Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAPL/1491

Vapauden liitto

Talousohjelma


 • Puolue: Vapauden liitto
 • Otsikko: Talousohjelma
 • Vuosi: 2023
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

TALOUSOHJELMA

Vapauden liitto rp.

Vapauden liiton talousohjelman ydin on se, että harvoja hyödyttävästä ja massoja köyhdyttävästä EU:n ylikansalliselta talousjärjestelmästä on siirryttävä takaisin suomalaisia laajasti vaurastuttavaan kansalliseen kapitalismiin.

EU:n uusliberaali talousjärjestelmä on suunniteltu ajamaan monikansallisten suuryritysten etuja, eikä se siten palvele Suomen kansan laajan enemmistön etuja. EU:n talousjärjestelmä onkin muuttanut hyvinvointivaltiomme muutamassa vuosikymmenessä pahoinvointivaltioksi, jossa yhteiskunta rahoittaa jatkuvasti kasvavaa tukiriippuvaisten joukkoa valtiota ja kuntia velkaannuttamalla.

Osana EU:ta ja euroa Suomi onkin ajettu taloudellisen kurjistumisen kierteeseen, jossa menetämme jatkuvasti myös kilpailukykyämme. Tästä kierteestä on päästävä takaisin nousu-uralle, jotta voimme rakentaa suomalaisten laajasti kannattaman hyvinvointivaltion uudelleen sekä rahoittaa sen omilla resursseillamme ilman jatkuvaa velkaantumista.

Suomi on nostettavissa taloudellisesti jaloilleen seuraavilla toimenpiteillä:

 1. On ymmärrettävä, että EU:n ja euroalueen jäsenenä Suomi ei ole itsenäinen taloudellinen toimija vaan EU:n heikkenevä ja siitä yhä riippuvaisempi alusmaa.
 2. Suomen on palattava harjoittamaan itsenäistä kauppapolitiikkaa; meillä on siis oltava kyky päättää minkälaisia kauppasopimuksia me muiden valtioiden taikka kauppaliittojen kanssa teemme. Meillä on oltava myös kyky tukea omaa tuotantoamme ja suojella sitä tarvittaessa tulleilla. Nämä oikeudet EU on ottanut meiltä pois itselleen.
 3. On palattava itsenäiseen rahapolitiikkaan; tämä edellyttää oman valuuttamme, Suomen markan, käyttöönottoa. Suomen pankin tulee olla itsenäinen keskuspankki, jolla on mahdollisuus harjoittaa omaa rahapolitiikkaa, eikä siis EKP:n alistettu haarakonttori. Oma valuutta ja itsenäinen rahapolitiikka ovat kansallisen talousjärjestelmän ja suvereenin valtion kulmakiviä.
 4. Monikansallisten suuryritysten vaatimusten ja etujen vuoksi EU:n ylikansallisessa talousjärjestelmässä pääoman liikkeet ovat kokonaan poliittisen ja yhteiskunnallisen kontrollin ulkopuolella. Kansallisessa kapitalismissa yhteiskunnalla on kyky tarvittaessa kontrolloida pääoman liikkeitä niin, että suurpääoma saadaan palvelemaan kansakuntaa eikä toisinpäin, kuten EU:n järjestelmässä on.
 5. Omavaraisuutta ja lokalisaatiota on edistettävä voimakkaasti. Kansallinen kapitalismi tarkoittaa myös sitä, että meillä on omat vahvat sisämarkkinat. Liiaksi viennistä riippuvaisesta talousmallista on siirryttävä lokalisoituun talouteen, jossa suomalaista valmistusta ja yrittäjyyttä edistetään kaikin tavoin. Näin tuemme sekä omavaraisuutta että työllisyyttä ja tämä resepti johtaa myös vientituotteiden syntyyn. Lisäksi lokalisaatio edistää rahan kiertoa maan sisällä ja siten vahvistaa taloudellista toimeliaisuutta Suomessa.
 6. Kannatamme valtion ja kuntien omistusta strategisilla aloilla kuten esimerkiksi tie-, sähkö- ja tietoliikenneverkoissa, joissa laaja valtionomistus on luonnollista ja kansallisten etujen mukaista.
 7. Suomen luonnonrikkauksien hyödyntämisen on tapahduttava niin, että niistä saatavat voitot jäävät Suomeen hyödyttämään suomalaisia. Kansallinen kapitalismi mahdollistaa tässäkin kohtaa sen, etteivät hyödyt valu maasta ulos ylikansallisille suuryhtiöille. Vesivarannot, kaivannaiset, metsävarat yms. kuuluvat suomalaiseen omistukseen.
 8. Suomalaisten osakesijoittamista on tuettava. Mahdollisimman monen suomalaisen on hyvä olla kansallisessa kapitalismissa myös omistaja. Tämä lisää sekä kansalaisten ymmärrystä taloudesta että kansan vaurautta ja edistää yritysten voittojen tasaisempaa jakautumista kansalaisille.
 9. Nollatuntisopimuksista ja satoja tuhansia suomalaisia hyväksikäyttävästä “työkokeilujen ja työharjoittelujen” ilmaistyövoimasta on irtaannuttava, sillä niiden myötä Suomeen on rakennettu pahoinvointiyhteiskunta, jossa monet tekevät työtä palkatta ja suuri osa ihmisistä on täysin riippuvaisia erilaisista sosiaalituista. Nollatuntisopimukset ja ilmaistyövoima estävät tehokkaasti sellaisten työpaikkojen syntymisen, joista palkansaaja saisi tarpeeksi palkkaa voidakseen elää ilman sosiaalitukia.
 10. Päinvastoin kuin luullaan, niin EU:n talousjärjestelmä ei ole yrittäjäystävällinen, koska se antaa etulyöntiaseman monikansallisille suuryrityksille suomalaisten yrittäjien sijasta. Kansallinen kapitalismi on yrittäjäystävällistä, koska sen mukanaan tuoma lokalisaatio takaa yrittäjille vilkkaat ja elinvoimaiset kotimarkkinat. Yrittäjyyttä onkin tuettava ja yrittäjyyteen rohkaistava, jotta Suomi voi innovoida ja menestyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa.

Eli kun muut puolueet puhuvat "rakennemuutoksen tarpeesta", niin heidän ajatuksensa on sopeuttaa suomalaiset EU:n talousjärjestelmään, joka tarkoittaa kansan kurjistamista sille epäedulliseen järjestelmään. Vapauden liitto on ainut puolue, joka ymmärtää minkälaisen rakennemuutoksen Suomi todella tarvitsee, siis siirtymisen ylikansallisesta talousjärjestelmästä kansalliseen.