KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/* Satunnaiset aineistot                         */
/*-------------------------------------------------------------------------*/


/* Avataan tiedosto */
GET FILE = 'osagen0.sav'.
exe.

/* Generoidaan uudet arvot muuttujille */

/* Pituus */
COMPUTE bv9 = RND(RV.NORMAL(175,8)) .
EXE.
VARIABLE LABELS bv9 "[bv9] Pituus (cm)".

/* Paino */
COMPUTE bv10 = RND((bv9/100) * RV.NORMAL(50,5)) .
EXE.
VARIABLE LABELS bv10 "[bv10] Paino (kg)".

/* Ikä */
IF (bv2 = 1) bv11 = 18 + RND(7 * RV.UNIFORM(0,1)) .
IF (bv2 = 2) bv11 = 26 + RND(9 * RV.UNIFORM(0,1)) .
IF (bv2 = 3) bv11 = 36 + RND(9 * RV.UNIFORM(0,1)) .
IF (bv2 = 4) bv11 = 46 + RND(9 * RV.UNIFORM(0,1)) .
IF (bv2 = 5) bv11 = 56 + RND(9 * RV.UNIFORM(0,1)) .
IF (bv2 = 6) bv11 = 66 + RND(20 * RV.UNIFORM(0,1)) .
EXE.
VARIABLE LABELS bv11 "[bv11] Ikä".

/* Luottamus instituutioihin */
COMPUTE luot_1 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_2 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_3 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_4 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_5 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_6 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_7 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_8 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE luot_9 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
EXE.

VARIABLE LABELS luot_1 "[luot_1] Luottamus kirkkoon".
VARIABLE LABELS luot_2 "[luot_2] Luottamus puolustusvoimiin".
VARIABLE LABELS luot_3 "[luot_3] Luottamus poliisiin".
VARIABLE LABELS luot_4 "[luot_4] Luottamus oikeuslaitokseen".
VARIABLE LABELS luot_5 "[luot_5] Luottamus eduskuntaan".
VARIABLE LABELS luot_6 "[luot_6] Luottamus pankkeihin".
VARIABLE LABELS luot_7 "[luot_7] Luottamus suuryrityksiin".
VARIABLE LABELS luot_8 "[luot_8] Luottamus Euroopan Unioniin".
VARIABLE LABELS luot_9 "[luot_9] Luottamus luonnonsuojelijoihin".

VALUE LABELS luot_1 to luot_9
1 "paljon"
2 "melko paljon"
3 "en osaa sanoa"
4 "ei kovinkaan paljon"
5 "ei lainkaan"
.

/* Väittämiä */
COMPUTE vait_1 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_2 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_3 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_4 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_5 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_6 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_7 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_8 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
COMPUTE vait_9 = RND(RV.UNIFORM(1,5)) .
EXE.

VARIABLE LABELS vait_1 "[vait_1] Lähivuosina huumeitten käyttö karkaa viranomaisten valvonnasta".
VARIABLE LABELS vait_2 "[vait_2] Lähivuosina syttyy laaja ydinsota".
VARIABLE LABELS vait_3 "[vait_3] Lähivuosina syntyy pörssiromahdus ja maailmanlaajuinen lama".
VARIABLE LABELS vait_4 "[vait_4] Jumala on olemassa".
VARIABLE LABELS vait_5 "[vait_5] Saatana on olemassa".
VARIABLE LABELS vait_6 "[vait_6] Hyväksyn kuolemanrangaistuksen".
VARIABLE LABELS vait_7 "[vait_7] Kaikki ovat tervetulleita vapaasti muuttamaan Suomeen".
VARIABLE LABELS vait_8 "[vait_8] Työtön suomalainen on työllistettävä ennen ulkomaalaista".
VARIABLE LABELS vait_9 "[vait_9] Nykynuoret tarvitsevat ankarampaa kasvatusta".

VALUE LABELS vait_1 to vait_9
1 "täysin samaa mieltä"
2 "jokseenkin samaa mieltä"
3 "en osaa sanoa"
4 "jokseenkin eri mieltä"
5 "täysin eri mieltä"
.

/* Tallennetaan harjoitusaineisto                     */

SAVE OUTFILE = 'c:\temp\koe0.sav'.
exe.

/* vain 100 havaintoa */
SAMPLE 100 from 1000.
EXE .

/* Tallennetaan harjoitusaineisto                     */
SAVE OUTFILE = 'c:\temp\koe1.sav'.
exe.

viimeksi päivitetty 2011-04-26

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD