Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SIN/1354

Sininen tulevaisuus

Siniset turvaa. Sinisen tulevaisuuden vaaliohjelma


 • Puolue: Sininen tulevaisuus
 • Otsikko: Siniset turvaa. Sinisen tulevaisuuden vaaliohjelma
 • Vuosi: 2019
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

SINISET TURVAA

Sinisen tulevaisuuden vaaliohjelma 2019

Sinisten vaaliohjelman ydin on turvallisuus. Me haluamme turvata Suomen ja suomalaisten arjen.

Pienyrittäjyys kunniaan

Sininen tulevaisuus on pienyrittäjän puolue. Suomessa on helppoa pyörittää suuryritystä, mutta pienyrittäjän arki on vaikeampaa. Yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva ei ole palkansaajien tasolla eivätkä riskit ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa ole vieläkään riittävän pieniä. Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä ja yrittäjyyttä.

Tavoitteitamme

 • Yrittäjän sosiaaliturva yhtäläiseksi palkansaajien kanssa
 • Tulojen verotus vasta voittoja nostaessa, Viron veromalli käyttöön
 • Yrittäjyys- ja työelämätieto omaksi oppiaineekseen
 • Pienet ensin -periaate lainsäädäntöön, joka vaatii huomioimaan erityisesti pienyritykset julkisissa hankinnoissa

Puhdas luonto

Suomalainen, puhdas luonto on suojelemisen arvoinen. Me suomalaiset kannamme globaalia vastustamme suojelemalla Suomea. Ilmastonmuutos uhkaa kansanturvallisuutta ja sen ratkaisu vaatii kansainvälisiä sopimuksia. Yksin Suomi ei maailmaa voi pelastaa.

Tavoitteitamme

 • Tuetaan suomalaista lähiruokaa
 • Ilmastonmuutosta torjuttava, metsien monimuotoisuus turvattava ja Itämerta suojeltava
 • Metsästäjien ja kalastajien sekä luonnossa liikkujien oikeudet täytyy turvata

Omavarainen Suomi

Suomi tarvitsee kotimaista maataloutta ja kotimaista ruokaa, mutta myös turvallisia sähkö- ja tietoverkkoja. Huoltovarmuudessa on kyse yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen ylläpitämisestä myös kriisistilanteessa.

Tavoitteitamme

 • Lisaa kotimaista, kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa
 • Tuetaan maatalousyrittajiä enemmän kansallisesti, vähemmän EU:n kautta
 • Mahdollistetaan asuminen koko Suomessa

Työtä kansalle

Työ on parasta arjen turvaa. Työttömyyden torjunta on parhaita keinoja vaikuttaa eriarvoistumiseen ja moneen muun turvallisuusuhkaan. Tässä hallituksessa on tehty hyviä tuloksia, mutta lisää työtä tarvitaan pohjoismaisen työllisyysasteen saavuttamiseen.

Tavoitteitamme

 • Työn verotusta kevennettävä
 • Autetaan osatyökykyiset takaisin työelämään työkykyohjelmalla
 • Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytettävä

Uskottava maanpuolustus

Uskottava isänmaan puolustus on onnellisen ja turvallisen yhteiskunnan tae. Puolustusvoimat tarvitsee lisäresursseja uusien turvallisuusuhkien maailmassa. Kansanturvallisuus on muutakin kuin maanpuolustusta, mutta ilman uskottavaa maanpuolustusta muu on turhaa.

Tavoitteitamme

 • Lisaa rahaa puolustukseen, tavoitteena 100 hävittäjää
 • Lisaa kertausharjoituksia reservilaisille ja tukea vapaaehtoiselle maanpuolustukselle
 • Irti Ottawan sopimuksesta
 • Kutsunnat kaikille

Autoilijan etu

Yksityisautoilu on kansalaisoikeus ja toimiva talous tarvitsee toimivat tiet. Siksi liikenteen turvallisuus ja tehokkuus on varmistettava hyvällä väylänpidolla. Liikenteen päästöjä vähennetään tehokkaimmin tekemällä uusista autoista halvempia.

Tavoitteitamme

 • Tiet kuntoon koko Suomessa - ei tietulleille
 • Autovero pois, romutuspalkkio uusittava
 • Peltipoliisit pois korvesta ja koulujen kylkeen
 • Julkinen liikenne, pyöräily ja autoilu sujuvasti yhteen

Lisää turvallisuuden tekijöitä

Turvallisuusviranomaisia täytyy olla riittävästi kaikkialla Suomessa. Turvallisuus tarvitsee tekijänsä ja tekijät tarvitsevat työkalunsa. Se vaatii lisäresursseja, mutta kansanturvallisuus ei ole rahakysymys.

 • Tuhat uutta poliisia kentälle
 • Hätäkeskuksiin, pelastustoimeen ja rajavartiostoon lisää henkilökuntaa
 • Väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomiot kovemmiksi, nettisaalistaminen kuriin

Paras terveydenhuolto

Jokainen suomalainen ansaitsee hyvää hoitoa, asuinpaikasta ja iästä riippumatta. Laadukas hoito ja helppo pääsy palveluihin on turvattava koko Suomessa. Heikommassa asemassa olevien kuten ikäihmisten ja vammaisten palveluista on pidettävä erityistä huolta.

Tavoitteitamme

 • Turvataan tasavertaiset ja jonottomat terveyspalvelut koko maahan
 • Helppo pääsy mielenterveyspalveluihin, panostus ennaltaehkäisyyn
 • Ikäihmisten ja vammaisten hoito kuntoon

Osaava Suomi

Arvostamme tekemällä oppimista ja haluamme säilyttää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisena. Oppisopimuskoulutuksen lisäämisellä saamme lisää osaavia käsiä.

Tavoitteitamme

 • Uudelleen-, muunto- ja oppisopimuskoulutuksen määrät tuplattava
 • Loppu koulukiusaamiselle, loppu homekouluille
 • Ruotsi vapaaehtoiseksi kaikilla kouluasteilla

Hyvä perhearki

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Tahdomme rakentaa Suomea, jossa perhearki on maailman parasta. Valtion perustehtävä on turvata perheiden vapaus ja toimeentulo.

Tavoitteitamme

 • Kotihoidontukea korotettava, perhevapaista päättää perhe
 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus harrastukseen
 • Omaishoitajien asemaa parannettava

Hallittu maahanmuutto

Sinisten maahanmuuttolinja tarjoaa uskottavan, toimivan ja järkiperäisen ratkaisun maahanmuuton haasteisiin: realismia ilman rasismia. Maahanmuuton on oltava hallittua, Suomen taloudellisen kantokyvyn huomioivaa ja turvallisuuden kannalta järkevää.

Tavoitteitamme

 • Koko turvapaikkakäsittely on siirrettävä EU:n ulkopuolelle
 • Kannustetaan kotoutumiseen esimerkiksi kansalaisuuskokeella ja sisuviisumilla
 • Kansalaisuuden kriteerejä on tiukennettava
 • Törkeisiin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava

Reilu sosiaaliturva

Työn murros pakottaa ajattelemaan myös sosiaaliturvaa uudelleen. Haluamme perusturvan, joka toimii huonojen aikojen tukena, mutta kannustaa henkilökohtaiseen vastuun kantamiseen. Sininen perusturva perustuu käänteisen tuloveron ajatukselle: tukea pienten tulojen päälle, jolloin jokainen työtunti kannattaa.

Tavoitteitamme

 • Perusturvaa pienten tulojen päälle, työnteosta aina kannattavaa
 • Palvelut yhdeltä luukulta
 • Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille
 • Tasokorotus pienimpiin eläkkeisiin