Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VSL/900

Vapaan Suomen Liitto

Vapaan Suomen Liiton eduskuntavaaliohjelma 1999


  • Puolue: Vapaan Suomen Liitto
  • Otsikko: Vapaan Suomen Liiton eduskuntavaaliohjelma 1999
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vapaan Suomen Liiton eduskuntavaaliohjelma 1999

1. VSL:n tavoitteena on tasa-arvoon perustuva, ihmisläheinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, joka turvaa tulevienkin sukupolvien elämisen mahdollisuudet.

2. Suomen itsenäisyys, laillisuus ja kansanvalta on palautettava irtautumalla rahavallan ohjaamasta EU:sta.

3. Oma raha, Suomen markka, on säilytettävä. Oma valuuttavaranto ja oma itsenäinen rahapolitiikka on palautettava.

4. Jokaisella on oltava perustuslaillinen oikeus työhön. Työaika on lyhennettävä 35 tuntiin viikossa.

5. Taloutta on säänneltävä. Markkinoiden tulee palvella kansalaisia eikä päinvastoin.

6. Pääomapako Suomesta on pysäytettävä. Valtion yritysten myynti on lopetettava.

7. Koko maa on pidettävä asuttuna. Elintarvikeomavaraisuus, perheviljelmien toiminta ja maaseudun elinvoima on turvattava.

8. Työllistymistä on helpotettava poistamalla työn sivukulut. Vastaavat verotulot on kerättävä tuotannon perusteella.

9. Elintarvikkeiden arvonlisävero on poistettava. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja tulee korottaa 200 000 markan liikevaihtoon.

10. On toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukainen perustulojärjestelmä, joka mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa ja samalla rohkaisee toimeliaisuuteen.

11. Eläkeläisten sorto on lopetettava.

12. Lapsiperheille on taattava riittävä toimeentulo sekä mahdollisuus valita lasten kotihoito tai päivähoito.

13. Peruskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista on huolehdittava tasapuolisesti, oppilaiden erilaiset taipumukset ja tarpeet huomioon ottaen.

14. Vanhusten, vammaisten ja sairaanhoidon palvelut on turvattava.

15. Kohtuuhintainen asuminen sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö on taattava kaikille suomalaisille.

16. Tuloeroja on kavennettava. Alle 60 000 markan vuosiansiot on tehtävä verovapaiksi. Kuntien talous on turvattava valtionapujärjestelmän muutoksella. Pääomatuloja on verotettava progressiivisesti.

17. Ylivelkaantuneiden ja heidän takaajiensa asemaa on parannettava.

18. Suomen energiahuollon tulee perustua kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen.

19. Puolueita on kohdeltava tasapuolisesti. Puoluerahoitus on tehtävä julkiseksi. Kansanedustajien lahjusten otto ja lahjonta on lailla kiellettävä.

20. Perustuslakien noudattamista valvomaan on asetettava perustuslakituomioistuin.

21. On laadittava pakolais- ja siirtolaisohjelma, jolla torjutaan nykyiset väärinkäytökset.

22. Suomi on pidettävä sotilasliittojen ja kansainvälisten selkkausten ulkopuolella harjoittamalla johdonmukaista ja luotettavaa puolueettomuuspolitiikkaa.