Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/924

Ruotsalainen kansanpuolue

Tulevaisuusmanifesti


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Tulevaisuusmanifesti
  • Vuosi: 2010
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

TULEVAISUUSMANIFESTI

Teesi 1

Olemme liberaali suomalainen puolue, jolla on vahvat siteet Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Liberalismimme perustana ovat kunnioitus ihmisiä kohtaan, yksilön vapaudet ja oikeudet, sukupuolten tasa-arvo sekä sosiaalinen ja globaali vastuu.

Teesi 2

Vaalimme lähimmäisyyteen perustuvaa hyvinvointia ja solidaarisuutta sekä vastaamme tarpeisiin, jotka kohdistuvat turvallisiin, yksilöllisiin ratkaisuihin. Painotamme yksilön vastuuta omasta itsestään ja muista. Hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat julkiset palvelut, kolmas sektori, kansalaisten aktiivisuus sekä yksityiset aloitteet.

Teesi 3

Kieli on rikkaus. Kaksikielisyys on kansallinen menestystekijä joka edellyttää elinvoimaista ruotsinkielisyyttä ja joka tulee yhdistää kunnioitukseen myös muita Suomessa puhuttavia äidinkieliä ja kulttuureja kohtaan. Pyrimme siihen, että yhteiskunta takaa toimivat palvelut kansalliskielillämme, suomeksi ja ruotsiksi. Olemme vahvasti sitoutuneet Ahvenanmaahan ja sen itsehallintoon.

Teesi 4

Olemme monien kulttuurien puolue ja kannatamme maahanmuuttoa Suomeen - ei helppouden vuoksi, vaan siksi että tahdomme. Menestyksekkään kotoutumisen myötä uussuomalaisista tulee luonnollinen osa yhteiskuntaa, työmarkkinoita ja Suomen poliittista elämää.

Teesi 5

Olemme koulutuksen ja kulttuurin puolue. Haluamme panostaa koulutukseen, sillä osaava väestö on hyvinvointimme ja kansainvälisen kilpailukykymme perusta. Elävä kulttuuri syntyy kulttuuriperinnön ja muuttuvan ympäristön tuloksena. Koulutuksen ja kulttuurin yhdistelmä on tulevaisuuden Suomen perusta.

Teesi 6

Olemme yrittäjäpuolue ja haluamme kehittää yrittäjyyden edellytyksiä maassamme. Yrittäjyys luo hyvinvointia ja lisää työllisyyttä. Suomi tarvitsee elinvoimaisia ja kannattavia yrityksiä.

Teesi 7

Kannamme vastuuta lähiympäristöstämme ja Itämerestä. Haluamme ratkaista maailmanlaajuiset ympäristöongelmat, jotta saisimme entistä puhtaamman maailman. Ratkaisuja ovat ympäristötietoisuus, innovaatiot ja ekologinen talous. Tulevaisuutemme tulee perustua kestävään kehitykseen.

Teesi 8

Olemme poliittinen kansanliike, ja hyvinvointi-Suomi tarvitsee kansanliikkeitään. Vapaaehtoinen toiminta luo yhteisöllisyyttä ja antaa elämänlaatua. Kulttuuri-, urheilu-, kotiseutu- ja yhdistystoiminta vahvistaa identiteettiä ja on merkittävä osa yhteiskuntaamme. Elämässä tulee olla aikaa vapaaehtoistoiminnalle.

Teesi 9

Olemme maaseudun ja kaupungin puolue. Elinvoimainen alkutuotanto ja toimivat yhteiskunnalliset palvelut ovat elävän maaseudun perusta. Koko ajan kaupungistuvassa maailmassa tarvitaan entistä räätälöidympiä yhteiskunnallisia palveluja. Tulevaisuuden Suomelle haja-asutusalue ja saaristo ovat aivan yhtä tärkeitä kuin kaupunki ja metropoli.

Teesi 10

Meidän tulee olla kasvava puolue, joka muovaa tulevaisuuden Suomea selkeiden visioidensa avulla ja kantaa siitä vastuun. Jotta saavuttaisimme tavoitteemme, meidän tulee ennakkoluulottomasti ja avoimesti etsiä uusia toimintamuotoja. Proaktiivisen työn avulla voimme olla enemmän puolesta ja vähemmän vastaan.