Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SSP/363

Suomen Senioripuolue

Suomen Senioripuolue: Vaaliohjelma


 • Puolue: Suomen Senioripuolue
 • Otsikko: Suomen Senioripuolue: Vaaliohjelma
 • Vuosi: 2006
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Suomen Senioripuolue

Vaaliohjelma

Taloudellinen alue

 • Vähimmäiseläkkeet nostettava pysyvästi EU:n määrittelemän köyhyysrajan yläpuolelle. (köyhyysraja on Suomessa v.2006 900€/kk.)
 • Eläkeläisille tuhoisasta taitetusta indeksistä on luovuttava ja palautettava alkuperäinen 100-prosenttisesti palkkakehitystä seuraava eläkeindeksi.
 • Eläkeläisten verokohtelu on saatava palkansaajien tasolle.
 • Perintövero on poistettava

Sosiaalinen alue

 • Ikäihmisten hoitoturvalaki on laadittava pikaisesti.
 • Ikäihmisille on perustettava oma terveydenhoitojärjestelmä, työpaikkaterveydenhoidon tapaan.
 • Eläkeläisten on saatava sairaala- ja lääkekulut ilmaiseksi.
 • Ikäihmisten perustuslaillisia oikeuksia ja ihmisarvoista elämää on kunnioitettava.