KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Artikkeli perustuu pääasiassa kirjaan:

  • Hox, Joop (2010): Multilevel Analysis. Techniques and Applications. 2nd Edition. Routledge, New York, Hove

Muut artikkelissa käytetyt lähteet:

  • Enders, C. K. & Tofighi, D. (2007): Centering Predictor Variables in Cross-sectional Multilevel Models: A New Look at on Old Issue. Psychological Methods 12 (2): 121-138
  • Snijders, T. & Bosker, R. (1999): Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modelling. 2nd Edition. Sage, Lontoo.

Kirjallisuutta monitasomalleista:

  • Goldstein, H. (2011): Multilevel Statistical Models. 4th Edition. UK: Wiley
  • Snijders, T. & Bosker, R. (2012): Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modelling. Sage, Lontoo
  • Woltman, H. & Feldstain, A. & MacKay, C. & Rocchi, M. (2012): An Introduction to hierarchical linear modeling. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology. 8 (1): 52-69

Ajankohtaista tietoa monitasomalleihin liittyvästä kirjallisuudesta ja tilasto-ohjelmista on löydettävissä osoitteista:


viimeksi päivitetty 2013-04-13

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD