FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2007

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» ISSP 2007 vapaa-aika- ja urheiluosion aineisto saatavilla
» Tietoarkisto mukana kehittämässä EU:n tutkimusinfrastruktuuria
» Liikunnasta koottu oma teemasivu

ISSP 2007 vapaa-aika- ja urheiluosion aineisto saatavilla

Tietoarkistosta on saatavilla ISSP 2007 Suomen vapaa-aika- ja urheiluaineisto. Vapaa-aikaa ja urheilua koskevat osiot kysyttiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2007. ISSP (International Social Survey Programme) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Tietoarkisto julkaisee syksyllä 2008 vapaa-aika- ja urheilututkimuksen Suomen aineistosta aineistoraportin.

Lisätietoa:
» Tutkimuksen sarjakuvaus
» 2007-tutkimuksen aineistonkuvaus
» ISSP tietoarkiston sivuilla
» ISSP

Tietoarkisto mukana kehittämässä EU:n tutkimusinfrastruktuuria

Vuoden 2008 alusta alkaen on suunniteltu yhteiskuntatieteiden eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria. Tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta rakentamalla järjestelmä, jonka avulla voi hakea ja saavuttaa tutkimusaineistoja eri puolilta Eurooppaa yhden käyttöliittymän kautta.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto osallistuu CESSDA PPP:ssä työryhmiin, jotka vastaavat kaikkien työryhmien tulosten koordinoinnista, dataportaalin kehittämisestä ja tiedottamisesta. Näiden lisäksi tietoarkisto vetää työryhmää, joka muun muassa valmistelee kontrolloituja sanastoja tutkimusaineistojen kuvailuun.

Lisätietoa:
» Tiedote: Tietoarkisto mukana kehittämässä EU:n tutkimusinfrastruktuuria
» CESSDA PPP
» Yleiseurooppalainen tiekartta tutkimuksen perusrakenteista
» ESFRI
» Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, johtaja Helena Laaksonen

Liikunnasta koottu oma teemasivu

Tietoarkistossa on kokonaan liikuntaan liittyvien tutkimusaineistojen lisäksi myös sellaisia aineistoja, joissa on esitetty liikunta-aiheisia kysymyksiä. Vastikään julkaistulle liikunta-aiheiselle teemasivulle on kerätty molempia.

Tietoarkistoon on arkistoitu joitakin yksinomaan liikuntaa ja liikuntapalveluja koskevia tutkimusaineistoja. Lisäksi monet, erityisesti terveydentilaa, vapaa-aikaa ja elämäntilannetta tarkastelevat aineistot sisältävät liikunta-aiheisia muuttujia. Suurin osa tietoarkiston liikuntaan liittyvästä aineistotarjonnasta kartoittaa eri-ikäisten suomalaisten liikuntatottumuksia ja -harrastuksia. Toinen merkittävä teema ovat kuntien ja järjestöjen tarjoamat liikuntapalvelut ja eri tahojen mielipiteet niistä. Aineistot ovat pääosin kvantitatiivisia. Kansainvälisiä vertailumahdollisuuksia suovat Eurobarometrit.

Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.