Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/STL/1349

Seitsemän tähden liike

Seitsemän tähden liikkeen tarkoitus ja toiminnan laatu


  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Otsikko: Seitsemän tähden liikkeen tarkoitus ja toiminnan laatu
  • Vuosi: 2018
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seitsemän tähden liikkeen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen, Euroopan unionin ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liike pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon sekä suoran että edustuksellisen demokratian keinoin.

Suomen linjaan liike pyrkii vaikuttamaan ennen muuta eduskuntavaalien kautta. Liike toimii siten, että se voi olla mukana kokoamassa yhteen samanmielisiä poliittisia voimia.

Seitsemän tähden liike puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä edellyttää Euroopan unionin kehittämistä itsenäisten valtioiden liittona ja maamme säilymistä sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana.

Seitsemän tähden liike edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tukee kiistojen rauhanomaista ratkaisemista. Liike pyrkii lujittamaan pohjoismaista yhteistyötä ja edistämään vakautta ja luottamusta erityisesti Suomen lähialueilla.

Seitsemän tähden liike on aktiivinen ihmiskuntapolitiikassa. Liike toimii köyhyyden poistamiseksi ja ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämiseksi sekä Suomessa, Euroopassa että kaikkialla maailmassa.

Seitsemän tähden liike on edistyksellinen voima, joka nojautuu henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin arvoihin. Liike toteuttaa tervettä talouspolitiikkaa ja pyrkii rakentamaan tasa-arvoista ja hajautettua ihmisyyden yhteiskuntaa.

Seitsemän tähden liike vastustaa keskittävää metropolipolitiikkaa, joka on vahingollista sekä pääkaupunkiseudulla asuville että maakuntakaupunkien ja maaseudun ihmisille. Liike kehittää tasapuolisesti koko Suomea.

Seitsemän tähden liikkeen vaikutusvalta on sitä suurempi mitä vahvemman tuen se kansalaisilta saa. Pelkällä olemassaolollaan se pyrkii vaikuttamaan muiden puolueiden politiikkaan, joiden on kilpailtava sen kanssa kansan kannatuksesta.