Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/YV/385

Yhteisvastuu puolue

Puolueohjelma


  • Puolue: Yhteisvastuu puolue
  • Otsikko: Puolueohjelma
  • Vuosi: 2007
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

YHTEISVASTUUPUOLUE

Puolueohjelma

1. Arvostaa kristillisiä arvoja.

2. Puolustaa tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia sekä kotimaassa että ulkomailla.

3. Puolustaa erityisesti heikompiosaisten kansalaisten elimahdollisuuksia.

4. Painottaa kohtuullisuudessa pysyvää elämän muotoa.

5. Vastustamme epäoikeudenmukaista lainsäädäntöä joka on saanut aikaan kansan kahtia jakaantumisen eli köyhyysluokan. Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.

6. Puolustamme oikeudenmukaisempaa ja sosiaalisempaa lainsäädäntöä.

7. Tulon jako oikeudenmukaisemmaksi.(tulon siirrot)

8. Enemmän yhteisvastuusta kanssaihmisistä ja yleensä humanitääristen ja eettisten arvojen kunnioittamista (tieteet, taiteet, uskonto) eikä ainoastaan rahan mahtia eli materialismia.