Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAP/382

Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus

Vapauspuolue (VP) vaaliohjelma


 • Puolue: Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus
 • Otsikko: Vapauspuolue (VP) vaaliohjelma
 • Vuosi: 2011
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vapauspuolue (VP)

Vaaliohjelma eduskuntavaalit 17.04.2011

Talouspolitiikka:

Taloutemme kuntoon laittamisen pitää lähteä liikkeelle aivan ruohonjuuritasolta. Ensin jaetaan sinne minne pitääkin ja vasta sen jälkeen alamme katsoa mahdollisia leikkauskohteita. Ensin hoidamme kansalaistemme perusasiat kuntoon ja sitten katsomme mihin muuhun rahamme riittävät. Nyt on priorisoitava rikkailta köyhille, eikä päinvastoin, kuten Suomessa on tehty viimeiset kaksikymmentä vuotta.

Vanhusten, sairaiden, vammaisten, lapsiperheiden, pieneläkeläisten ja muiden köyhien tulotaso ja palvelut sille tasolle, että myös heidän elinolot ovat turvatut. Näihin tarvittava lisärahoitus kyllä löytyy priorisoimalla valtion tukia ja avustuksia kipukynnyksen mukaiseen järjestykseen.

 • Perusturva on nostettava välittömästi nykyajan menojen edellyttävälle tasolle.
 • Tasaverotukselle jyrkkä EI.
 • Pääomatulojen verotuskäytäntö muutettava ansiotuloverotuksen mukaisesti progressiiviseksi.
 • Harmaan talouden kitkemiseen on löydettävä keinot (tuloja valtiolle miljardeja euroja).
 • Valtion yritysten yksityistäminen on lopetettava.

Vapauspuolueen käsityksen mukaan taloudellisesta ahdingosta ei nousta velkaa ottamalla. Ensisijainen lääke on täysin turhien menojen leikkaaminen ja näiden kohdentaminen välttämättömiin kuluihin. Nykyinen valtiovaltamme toimii juuri päinvastoin - leikkaa välttämättömistä menoista ja kasvattaa turhia menoja. Vapauspuolue sanoutuu tiukasti irti Suomen harjoittamasta "kreikkalaisesta" talousopista, joka valheillaan ja petoksillaan on konkurssin tie.

Valtion menoleikkaukset

Otetaan ensin turhat menot pois

 • Hallitsemattoman maahanmuuton lopettaminen (säästö n. 3 - 5 miljardia euroa/v).
 • Turhasta kehitysavusta luopuminen (säästö n. 1 miljardi euroa/v).
 • Ns. ylellisyysmenot kuriin, jos ja kun meillä ei ole niihin kertakaikkiaan varaa.
 • Verovaroin rahoitettu puolue- ja lehdistötuki on lakkautettava.

Maahanmuuttopolitiikka:

 • Kansanäänestys maahanmuuttokysymyksestä.
 • Rikollisten karkoituksista automaattisia ilman, että palautusmaa tai perhesuhteet suomessa vaikuttavat (Sveitsin malli).
 • Kansalaisuuden peruuttaminen vakavia rikoksia tehneiltä maahanmuuttajilta.
 • Turvapaikkaprosessin aikana tehty rikos johtaa automaattiseen karkotukseen.
 • Integroitumishaluttomat voidaan palauttaa kotimaahan.
 • Lakia korjattava niin, että myös väärillä papereilla hankitut sosiaalietuudet rangaistavia sekä väärillä papereilla maahan tullut aina karkotettava. Automaattinen palautus, jos henkilöllisyys epäselvä.
 • Lähtökohtaisesti kansalaisuutta ei tule myöntäää maahanmuuttajille.
 • Suomen rajoille tiukka valvonta, jotta rikollisten tulo maahan vaikeutuisi.

Eläinsuojelun etiikka:

 • Suomesta on luotava eläinsuojelun mallimaa, aivan kuten koulutuksen ja kilpailukyvyn osalta.
 • Eläinsuojelun valvontaa tehostettava merkittävästi.
 • Eläintenpitokieltoa tuomittava herkemmin. Nyt eläintenpitokieltoa voidaan helposti kiertää.
 • Eläintä ei saa palauttaa kiduttajalle. Kiduttajalle elinikäinen eläintenpitokielto vankeuden uhalla.
 • Syyttäjälaitosta ja tuomioistuimia koulutettava eläinsuojeluetiikan oppimiseen. Tällä hetkellä on liian kirjava rangaistuskäytäntö.
 • Eläin tuntee kipua ja tuskaa kuten me ihmisetkin. Eläin ei vain osaa sitä puheella ilmaista.

Seksuaalirikolliset:

 • Seksuaalirikolliset, kuten pedofiilit ja raiskaajat on pidettävä vankilassa.

Vähempiosaiset suomalaiset:

 • Suomalaisten vähäosaisten oikeudet ja palvelut on turvattava.
 • Eläkekertymä kotiäitiydestä. Äidin ja lapsen suojelu.
 • Taitettu eläkeindeksi on poistettava heti ja siitä aiheutuneet kulut on korvattava edes jotenkin siitä kärsineille.
 • Vastustamme eläkeikärajan nostamista.
 • Työpaikat nuorisolle. Nuorisotyöttömyyden poistaminen. Opintotuen korottaminen.
 • Omaishoitajien riittävä tukeminen. Omaishoitajille vähintään 1000 euroa/kk koko maassa tasapuolisesti.
 • Suomalaisten asumisen turvallisuus taattava.

Demokratian korjaaminen ja lisääminen:

 • Enemmän paikallista itsenäistä päätöksentekoa. Suoran demokratian lisääminen. Sitovien kansanäänestysten lisääminen.
 • Virkamiesten laittaminen rikosoikeudelliseen takautuvaan vastuuseen kansantahdon vastaisista päätöksistä.

EU:

 • Uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä.
 • EU:sta voidaan irtaantua eduskunnan enemmistöpäätöksellä.

Nato:

 • Jyrkkä EI Natolle
 • Kaikki suomalaiset sotilaat pois HETI kriisipesäkkeistä

EI pakkoruotsille

Huumausaineiden suhteen pitää olla nollatoleranssi. Myös kannabis on vaarallinen huume.

Suomen tulevaisuus:

 • Kristinuskon aseman turvaaminen pohjolassa. Moskeijojen ja minareettien rakennuskielto.
 • Monikulttuurillisuus ei tuo Suomelle pienintäkään lisäarvoa.
 • Perinteiset yhteiskunnan arvot kunniaan.
 • Kansallisen turvallisuuden takaaminen.

Korjataan vallitseva epäoikeudenmukaisuus!
- Sano KYLLÄ Suomen tulevaisuudelle -