KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Keskiluvut on esitelty kaikissa tilastotieteiden ja kvantitatiivisten menetelmien perusoppaissa. Hyvä suomenkielinen opastus keskilukuihin on esimerkiksi:

  • Heikkilä, Juha (1993): Tilastotieteen ABC-kirja 1. Yliopistopaino, Jyväskylä.

Englannin kielellä keskiluvuista ja niiden sovelluksista yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa voi lukea esimerkiksi seuraavista teoksista:

  • Jones, Laurence F. & Olson, Edward C. (1996): Political Science Research. A Handbook of Scope and Method. Addison Wesley Longman, New York.
  • De Vaus, D.A. (1994): Surveys in Social Research. Third edition. UCL Press, Guildford.

Verkosta lisätietoa keskiluvuista löytyy mm. Hyperstat Online palvelusta. Siellä kerrotaan mm. sellaisista jakauman tunnusluvuista, joita ei tässä yhteyssä käsitelty. Hyperstat Onlinen osoite on:

Toinen hyvä verkkoresurssi on Gene V. Glassiin pitämän "Intro to Quant Methods" -kurssin sivut osoitteessa:


viimeksi päivitetty 2003-09-03

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD