FSD Bulletin

Numero 17 (2/2005)
13.6.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Tietoarkiston puhelinnumerot muuttuivat
» ESS:n toinen aalto saatavana syyskuussa
» ESS:lle vertailuaineistoa Yhdysvalloista
» Aineistoja alkoholinkäytöstä
» Tietoa amerikkalaisten uskosta ja uskonnosta verkossa
» Tietovaranto Pohjois-Amerikan juutalaisista
» Venäjäaineistoa RUSSIA-palvelusta
» Tilastoja Skotlannin pienalueista

Tietoarkiston puhelinnumerot muuttuivat

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston puhelinnumerot muuttuivat 30. toukokuuta. Syynä muutokseen on Tampereen yliopiston vaihteen numeron muuttuminen. Vanhojen numeroiden alkuosan 215 korvasi uusi 3551. Esimerkiksi tietoarkiston yleiset palvelunumerot muuttuivat seuraavasti:
- vanhat: puhelin (03) 215 8519, faksi (03) 215 8520
- uudet: puhelin 040 190 1432, faksi (03) 3551 8520.

Vanhaan puhelinnumeroon soitettaessa puhelut ohjautuvat toistaiseksi automaattisesti uuteen puhelinnumeroon.

Tietoarkiston uudet puhelinnumerot: ks. henkilökunta ja yhteystiedot.
Tampereen yliopiston tiedote numerouudistuksesta.

ESS:n toinen aalto saatavana syyskuussa

Norjan tietoarkisto julkaisee syyskuussa ESS-verkkosivuillaan alustavan version European Social Surveyn, ESS:n, toisen aallon kansainvälisestä aineistosta. Siinä on mukana suurin osa tutkimukseen osallistuneista maista. FSD tuottaa Suomen aineistosta suomenkielisen datan, jota voi tilata opetus- ja tutkimuskäyttöön tietoarkiston normaalien käyttöehtojen mukaisesti.

ESS:n kolmannen aallon vaihtuvien moduulien kansainväliset suunnittelutiimit on valittu. Kolmanteen aaltoon tulee kaksi vaihtuvaa moduulia, jotka käsittelevät 1) henkilökohtaista ja sosiaalista hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta sekä 2) elämänkulkua ja eri siirtymävaiheiden sijoittumista elämäkaarelle, siirtymävaiheita koskevia sosiaalisia normeja ja elämänkulun suunnittelun mahdollisuuksia. Suunnittelutiimien abstraktit

ESS:lle vertailuaineistoa Yhdysvalloista

Yhdysvalloissa parhaillaan kerättävässä kansallisessa kyselytutkimuksessa on mukana ESS:n ensimmäisen aallon kysymyksiä erityisesti kansalaisuutta, osallistumista ja demokratiaa käsitelleestä moduulista. Uusi aineisto tekee mahdolliseksi kansalaisosallistumisen vertailun Amerikan ja Euroopan välillä. Aineisto tullee tutkijoiden saataville vuoden 2006 alkupuolella. Lisätietoja tutkimuksesta saa Marc Howardilta Georgetownin yliopistosta.

Aineistoja alkoholinkäytöstä

Tietoarkistoon on saatu arkistoitavaksi kaksi suomalaisten ja alkoholin suhdetta kartoittavaa aineistosarjaa: Alkoholin tilastoimaton kulutus ja Suomalaisten suhtautuminen alkoholinkäyttöön. Nämä STAKESin alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmän aineistot ovat Suomen Gallupin keräämiä ja kattavat ajanjakson 1990-luvun puolivälistä eteenpäin.

Tietoa amerikkalaisten uskosta ja uskonnosta verkossa

American Religion Data Archive (the ARDA) on Internetissä toimiva tietoarkisto, joka arkistoi ja jakelee amerikkalaista uskontoa koskevaa kvantitatiivista tutkimusta. Tarjolla on kuvioita ja taulukoita arkiston yli 300 kyselytutkimuksesta, oppimateriaalia, tietoa uskontokunnista ja interaktiivisia karttoja, joista voi hakea tietoja osavaltioittain tai koko liittovaltion alueelta muun muassa kirkon jäsenyydestä, rikollisuudesta ja äänestyskäyttäytymisestä. Kyselyaineistoja voi ladata omaan käyttöönsä eri formaateissa. Verkossa voi tutustua aineistokuvailuihin ja koodikirjoihin. Palvelu sisältää myös kysymystietopankin. Pennsylvanian yliopiston yhteydessä toimivaa ARDAa rahoittaa yksityinen säätiö. Kaikki ARDAn palvelut ovat maksuttomia.

Tietovaranto Pohjois-Amerikan juutalaisista

North American Jewish Data Bank arkistoi Pohjois-Amerikan juutalaisia koskevaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Sen päätehtävinä on hankkia, arkistoida ja jaella kvantitatiivisia tutkimusaineistoja ja -raportteja sekä edistää arkiston käyttöä tarjoamalla koulutusta tietoa juutalaisyhteisöjen tutkimuksesta. Arkiston kokoelmissa ovat kansalliset juutalaisväestölle suunnatut kyselytutkimukset vuosilta 1971, 1990 ja 2000 - 2001 sekä yli 90 yhteisötutkimusta. Arkisto on yhteistyöprojekti, jossa ovat mukana: United Jewish Communities, the Center for Judaic Studies and Contemporary Jewish Life Connecticutin yliopistosta ja Roper Center.

Venäjäaineistoa RUSSIA-palvelusta

Venäjän yliopistoinformaatiopalvelu RUSSIA tarjoaa talouden, sosiologian, politiikantutkimuksen, kansainvälisten suhteiden ja useiden muiden yhteiskunta- ja ihmistieteiden edustajille Venäjää koskevaa tietoa verkosta. Palvelussa on muun muassa tilastollista aineistoa ja artikkelitietokantoja. Palvelu on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen. Valtaosa sisällöstä on venäjänkielistä.

Tilastoja Skotlannin pienalueista

Scottish Neighbourhood Statistics -palvelu tarjoaa Internetin kautta vapaasti Skotlannin pienalueita koskevaa tietoa muun muassa sosiaalietuuksista, koulutuksesta, terveydestä ja työmarkkinoista. Palvelu helpottaa hallinnon suunnittelua ja seurantaa, mutta kiinnostanee myös tutkijoita.

Skotlannin deprivaatioindeksin SIMD 2004 -palvelun avulla voidaan tarkastella syrjäytymisen kasautumista Skotlannin pienalueilla. Sen avulla löytyvät kaikkein syrjäytyneimmät ja vähiten syrjäytyneet alueet. Skotlanti on jaettu palvelussa tietovyöhykkeisiin, joilla on keskimäärin 750 henkilöä. Myös tämän palvelun ensisijainen kohderyhmä ovat hallinto ja paikallispoliitikot, mutta hyödyllistä tietoa löytyy myös tutkijoille.