Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SNKY/357

Suomi nousee - Kansa yhdistyy

14 julistusta eduskuntavaaleihin


  • Puolue: Suomi nousee - Kansa yhdistyy
  • Otsikko: 14 julistusta eduskuntavaaleihin
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

SNKY:N VOITTOISA MATKA KOHTI EDUSKUNTAVAALEJA ON ALKANUT!

Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy -puolue on aloittanut rynnistyksensä kohti kevään 2003 eduskuntavaaleja. Tavoitteenamme on saada todellinen äänivyöry ja protesti nykyisiä hymisteleviä poliitikkoja vastaan.

Kansalaiset ovat kyllästyneet näennäisdemokratiaan. Koetaan yleisesti, että nykyiset poliitikot tekevät päätöksiä yhdessä suuren rahan kanssa, vähät välittämättä demokratiasta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Vaivalla rakennettua hyvinvointivaltiotamme murennetaan, äärisuvaitsevaiset polkevat suomalaisia perusarvoja, Suomesta ollaan ehdoin tahdoin tekemässä monikulttuurista "sekametelisoppaa," eikä kansan äänellä enää tunnu olevan mitään merkitystä. Tämänkö takia sotiemme veteraanit vuodattivat vertaan vapaussodissamme?

Kansalaiset ovat myös kyllästyneet myös siihen "outoon meininkiin", jossa yhteisiä asioitamme koskevia päätöksiä tehdään joissakin hämäräperäisissä EU-kabineteissa yms. poliittisissa "norsunluutorneissa." Arkitodellisuudesta, jossa Suomen kansalaiset joutuvat tänään elämään, ei poliittisella ja taloudellisella eliitillä ole käsityksen häivääkään.

SNKY onkin päättänyt lähteä lujin ja yhtenäisin rivein kevään 2003 eduskuntavaaleihin. Kansan mitta on tullut täyteen, nykyiset maanmyyjät, multikultit, solmiosoturit ja frakkisankarit norsunluutorneissaan tietävät, että heidän aikansa on tullut täyteen.

Turhautuneet ja kiukkuiset kansalaiset ovat valmiita PROTESTIIN ja he aikovat tehdä sen puolueemme SNKY:n kautta.

Tavoitteenamme on saada sisään vähintään yksi kansanedustaja ja tämä on vielä varovainen arvio, koska kaikki merkit viittaavat siihen, että juuri nimenomaan SNKY:n kaltaista SELKEÄSTI KANTAA OTTAVAA puoluetta ollaan odotettu ennen kaikkea perinteisen "nukkuvain puolueen" keskuudessa. Tinkimättömästi isänmaalliset, kansallismieliset ja sinivalkoiset kansanedustajaehdokkaamme takaavat, että äänestäjällä on vaalipäivänä selkeästi muista erottuva vaihtoehto. SNKY lähteekin vaaleihin seuraavien 14 julistuksen saattamana:

S N K Y

14 julistusta eduskuntavaaleihin

1. PAKOLAIS- JA MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAA KIRISTETTÄVÄ.

- Maamme sosiaalitukijärjestelmää tarkoituksella hyväksikäyttävät elintasopakolaiset paljastettava ja karkotettava.

2. RIKOLLISTEN ULKOMAALAISTEN MAAHAN MUUTTAMINEN ESTETTÄVÄ.

- Taustat tutkittava tarkemmin.
- Rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettava HETI maasta.

3. TYÖPAIKAT PIDETTÄVÄ SUOMALAISTEN KÄSISSÄ.

- Työlupia ei tule myöntää ulkomaalaisille, ennen kuin suomalaisten työttömien, köyhien ja vähäosaisten asiat on hoidettu kuntoon. Parannukset aloitettava antamalla asuntoja asunnottomille ja poistamalla terveyskeskus poliklinikkamaksut.

4. SUOMALAISEN PÄÄOMAN HOLTITON SIIRTO ULKOMAILLE ESTETTÄVÄ.

- Ahneudelle tultava loppu, pääomasiirrot verolle.
- Rahallakin tulee olla yksi isänmaa: SUOMI.

5. SUOMALAISTEN ETNINEN JA KULTTUURELLINEN SÄILYMINEN TURVATTAVA.

- Äärisuvaitsevaisten suomalaisia syrjivälle suvaitsevaisuuskampanjalle STOPPI!
- Perhepolitiikkaan satsattava, lapsiperheitä tuettava, suomalaisten syntyvyys saatava nousuun!

6. PAKKORUOTSI POIS SUOMEN KOULUISTA.

7. PUOLUEETTOMUUSPOLITIIKKA KUNNIAAN.

- Ei NATOLLE.
- Ei EU:n liittovaltiolle.
- Ei EU:n keskuspankin komentopolitiikalle, oma markka takaisin!

8. VEROTUKSEN PAINOPISTETTÄ SIIRRETTÄVÄ TULOVEROTUKSESTA PÄÄOMAVEROTUKSEEN.

- Suomalaisen duunarin työ tehtävä kannattavaksi, pienyrittäjyyttä tuettava.
- Pois pätkätyö, pysyvät työsuhteet takaisin.

9. TÖRKEILLE HUUMAUSAINERIKOLLISILLE JA PEDOFIILEILLE ANKARAMMAT TUOMIOT.

10. SOTAVETERAANEILLE ILMAINEN ASUNTO, VAATTEET, RUOKA, JUOMA JA -LIIKKUMINEN YLEISILLÄ KULKUVÄLINEILLÄ.

11. YLEINEN VELKA-ARMAHDUS.

- Casinotalous-huijareitten uhriksi joutuneille on annettava mahdollisuus uuden elämän alkuun.

12. KANSALAISPALKKA KÄYTTÖÖN.

- Nykyisestä passivoivasta sosiaalitukijärjestelmästä on siirryttävä 5000mk:n kansalaispalkka-järjestelmään. Kansalaisille on tarjottava mahdollisuus kannattavaan työntekoon ja poispääsyyn "sosiaalisesta byrokratiahelvetistä".

13. KARJALAN PALAUTUSNEUVOTTELUT ALOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI VENÄJÄN KANSSA.

14. EKOLOGISESTI KESTÄVIEN ENERGIAMUOTOJEN KEHITTÄMISEEN SATSATTAVA.

- SNKY kannattaa ekologisen vallankumouksen mukaisia kestävän kehityksen suuntaviivoja mm. teollisuuden- ja liikenteen energiamuotojen kehittämisessä. Kannatamme painopisteen siirtämistä pois petrokemian teollisuudesta luonnollisiin, vaihtoehtoisiin energiamuotoihin. Emme kannata "ongelmajäte-energiaa", siksi vastustamme ydinvoimaa.