Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAIHT/380

Vaihtoehtoväki

VAIHTOEHTOVÄEN VAALIOHJELMA KUNNALLISVAALEISSA 2004


  • Puolue: Vaihtoehtoväki
  • Otsikko: VAIHTOEHTOVÄEN VAALIOHJELMA KUNNALLISVAALEISSA 2004
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

VAIHTOEHTOVÄEN VAALIOHJELMA KUNNALLISVAALEISSA 2004:

Vaadimme

Kunnallisvaalien jälkeisessä valtuustossa vaadimme avoimuutta lautakuntakuntatyöskentelyyn; kaikki päätökset taustasopimuksineen ja perusteluineen on tuotava julkisiksi.

  • vaadimme neuvoa-antavia äänestyksiä kaikissa suurissa linjakysymyksissä.
  • vaadimme avointa arvokeskustelua.
  • vaadimme kunnallisten palvelujen säilyttämistä ja niiden nykyisen tason kohottamista.
  • vaadimme peruspalveluihin kohdistuvien leikkausten perumista.
  • vaadimme lisäresursseja mm. sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuritoimelle ja joukkoliikenteelle.
  • vaadimme lisäresursseja vanhustenhuoltoon ja työttömyyden hoitoon.