamheten med de nya medlemsländerna befrämjar vår egen nationella säkerhet.

10. Europa - en stark aktör i hela världen

Socialdemokraternas mål är på nytt bli EU-parlamentets största grupp och att utveckla en europeisk samhällsmodell, som bygger på hög sysselsättning, god utbildning och kunnande.