Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SSP/361

Suomen Senioripuolue

Suomen Senioripuolue - Puolueohjelma


  • Puolue: Suomen Senioripuolue
  • Otsikko: Suomen Senioripuolue - Puolueohjelma
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomen Senioripuolue - Puolueohjelma

1. Puolueen tarkoituksena on koota yhteen eläkeläiset ja lähiaikoina eläkkeelle jäävät kansalaiset toimimaan yhdessä perustuslaillisten oikeuksien ja ihmisarvoisen elämän puolesta.

2. Puolue vaatii, että vähimmäiseläkkeet nostetaan pysyvästi EU:n määrittelemän köyhyysrajan yläpuolelle. (Köyhyysraja on Suomessa v.2006 900 euroa/kk)

3. Puolue pyrkii turvaamaan eläkkeiden ostovoiman kehittymisen tasavertaisena työpalkkojen kasvun kanssa.

4. Puolue tulee vastustamaan jyrkästi eläkeläisten epäoikeudenmukaista verotuskohtelua.

5. Puolue pitää tavoitteenaan, että eläkevakuutusyhtiöissä olevat eläkerahastot siirretään valtion omistamiin rahastoihin, hyödyttämään eläkeläisiä.

6. Puolue haluaa kehittää eläkkeitä ja niiden laskentaperusteita sekä eläkkeiden indeksiseurantaa vastaamaan paremmin kansalaisten perusturvaan tarvittavien tulojen kehittymistä.

7. Puolue tulee vaatimaan, että eläkeläisiä koskevien lainsäädäntö- ja palkka-asioiden valmisteluun otetaan mukaan myös asianosaiset eli ikäihmisten edustajat.

8. Puolue pitää tärkeänä, että ikäihmisten terveydenhoidosta huolehditaan heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

9. Puolue edellyttää, että ns. kolmannen ikäkauden tieto, taito ja kokemus tunnustetaan ja hyödynnetään yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

10. Puolue tulee toimimaan eläkeläisten fyysisen ja henkisen vireyden säilymisen puolesta.

11. Puolue halua edistää kaikin mahdollisin tavoin kulttuuri- ja luonnonympäristön suojelua, säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä.

12. Puolue pyrkii kaikkiin näihin päämääriin asettamalla ehdokkaita eduskunta-, kunnallis- ja seurakuntavaaleissa sekä vaikuttamalla muissa järjestöissä.