Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/772

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n tiedonvälityksen erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n tiedonvälityksen erityisohjelma
  • Vuosi: 1973
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN TIEDONVÄLITYKSEN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu Mikkelin puoluekokouksessa 5/8 1973

Pimeyden työt julki

Tiedonvälityksen vapaassa maassa tulee olla riippumatonta vallassa olijoiden määräysvallasta sekä epäkohtia ja väärinkäytöksiä esille tuovaa ja paljastavaa. Ilman vapaata lehdistöä ei voi olla vapaata yhteiskuntaa. Ilman hallituksesta sekä poliittisista voimista ja suuresta rahasta riippumatonta Yleisradiota ei voi myöskään olla puolueetonta ja totuudellista koko kansan radiota ja televisiota.

Maassamme on kuitenkin 1930-luvun jälkeen viime aikoina uudelleen alistettu julkinen sana yksisuuntaisen ja valheellisen tiedonvälityksen kurin alle. Radion ja television ovat kaapanneet haltuunsa vertatihkuvat vallankumousmiehet keskustapuolueen ja kokoomuksen ryhdittömyyttä hyväksikäyttäen. Lehdistö taas on rappeuttanut sanomalehtimiesmoraalinsa suurten poliittisten lehdistö tukirahojen puristuksessa.

Tämä on kaikki ollut mahdollista vain sen vuoksi, että maassamme on pitänyt jo kauan valtaa poliittisen pelin ja oman edun tavoittelun kansan enemmistön tuomitsema K-linja. Tästä johtuu myös maassamme hämmästyttävä vaikutusvaltaisten henkilöiden väärinkäytösten pimentäminen ja suojelu.

SMP katsoo, että Yleisradio on saatettava julkisoikeudellisen säätiön määräysvaltaan, jolle säätiölle on vahvistettava Yhdistyneiden Kansakuntien ylevien periaatteiden mukaiset toimintaohjeet. Yleisradion on oltava riippumaton poliittisista voimista ja rahan mahdista. Yleisradion johdon ja toimittajien tulee täyttää korkeat siveelliset ja moraaliset vaatimukset sekä omata riittävä ammattitaito. Lisäksi on terveen kilpailun tiedotustoiminnan ylläpitämiseksi sallittava riittävässä valvonnassa muunlaista radio- ja televisiotoimintaa sekä kaapelitiedotustoimintaa sopivassa laajuudessa. Viimeksi mainittu tiedotustoiminta ei saa olla missään tapauksessa suuren rahan määräysvallan alaisena.

SMP toteaa, että terve kansanvalta voi säilyä vain sen avulla, että kansalaisilla on asioista oikeat tiedot. Siksi koko maamme tiedotustoiminnan tulee totuudellisesti ja rakentavasti palvella koko kansaa eikä se saa olla yksipuolinen eikä peittelevä.

SMP kannattaa edistyksellistä radio- ja televisio-ohjelmistoa. Sitävastoin rivouksia ei voida hyväksyä. Myöskään ei voida hyväksyä lastenohjelmien aivopesua. Kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksemme kumoamiseen tähtäävät vertatihkuvat väkivaltaohjelmat on kiellettävä. Samoin ala-arvoiset amerikkalaiset gangsterifilmit eivät ole hyväksyttäviä.

Perustuslain mukaan on sananvapaus maassamme turvattava. Tästä syystä toisten puolueiden pimentäminen ja syrjiminen Yleisradiossa on lainvastaista ja vastoin perustuslaillista tasavertaisuutta. SMP vaatii hallituksen toimenpiteitä Yleisradiossa vallitsevan laittomuuden tilan poistamiseksi.

SMP kannattaa riippumatonta ja ehdottoman tasapuolista Suomen Tietotoimiston tapaan järjestettyä uutistoimintaa sekä koti- että ulkomaanasioissa. Tässä suhteessa viime aikoina tapahtuneet poikkeamiset on korjattava.

SMP pitää välttämättömänä, että maassamme säilyy poliittisista puolueista riippumaton ja koko valtakunnan alueen kattava pien-lehdistö. Tällaista tiedotustoimintaa on terveesti taloudellisesti tuettava. Sitävastoin rappeuttavat poliittiset lehdistötukirahat on kokonaan poistettava.