Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/879

Vihreä liitto

Världen görs nära dig -valprogram


  • Puolue: Vihreä liitto
  • Otsikko: Världen görs nära dig -valprogram
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Världen görs nära dig

Kommunalvalet 24.10. 2004

DEN GRÖNA KOMMUNEN ÄR EN BLOMSTRANDE KOMMUN

Bästa vän! Kommunalvalet handlar om din basservice och din dagliga omgivning: om daghem, åldringshem och hälsovårdscentraler, grundskolor och bibliotek, busskjutsar och cykelvägar. Beslut om din framtid fattas på närmare håll än du tror - det görs i fullmäktige i din hemkommun. Därför är kommunalvalet ett av de viktigaste valen sett ur vardagssynvinkel. Missa inte din chans att påverka! Din röst är viktig!

VÄLFÄRDSSTATEN VILAR PÅ KOMMUNERNAS AXLAR

I Finland är välfärdsstaten detsamma som välfärdskommunen. Ingen annanstans har kommunerna ett lika stort ansvar för basservicen som hos oss. Under de senaste åren har dock många kommuner råkat ut för en allvarlig ekonomisk kris. Regeringen har försökt skapa nya arbetsplatser genom att sänka skatterna. Kommunernas intäkter minskar, och servicen lider av alla inbesparingsåtgärder. Det är vettlöst att sänka skatterna på det här sättet. Sitsen blir helt enkelt omöjlig för kommunerna.

HALLÅ DÄR STATEN - KOMMUNERNA BEHÖVER PENGAR TILL SERVICEN!

Det stundande kommunalvalet är mer än ett lokalval av ovanstående orsaker. Kommunernas budskap till staten är entydigt: i stället för fortsatta skattelättnader behöver kommunerna mera pengar till att anställa lärare, sjukvårdare och daghemspersonal. Det här kallas servicestimulans.

BASHÄLSOVÅRDEN MÅSTE FÖRSTÄRKAS

Hälsovården befinner sig i en kronisk kris. I och med att finländarna blir äldre stiger kostnaderna brant. Problemet kan inte åtgärdas genom att man pumpar in massvis med pengar till specialsjukvården, det är bashälsovården som ska ges resurser. När hälsovårdscentralerna och vårdstyrningen fungerar väl gör också specialsjukvården det. Den mest akuta bristen inom hälsovården handlar om brist på sjukvårdare, det här problemet kan åtgärdas genom fastanställningar av vårdpersonal.

Man bör främja folks hälsa också genom att se till att motionsplatserna är i skick och genom att erbjuda god och hälsosam mat i daghem och i skolor. En god samhällsplanering stimulerar folk att ta sig fram till fots, med cykel och ökar utnyttjandet av kollektivtrafiken.

DEN TIDIGA HJÄLPEN ÄR DEN BÄSTA HJÄLPEN

Man bör i tid stöda folks möjligheter att klara av sin vardag. Panikinbesparingarna leder ofta till att hjälp ges i ett så sent skede som möjligt. En tidig hjälp är den bästa hjälpen inom barnskyddet, mentalvården och vid rusberoende. Tröskeln att söka hjälp bör vara låg. Att få tid en månad senare är en ringa tröst när nöden är som störst. Det måste bli möjligt att snabbt få en akututvärdering av sin situation. Detta kräver både funktionssmidighet och tilläggsresurser.

EN PLURALISTISK BARNAVÅRD

Barnens dagvård bör svara mot folks skiftande vardagssituationer. Familjerna bör erbjudas olika alternativ till daghem och hemvårdsstöd. Det väsentliga för barnen är att det skapas förtroende och känsloband. Förutsättningen för detta är tillräckligt små grupper i daghemmen och tillräckligt med personal.

PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR KONSUMTION OCH PLANERING

Finländarna konsumerar mer naturtillgångar än det stora flertalet av jordens befolkning. De vackra talen om en hållbar utveckling bör övergå i konkret handling. Kommunerna kan konsumera ansvarsfullt genom att minska på mängden avfall, spara på energi, och genom ökad återanvändning och genom att gynna eko- och miljömärkta produkter i sina anskaffningar.

Genom en vettig planering sparar man på bränsle, på naturen och på skattepengar. I städerna går det att bygga både tätare och ändå trivsamt: kollektivtrafiken, den lätta trafiken och kommunaltekniken fungerar då både effektivt och ekonomiskt.

HELA SAMHÄLLEN, INTE DELADE SAMHÄLLEN

Landets regering är i full färd med att slå den finländska samhällsstrukturen i bitar. Bebyggelsen sprids ut till de stora städernas kranskommuner med den påföljden att privatbilismen ökar. Hypermarketarna gör slut på närbutikerna. Det här kan inte kallas hållbar utveckling. De gröna vill bygga städer, där de dagliga resorna är korta och bilen inte nödvändig - och där också de som rör sig med barnvagn, i rullstol eller är beroende av promenadkäpp, kan ta sig fram.

DE TRIVSAMMA KOMMUNERNA ÄR DE OCKSÅ DE FRAMGÅNGSRIKA

En trivsam kommun lockar till sig både invånare och företag. En otrivsam kommun lockar inte till sig
någon. De gröna får till stånd trivsamma kommuner, kommuner som klarar sig bra i en värld som förändras snabbt. Tänk efter, och rösta sedan - i samband med förhandsröstningen, eller på valdagen!