Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VSL/904

Vapaan Suomen Liitto

Vapaan Suomen Liiton Vaalijulistus 1995


  • Puolue: Vapaan Suomen Liitto
  • Otsikko: Vapaan Suomen Liiton Vaalijulistus 1995
  • Vuosi: 1995
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Hyväksytty Liiton ylimääräisessä kokouksessa Seinäjoella 6.1.1995

Vapaan Suomen Liitto - Förbundet för det Fria Finland rp.

Vaalijulistus

Maaliskuun 1995 eduskuntavaalit ovat Suomen kansan kannalta yhdet sen historian tärkeimmistä. Vapaan Suomen Liiton tavoitteena on laittoman EU-jäsenyyden purkaminen ja itsenäisyyden palauttaminen uuden eduskunnan päätöksellä.

Eduskunnan Suomen perustuslain vastaisesti tekemällä EU:hun liittymispäätöksellä maamme todellinen itsenäisyys on menetetty, lyöty ja häväisty. Poliittiset johtajat ovat luopuneet korvaamattomasta kansallisesta omaisuudesta, joka ei ole heidän, vaan meidän kaikkien suomalaisten.

Kansalle selkänsä kääntäneet johtajat ovat vieneet maan ennen kokemattomaan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin. Puoluevallan ohjaama eduskunta on tekonsa kansalta salaten luovuttanut tälle kuuluvan korkeimman vallan ja huomattavan osan lainsäädäntövallastaan maan rajojen ulkopuolelle. Se on tehnyt tämän perustuslakeja rikkoen ja päästänyt Euroopan Unionin ylimmäksi isännäksi maahamme. Suomen tulee kuulua suomalaisille.

Harjoitetun politiikan seurauksena Suomessa on puoli miljoonaa työtöntä työttömyyden koskettaessa välillisesti yli puoltatoista miljoonaa kansalaista. Valtion velka on 60 000 markkaa jokaista suomalaista kohti. Se on kasvanut neljässä vuodessa kuusinkertaiseksi. Suurten pääomien omistajien ollessa valtapuolueiden erityisessä suosiossa rikkaat ovat rikastuneet, mutta hyvin monet ovat ilman omaa syytään joutuneet pahenevaan taloudelliseen ahdinkoon suurtyöttömyyden ja sosiaaliturvan leikkausten seurauksena.

Valtapuolueet ovat sälyttäneet pankkikriisin ja kasinoseikkailut veronmaksajien harteille. Markkinavoimien toimintavapautta kansan etujen kustannuksella vaalivat puolueet on vihdoin suistettava valta-asemistaan. Tämä ei voi tapahtua kansan etujen vastaista politiikkaa ajaneiden puolueiden ehdokkaita äänestämällä. Sen vuoksi on perustettu uusi, vapaaseen kansalaistoimintaan nojaava puolue Vapaan Suomen Liitto raivaamaan tietä uuteen kansalaisyhteiskuntaan ja -vastuuseen.

Vapaan Suomen Liitto on ainoa todellinen vaihtoehto koko nykyiselle puoluejärjestelmälle. Kaikkien yhteiskuntaamme uudistamaan pyrkivien tulisi irtaantua entisestä poliittisesta taustastaan ja luopua poliittisen järjestelmämme näennäisdemokraattiseksi muuttaneiden valtapuolueiden tukemisesta. Niille annettu ääni on ääni puoluevallan harjoittamalle kansan oikeuksia ja etuja polkevalle politiikalle.

Äänesi Vapaan Suomen Liitolle on ääni kansalaisvallan, itsenäisyyden, laillisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta puolueitten mielivallan, korruption ja suurtyöttömyyden lopettamiseksi.

Kansalaisvalta on kansanvaltaa kansalaisten eikä puolueiden ja niiden taustavoimien ehdoilla.