Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/STP3/444

Suomen työväenpuolue

Suomen työväenpuolueen ohjelma


  • Puolue: Suomen työväenpuolue
  • Otsikko: Suomen työväenpuolueen ohjelma
  • Vuosi: 1899
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SUOMEN TYÖVÄENPUOLUEEN OHJELMA

(Hyväksytty perustavassa kokouksessa Turussa 17-20.7.1899)

Suomen työväenpuolue, joka perustuu yleisen työväenliikkeen periaatteisiin yhteiskuntakehityksen suhteen, pyrkii kaikissa suhteissa Suomen työväen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vapauttamiseen. Huomauttaen, että perusedellytyksinä siihen on Suomen kansallisen itsenäisyyden säilyttäminen ja suojeleminen, on puolue lähimpäin pyrintöjensä päämääräksi hyväksynyt seuraavan

Ohjelman

1:0) Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus kaikille 21 vuoden ikäisille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä. Suhteellinen vaalijärjestelmä. Kaksivuotiset lainsäädäntökaudet. Vaalien ja äänestysten toimittaminen laissa määrättynä lepopäivänä.

2:0) Lainsäädäntö- ja itseverottamisoikeus kansalle eduskunnan kautta.

3:0) Täydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus.

4:0) Työaika saatava 8 tuntiseksi. Pisin työaika ja alin tuntipalkka valtion ja kuntien töissä heti pantava käytäntöön.

5:0) Yleinen koulupakko. Maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa. Kansakoulu järjestettävä kaikkien ylempäin oppilaitosten pohjakouluksi.

6:0) Sotilastaakka suuresti vähennettävä ja rauhanaatetta kehitettävä ja käytännössä toteutettava.

7:0) Naisen ja miehen täydellinen yhdenvertaisuus.

8:0) Yleinen kieltolaki väkijuomain valmistuksen ja kaupan suhteen aikaansaatava.

9:0) Työväensuojeluslainsäädäntöä kehitettävä. Ammattitarkastajain luku melkoisesti lisättävä ja työväen luokasta niille apulaiset määrättävä. Naistarkastajia myös asetettava.

10:0) Astettain nouseva tulo- ja perintövero. Kaikkien välillisten verojen poistaminen.

11:0) Työväen vakuutus on otettava valtion huostaan.

12:0) Maksuton oikeudenkäynti ja maksuton lääkärin apu.

13:0) Irtaimen väestön, maanvuokraajain ja pikkutilallisten asemaa parannettava.