Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/STPV/964

Sosialistinen Työväen ja Pienviljelijöiden Vaalijärjestö

Suomen työväen ja työtätekeväin talonpoikain presidentinvaaliohjelma


  • Puolue: Sosialistinen Työväen ja Pienviljelijöiden Vaalijärjestö
  • Otsikko: Suomen työväen ja työtätekeväin talonpoikain presidentinvaaliohjelma
  • Vuosi: 1924
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Valtaa! Leipää! Vapautta!

Suomen työväen ja työtätekeväin talonpoikain presidentinvaaliohjelma.

Aika on tullut Suomen kansan syvien rivien sanoa sanansa maan hallitusvallasta.

Valtaherrat väittävät, että tässä maassa jo vallitsee kansanvalta. Samaa sanovat niiden apuritkin. Kansan enemmistöllä on muka jo nyt valta käsissään.

Onko se totta? – Ei ole!

Me vallasta osattomat olemme Suomen kansan suuri enemmistö. Työmiehet, työläisnaiset, käsityöläiset, lampuodit, mäkitupalaiset, talonpojat ja palkolliset. Me Suomen kansan syvät rivit, leivän kasvattajat, karjan hoitajat, kaupunkien rakentajat, kaiken hyödyllisen työn tekijät ja rikkauden luojat, mekö olemme tässä maassa vallan päällä? Ei! Valta on kokonaan toisilla.

Eikö tehtaassa ole valta kapitalistilla, vaan ei työväellä? Joku herraskelttu on voinut keinotella monen suuren tehtaan osakkeet käsiinsä, ja hän on silloin yksinvaltias niiden tehtaiden yli. Työmiehillä ei ole mitään määrysvaltaa tehtaassa. Jos vaikka tehtaassa uhkaisi seinä kaatua heidän päälleen, ei heillä ole valta määrätä, että se on tuettava. Joku helsinkiläinen pankkihuijari voi määrätä vaikkapa kokonaisen joukon tehtaita seisomaan, jos se sattuu olemaan hänen etujensa mukaista, siten syösten tuhansia työmiehiä työttömiksi. Työmiehillä ei ole valtaa sitä estää.

Herrat sanovat, että onhan teillä äänioikeus. Se on muka vallan tasannut. Jopa jo! Tokkopa äänioikeus kaupungissa antaa työmiehelle esimerkiksi asunnon saannissa yhtä suuren vallan kuin rahamiehelle? Eikö talohuijarilla ole valta häätää vaikka kymmenen työläisperhettä kadulle, antaakseen näiden asunnot yhdelle ainoalle rahamiehelle? On, hänellä on se valta!

Miten voi äänioikeus lopettaa ylettömän veron kiskomisen niin kauan, kun herrasvalta säilytetään? Mistäpä herrasvalta muualta tulot saisi, kuin verottamisesta ja riistämisestä? Mitä auttaa äänioikeus torpanmiestä, jolta rovasti ryöstää viimeisen lehmän kirkonmaksuksi? Rovastilla ja ryöstövoudilla on valtaa, vaan ei torpanmiehellä. Mitä auttoi äänioikeus Salmin lampuoteja, joilta tukkipuulaakit ryöstivät metsät ja maat? Monet tuhannet talonpojat ovat turhasta velasta menettäneet tukkiyhtiöille maansa ja mantunsa. Ei koko kunnanvaltuusto eikä kunnankokous voi nykyisen lain mukaan tuommoista ryöstöä estää, ei tukkipuuta eikä laitumen nurkkaa se voi määrätä puulaakin maalta luovutettavaksi puutteessa oleville pienviljelijöille.

Onko työläisnaisten ja proletaariäitien kohtalo lieventynyt äänioikeudella? Ei ollenkaan. Monellako meidän nuorisostamme on toivoa päästä yhtä hyviin kouluihin kuin herrain lapset? Harvalla, aniharvalla. Useimmilla heistä ei ole muuta oikeutta kuin raskas raataminen tehtaissa tai kartanoherrojen pelloilla jo 15:sta ikävuodesta lähtien, tai vieläpä nuorempina.

Virkavalta on voinut hajoittaa kokonaisia työväenpuolueita, se on voinut joukottain vangita ja tuhotakin työväenliikkeen edustajia. Meille myönnetty äänioikeus ei ole voinut sitä yhtään estää.

Ei sillä, että me äänioikeutta halveksisimme. Kun mitään muuta oikeutta ei meillä ole, niin on sitä tärkeämpää, että edes tätä keinoa oikein käytetään: herravallan horjuttamiseksi, eikä sen pönkittämiseksi. Mutta totuus on se, että rehellisillä työkansan edustajilla, jotka on kymmenien tuhansien kansalaisten äänillä valittu, on tätä nykyä lyhempi tie linnaan kuin valtaan.

Siis kansanvalta tässä maassa on vaan kansanvallan pilkkaa. Suomen kansan työtätekevä enemmistö on vallan alla, eikä vallan päällä. Se on kahlehdittuna, verotettuna ja halveksittuna. Vallassa ovat sen sortajat.

Hallitsee harvainvalta, rahavalta, pankkivalta, suurmaanomistajain valta. Kaikki sellainen herrasvalta täällä hallitsee ja vallitsee. Mutta oikea kansanvalta – se on tässä maassa suurista suurin valhe. Se on suomettarelaisten, ruotsikkoherrain, edistysmielisten, maalaisliittolaisten ja sosialidemokraattisten puoluejohtajain yhteinen valtiovalhe ja petos.

Nuo herravallan asianajajat luulevat, että työmiehet, torpparit ja talonpojat eivät vieläkään näe läpi tuota kansanvallan petosta. Luulevat, että kansan syvät rivit yhä vieläkin tahtovat vaijeten kärsiä vääryyttä, kunhan saavat vaan äänestää eduskuntaan tai kunnanvaltuustoihin rehellisiä tai epärehellisiä edustajia, sekä jonkun päätirehtöörin presidentiksi.

Kas, psesidentti on Suomen hallituksen päämies. Jos joku suurkapitalisti tai ammattipolitiikko pantaisiin presidentiksi ilman yleistä äänestystä, ei kukaan enää uskoisi kansanvallan valhetta. Siksi ovat valtaherrat viisaudessaan järjestäneet presidentinvaalin. Heillä on viisi puoluetta ääniä kalastamassa, ja uskovat niiden avulla saavansa kerätyksi riittävästi ääniä kansan enemmistöltä. Sitten voisivat näiden puolueiden johtajat yhteisesti määrätä presidentiksi kenen tirehtöörin tahansa, sekä sanoa: "katsokaa, kansan valitsema". Niin näyttäisi harvainvalta jälleen kansanvallalta. Työmiehet ja talonpojat. Annatteko mokoman petoksen onnistua? Annatteko nytkin satojatuhansia ääniä petturipuolueiden johtajille?

Aika on tullut tehdä petturuudesta loppu. Kun kerran herratkin lavertavat, että valta kuuluu kansalle, niin aika on vaatia se valta. Tulkoon se mikä tuleva on! Tulkoon herravallan sijaan oikea työmiesten ja työtätekeväin talonpoikain kansanvalta!

Vuosisatoja ovat herrat hallinneet. Olkoon nyt meidän vuoromme. Herrat ovat säätäneet lakeja kansalle. Olkoon nyt meidän vuoromme säätää lakeja herroille. Ensimmäinen meidän laki olkoon työväen ja työtätekeväin talonpoikain vaaliohjelma, näin kuuluva:

1:ksi. Lopetettakoon kaikkinainen työväenjärjestöjen toimintavapauden sorto ja vaino.

2:ksi. Vapautettakoon valtiolliset vangit.

3:ksi. Hajoitettakoon suojeluskunnat ja ohranat.

4:ksi. Lopetettakoon valtion ja kuntain varojen haaskaaminen kansalle vahingollisiin tarkoituksiin (sotavarustuksiin, ylellisiin virkamiesten ja rovastien palkkoihin j.n.e.). Näin säästyvistä varoista annettakoon korottomia lainoja pienviljelijöille.

5:ksi. Kiskottakoon kaikki verot rikkaiden riistäjäin kukkarosta.

6:ksi. Järjestettäköön tehokas työväensuojelus ja vakuutus ammattijärjestöjen valvonnan alaisena. Samoin punaorpojen ja leskien huolto. Turvattakoon teollisuustyöväen kesälomat. Kaupunkilaisherroilla olevat liikahuoneet vuokrattakoon halvasta työväen asunnoiksi.

7:ksi. Tukkiyhtiöiden omistamat maat pakkoluovutettakoon maan, metsän ja laitumen puutteessa oleville pienviljelijöille ja tilattomille.

8:ksi. Säädettäköön laki, joka kieltää veroista ja veloista ryöstämästä keltään talonpojalta, torpparilta tai lampuodilta maata, karjaa, rakennuksia tai talouskaluja.

9:ksi. Asetuttakoon fascistien vallankaappausta vastaan.

10:ksi. Rauha ja sovinto ulkomaiden kanssa.

11:ksi. Herrashallituksen sijaan valittakoon valtaan työväen ja työtätekeväin talonpoikain hallitus, varma ja luja. Se nojatkoon kaikkialla maassa työväen ja työtätekeväin talonpoikain yhteisesti valitsemiin edustajiin ja itsehallintoon.

Tämä olkoon meidän vaaliohjelmamme perustus. Kun tämä on ensin toteutettu, säätäkööt sitten työmiehet jt työtätekevät talonpojat lisää pykäliä.

Mutta tässä ei ole kysymys vallankumouksen eikä valtiopetoksen teosta, vaan herrain petoksen paljastamisesta tulossa olevassa presidentinvaalissa. Voimassaolevan porvarillisen lain mukaan on meillä oikeus kehoittaa kaikkia Suomen työmiehiä ja työtätekeviä talonpoikia presidentinvaaliin ja esittää valitsijamiehiksi ketä tahdomme. Meillä on laillinen oikeus asettaa presidenttiehdokkaaksi kenet tahdomme.

Asettakaamme siis oma presidenttiehdokas, asettakaamme horjumaton työväen ja työtätekeväin talonpoikain vaaliohjelman ajaja.

Menkäämme sadoin tuhansin vaaliin. Levittäkäämme kaikkialla sanomaa työväen ja työtätekeväin talonpoikain hallituksesta. Vetäkäämme kaikki kansan syvät rivit mukaan. Se on ääretön voima. Sillä voimalla äänestäkäämme herravallan pönkittäjät kumoon, niin hyvin sosialidemokraattiset ja maalaisliittolaiset kuin myös kaikki muut.

Suomen työväen ja työtätekeväin talonpoikain hallitus se on joka tapauksessa kerran tuleva. Ne, jotka sitä vihaavat ja pelkäävät, eivät sitä usko ennenkuin näkevät. Mutta se on tuleva huolimatta heidän vihastaan ja pelostaan. Siitä ei ole epäilystä. Kysymys on vain siitä, miten se pikemmin tulisi.

Kansan syvien rivien tahdosta se riippuu.

Ne, jotka työllään yhteiskunnan elättävät, tuntekoot oman arvonsa. Ilman heidän työtään eivät mitkään keinottelijat elä eikä vallassa pysy.

Silloin kun kansan syvät rivit valveutuvat, silloin kun sokaistut saavat silmänsä auki, silloin työväen ja työtätekeväin talonpoikain tahto on laki, jota vastaan väärä valta ei voi seistä.

Helsingin järjestyneen työväen kokous.

Juho Holopainen.
Puheenjohtaja.

Gunnar Idman.
Sihteeri.