Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKE/1345

Suomen Kansa Ensin

SKE:n ohjelma


  • Puolue: Suomen Kansa Ensin
  • Otsikko: SKE:n ohjelma
  • Vuosi: 2017
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SKE:n ohjelma

Suomen Kansa Ensin on kansallismielinen puolue. Päämäärämme on turvallinen ja asumisen arvoinen Suomi suomalaisille.

Suomen kansalaisten itsemääräämisoikeus on turvattava perustuslain lisäyksellä. Kansalaiset on laitettava Suomessa etusijalle työnsaannissa, koulutuksessa, asuntopolitiikassa, sosiaalietuuksissa ja terveydenhuollossa.

Varmistaakseen Suomen etujen huomioon ottamisen on Suomen oltava täysin itsenäinen. Puolue vaatii Suomelle ehdotonta poliittista, kansallista, taloudellista, sotilaallista, oikeudellista, kulttuurista ja paikallishallinnon itsenäisyyttä.

Puolueen tarkoituksena on toimia seuraavien, puoluekokouksen hyväksymissä periaate- ja tavoiteohjelmissa tarkennettujen itsenäisyyspyrkimysten ja kansan hyvinvoinnin edistämiseksi:

1. Poliittinen itsenäisyys.

Suomi irti EU:sta. Sitovat kansanäänestykset Sveitsin malliin.

2. Kansallinen itsenäisyys.

Syntyperäisten suomalaisten on pysyttävä valtaenemmistönä kotimaassaan. Vastustamme massamaahanmuuttoa ja kotimaamme kolonisaatiota. Erotaan Schengen-sopimuksesta. Palautetaan rajavalvonta ja pikakäännytykset Suomen kaikille rajoille.

2.1. Lopetetaan kiintiöpakolaisten ja taakanjakopakolaisten vastaanottaminen. Suomessa jo olevat turvapaikanhakijat sijoitetaan valvottuihin pakolaisleireihin Tornion rajan läheisyyteen. Turvapaikan myöntämiskriteereitä kiristetään ottaen oppia Japanin mallista.

Mahdolliset turvapaikat myönnetään määräajoiksi samalla, kun taloudellisesti tuetaan palaamista lähtömaahan tai sen lähialueille. Hylätyn turvapaikkapäätöksen saaneet sijoitetaan valvottuihin palautuskeskuksiin ja palautetaan mahdollisimman nopeasti lähtömaahan tai sen lähialueille.

2.2. Kehitysmaalaisia on autettava kehitysmaissa eikä siirtämällä tai sallimalla kehitysmaalaisten massamuuttoa Suomeen. Kehitysmaihin annettavalla suoralla avulla autetaan eniten kärsiviä naisia ja lapsia. Kehitysapu on muutettava vapaaehtoiseksi ja valtion on kannustettava siihen verovähennysoikeudella.

2.3. Pysäytetään massamaahanmuutto. Maahanmuutto sallitaan vain niille, jotka suurella todennäköisyydellä sopeutuvat Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin eivätkä polje suomalaista palkkatasoa. Otetaan mallia Japanin maahanmuuttopolitiikasta.

3. Taloudellinen itsenäisyys.

Suomi irti eurosta ja markka takaisin. Suomen Pankin tuottamalla rahalla tuetaan pienituloisia suomalaisia.

Suomen ei pidä lähettää mitään pankki- tai yritystukea muihin maihin. Kannustetaan kotimaista rehellistä pankkitoimintaa, yrittäjyyttä ja työn tekemistä. Suomalaisia yrittäjiä ja palkansaajia on suojeltava riistävältä kartellitaloudelta ja sitä johtavalta pankki- ja suuryritysten kartellilta.

3.1. Suomalaisia työntekijöitä ei saa syrjiä ns. positiivisella syrjinnällä.

3.2. Nykyisen korttitaloa muistuttavan pankkijärjestelmän uudistaminen kieltämällä vähimmäisvarantopankkijärjestelmä eli yksityisten pankkien kartellioikeus tehdä tyhjästä ns. korttitalo- eli katteetonta tilirahaa. Nykyinen korttitalopankkijärjestelmä vääristää markkinatalouden tehden siitä kartelli- ja kasinotalouden.

3.3. Liikepankkien kansallistaminen ja pilkkominen täysvarannot omaaviksi paikallispankeiksi, joiden osakkeista osa annetaan kunnille ja kuntalaisille.

3.4. Täysi toimintavapaus kyber- ja paikallisvaluutoille. Ulkomaiden pankeissa säilössä oleva Suomen kulta tarkastetaan ja kotiutetaan jakamalla ilmaiseksi kansalle kultakolikkoina.

3.5. Kannustetaan kansalaisia tallettamaan rahansa täysvarantopankkeihin. Tarvittaessa tuetaan yksityisiä tai luodaan kunnallisia valuuttoja ja pankkeja, kuten Helsingin markka ja Helsingin täysvarantopankki.

3.6. Tutkitaan ja tarvittaessa tuomitaan suurpankkien johto väärinkäytöksistä ja korruptiosta. Otetaan oppia Islannin mallista.

4. Sotilaallinen itsenäisyys.

Sveitsin mallinen rauhanomainen puolueettomuuspolitiikka. Suomen ei pidä sotkeentua esimerkiksi Lähi-Idän ja Itä-Euroopan kriiseihin ja koston kierteisiin.

Natoon ei pidä liittyä. Isäntämaasopimus on purettava. Vieraita asevoimia ei saa päästää harjoituksiin Suomen maaperälle. Suomen kohtalon on aina oltava suomalaisten omissa käsissä.

4.1. Tiedustelu ja hybridiuhkien analysointi ja torjunta on siirrettävä täysin suomalaisiin käsiin. Naton ja EU:n yhdessä Suomeen perustama hybridikeskus on lakkautettava.

4.2. ISIS:in ja muiden vastaavien ääri-islamististen järjestöjen taistelijoita ja tukijoita on pidettävä terroristeina ja mahdollisuuksien mukaan poistettava Suomesta. ISIS:iä tukeneilta kaksoiskansalaisilta on poistettava Suomen kansalaisuus.

4.3. Suomelle voimakkaat puolustusvoimat, jonka rakenne on Sveitsin mallisesti puolustuksellinen. Jalkaväkimiinat kiinteäksi osaksi maanpuolustusta. Suomen irtauduttava Ottawan miinasopimuksesta.

4.4. Tuetaan suojeluskuntien muodostamista ja muuta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen perustuvia toimintaa Viron ja Sveitsin mallin mukaisesti.

5. Oikeudellinen itsenäisyys.

Suomalaisten edun ja kansallisen lainsäädännön on aina oltava ensisijainen. Suomalaisten oikeuksia ja kansalaisvapauksia ei saa rajoittaa kansainvälisellä viranomaisyhteystyöllä ja sopimuksilla.

Suomen oikeusjärjestelmän on puolustettava suomalaisten oikeuksia. Oikeusjärjestelmä ei saa joutua suomalaisvastaisten tuomarien haltuun. On estettävä etujärjestöjen pyrkimys korruptoida ja politisoida oikeusjärjestelmää.

5.1. Lopetetaan kaikki suomalaisiin kohdistuva syrjintä, kuten ns. positiivinen syrjintä.

5.2. Laaja lautamiesjärjestelmä palautettava tuomioistuimiin. Lautamiehet valittava osittain arvalla ja heille annettava riittävä rahallinen korvaus. Kansalaisille mahdollisuus käyttää myös vakuutusyhtiöiden kanssa toimivia välitystuomioistuimia.

5.3. Perustettava riippumaton perustuslakituomioistuin.

5.4. Avoimuusperiaate. Viranomaisten julkaistava hyvä-veli-järjestelmän mahdollistavat kytköksensä, ellei ole erittäin painavaa syytä salaamiseen.

5.5. Julkisuusperiaate. Tiitisen lista ja vastaavat Supon hallussa olevat listat julkistettava. Kaikki viranomaistoiminta lähtökohtaisesti videoitava ja julkaistava netissä, ellei ole painavaa syytä salaamiseen. Poliisin käytettävä aina haalari/rintakameraa. Poliisi ei saa tuhota todisteita omista rikoksistaan.

5.6. Perustetaan totuuskomissio, jolla oikeus tutkia viranomaisten, poliisin, syyttäjien, tuomareiden, armeijan upseereiden, suurpankkien ja suuryritysten mahdollista rikollisuutta, korruptiota ja hyvä velijärjestelmää. Syytteiden nostaminen annettava itsenäiselle Grand jury-tyyppiselle lautakunnalle.

5.7. Ns. whistleblower-suoja eli viranomaisten väärinkäytöksiä paljastavilla on oltava täysi suoja ja myös mahdollisuus täyteen anonymiteettiin.

5.8. Poliisin politisoituminen lopetettava. Ei poliittisia virkanimityksiä poliisijohtoon. Ns. vihapuhepoliisiyksikkö lopetettava.

5.9. Hyökkäävään väkivaltaan kehoittavien ryhmien, kuten ääri-islamistien ja ääri-anarkistien tukeminen kiellettävä.

6. Kulttuurinen itsenäisyys.

Puolustetaan suomalaista perinteistä kulttuuria. Otetaan oppia Viron ja Ahvenanmaan mallista.

Puolustetaan perinteisiä suomalaisia perhearvoja. Kansan perusyksikkönä on lapsiperhe, jota on voimakkaasti tuettava. Lapset ovat kansan tulevaisuus.

6.1. Tuetaan perheiden itsemääräämisoikeutta. Tuetaan aitoa avioliittoa. Tuetaan lasten oikeutta isään ja äitiin sekä turvalliseen lapsuuteen. Tuetaan kulttuurisesti ja taloudellisesti ns. kansallisia synnytystalkoita ja vähintään 2-3 lapsen perhekokoa.

6.2. Tuetaan Suomen kielen säilymistä Suomen valtakielenä. Poistetaan ns. pakkoruotsi viranomaisten pätevyysvaatimuksista lukuunottamatta ruotsinkielisiä maakuntia ja kaksikielisiä kuntia.

Poistetaan pakkoruotsi kouluista. Kunnat ja suurissa kunnissa myös kunnan osat saavat itse päättää julkisissa kouluissa ja muissa laitoksissa opetettavista kielistä. Otetaan kielipolitiikassa oppia Sveitsin mallista.

6.3. Pysäytetään islamisaatio ja vastaavat suomalaiseen kulttuuriin ja oikeustajuun kuulumattomat ääri-ilmiöt. Kielletään sharia-laki, lapsimorsiamet, lasten sukupuolielinten silpominen esim. poikien ja tyttöjen ympärileikkauksella, rituaaliteurastus ja vastaavat ilmiöt.

6.4. Suojellaan suomalaista luontoa luonnonsuojelualueilla ja korkeilla haittaveroilla. Suomen luonnonvarat on säilytettävä suomalaisissa käsissä.

6.5. Suomalaista maaseutua ja maanviljelyä suojellaan tulleilla ja verovapaudella. Varmistetaan syrjäalueiden kehitys verovapaudella ja valtion virastojen ja laitosten hajasijoituksella.

6.6. Tuetaan suomalaista kulttuuria tukevia järjestöjä ja poistetaan tuet suomalaisvastaisilta järjestöiltä. Ev.lut-kirkon valtiokirkkostatus/jäsenmaksukeräysapu poistetaan.

6.7. Poistetaan Yle-vero. Yle pilkotaan ja hajautetaan. Ylen toimittajat erotetaan tai hajasijoitetaan maakuntien itsenäisille mediayhtiöille, joilta valtio ostaa paikallisia kulttuuripalveluita. Tuetaan perinteistä suomalaiskansallista kulttuuria.

7. Paikallisyhteisöjen itsenäisyys.

Kunnat ja maakunnat itsehallinnollisiksi Sveitsin ja Ahvenanmaan malliin. Suurissa kunnissa, kuten Helsingissä laaja itsehallinto kaupunginosille. Sitovat kuntalais- ja maakuntalaisäänestykset.

7.1. Suomesta Sveitsin mallinen liittovaltio. Parlamentti kaksikamariseksi. Suomen hallitus Sveitsin malliseksiliittoneuvostoksi.

7.2. Ruotsinkielisille luodaan kaksi omaa itsehallinnollista maakuntaa eli ruotsinkielinen etelärannikko ja ruotsinkielinen Pohjanmaan rannikko.

7.3. Presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla. Hänellä on lainsäädäntöön veeto-oikeus, joka voidaan kumota vain parlamentin 2/3 enemmistöllä.

7.4. Pääkaupunkikeskeisyydestä maakuntakeskeisyyteen. Lähes kaikkien valtiorahoitteisten järjestöjen, virastojen, laitosten, yliopistojen, hallintotuomioistuimien, perustuslakituomioistuimen ja parlamentin ylähuoneen hajasijoitus ja maakunnallistaminen.

7.5. Paikallisyhteisöjen ja perheiden aktiivinen yhteistyö ja itsemääräämisoikeus. Perheet päättävät lastensa kasvatuksesta ja koulutuksesta. Paikallisyhteisöt johtavat kouluja ja sosiaalitoimea.

7.6. Yhteisölautakunnat. Paikallisyhteisön tavallisista jäsenistä ja asiantuntijoista muodostetut paikalliset yhteisölautakunnat valvovat paikallista poliisilaitosta, kouluja, lastensuojelua ja sosiaalitoimea. Lapsen huostaanotto ja muu perheen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen sallitaan vain, jos paikallinen yhteisölautakunta tai sen asettama perhetukikomitea sen hyväksyy.

7.7. Kunnat määräävät paikallisista järjestyssäännöistä ja paikallispoliiseista Sveitsin mallin mukaisesti. Kannustetaan paikallisyhteisöjä järjestämään katupartioita, talkoita, juhlia ja sosiaalista yhdessäoloa.

8. Kansalaisen itsenäisyys.

Kansalaisen tulee itse saada päättää itsestään ja mielipiteistään ilman holhousta ja vainoa. Suomen perustuslakiin lisätään perusoikeuksien julistus, jossa korostetaan kansalaisen itsemääräämisoikeutta ja siihen liittyvää mielipiteen-, sanan-, sopimuksen-, yhdistymisen- ja kokoontumisen vapautta. Otetaan mallia USA:n perustuslain oikeuksien julistuksesta.

Suomen poliisin tehtävänä on tutkia ja torjua hyökkäävää väkivaltaa ja huijauksia. Poliisilta ja viranomaisilta on poistettava ja estettävä kaikki valtaoikeudet, jotka mahdollistavat poliisivaltion kehittymisen. Sotilas- ja siviilitiedustelulainsäädännöllä ei saa varantaa kansalaisten perusoikeuksia. Turvallisuutta ylläpidetään valvomalla ensisijaisesti valtakunnan rajoja eikä sen kansalaisia.

Ns. vihapuhepoliisi ei saa estää suomalaisia ilmaisemasta rauhanomaisia poliittisia mielipiteitä. Esimerkiksi islamisaation kritisoimisen on oltava laillista. On kunnioitettava kaikkien kansalaisten ja heidän yhdistysten ja medioiden sananvapautta. Vaihtoehtomedian, kuten esimerkiksi MV-lehden ja sen päätoimittajan Ilja Janitskin sananvapaus on turvattava.

8.1. Sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta ei saa rajoittaa poliittisin perustein esimerkiksi poliittiseen korrektiuteen tai hyviin tapoihin vetoamalla.

8.2. Sotilas- ja siviilitiedustelu ei saa loukata kirjesalaisuutta ja yksityisyyden suojaa paitsi tuomioistuimen ja sen lautamiesten päätöksellä.

8.2. Poistetaan rikoslaista pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kiihottaminen on niin epämääräisesti määritelty, että pykälää voidaan helposti käyttää sensuurin välineenä. Pykälä mahdollistaa sananvainon eli sillä voidaan kieltää mielipiteiden ilmaisu ja jopa "vihafaktojen" esittäminen. Pykälää ei myöskään tarvita kieltämään hyökkäävää väkivaltaa sisältäviä uhkauksia, koska ne on jo kriminalisoitu muissa laeissa.

8.3. Poistetaan rikoslaista pykälä uskonrauhan rikkomisesta. Uskontoja on saatava kritisoida ja varsinkin silloin, kun ne yllyttävät hyökkäävään väkivaltaan. Pykälää ei myöskään tarvita kieltämään uskonnollisten menojen häiritsemistä, koska se on jo kriminalisoitu muissa laeissa.

8.4. Perustuslaillinen sanan-, yhdistymisen- ja kokoontumisvapaus perinteisen USA:n mallin mukaisesti.