Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SIN/1179

Sininen tulevaisuus

Sinisen tulevaisuuden vero-ohjelma


  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Otsikko: Sinisen tulevaisuuden vero-ohjelma
  • Vuosi: 2018
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SINISEN TULEVAISUUDEN

VERO-OHJELMA

Sininen verokapina on suomalaisen polku vaurauteen. Se on työntekoon kannustamista käänteisellä tuloverolla, pieni- ja keskituloisten palkkaverotuksen keventämisellä, yrittämisen esteiden raivaamisella ja piensijoittamisen helpottamisella.

Suomalaisen ainoa tie vaurastumiseen ei saa olla lottovoitto tai periminen, vaan ensisijaisesti oma ahkeruus. Verotuksen perusperiaatteena on pidettävä laajaa veropohjaa ja alhaisia verokantoja. Suomen veroastetta tulee laskea, jotta toimeliaisuutta ei tukahduteta. Verotuksella on tasattava tuloeroja.

Verotuksen on oltava niin yksinkertaista, että verosuunnittelu on sekä tarpeetonta että mahdotonta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verottamisesta haitta- ja kulutusveroihin. Korkean teknologian maana Suomi voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia öljyn ja siitä tehdyn muovin ja muiden haitallisten materiaalien korvaamisessa luontoystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

SININEN LINJA VEROTUKSEEN

KEVENNETÄÄN TULOVEROTUSTA PIENI- JA KESKITULOISILTA

Pieni- ja keskituloisten palkankorotuksista on jäätävä nykyistä enemmän käteen. Keskituloiset ovat jatkossakin hyvinvointiyhteiskuntamme selkäranka.

POISTETAAN ESTEITÄ KANSANKAPITALISMILTA

Muutetaan pääomaveron progressio vastaamaan nykyistä lähemmin tuloverojen progressiota. Vapautetaan pienet osingot verotuksesta.

KARSITAAN TEHOTTOMAT VEROJA YRITYSTUET

Tehottomat ja kilpailua vääristävät tuet on poistettava huomioiden keskeisten kilpailijamaiden tukijärjestelmät. Yritystukien on tuettava työllistymistä ja talouden uudistumista.

KEVENNETÄÄN AUTOILUN VEROTUSTA

Suurten etäisyyksien maassa autoilun kokonaisverotusta on kevennettävä. Autoilusta kerättävistä veroista nykyistä suurempi osuus on kohdennettava tiestön ylläpitoon.

RAKENNETAAN OIKEUDENMUKAISEMPAA YRITYSVEROTUSTA

Ennakkoverotuksesta on siirryttävä tuloksesta verottamiseen. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa on nostettava. Yritysverotuksen on kannustettava yrittäjyyteen.

SIIRRETÄÄN VEROTUKSEN PAINOPISTETTÄ HAITTAVEROTUKSEEN

Vähennetään öljypohjaisen muovin käyttöä määrittämällä sille haittavero. Tuetaan suomalaisen sellun käyttöä muovin luontoystävällisenä korvaajana. Kannustetaan terveellisempiin elämäntapoihin terveysperusteisella verotuksella.

LAITETAAN HARMAA TALOUS JA VEROVÄLTTELY KURIIN

Lisätään harmaan talouden torjunnan resursseja mm. laajentamalla viranomaisten sakotusoikeutta. Laajennetaan rakennusalalla käytettyä veronumeroa myös muille aloille ja otetaan käyttöön ketjuvastuu. Vaaditaan EU:lta kovempia keinoja hämärärahan turvasatamien sulkemiseksi.