KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Erimerkki 1. Asteikon epäsymmetrisyys

Joutsenon koulumestari Antti Jauhon kiertokoulutodistusten arvosteluasteikko lukuvuonna 1904–05:

Sangen hyvä 4+
Hyvän hyvä 4
Hyvä 4-
Tyydyttävän hyvä-4
Sangen tyydyttävä 3+
Tyydyttävää parempi 3
Tyydyttävä 3-
Välttävän tyydyttävä-3
Sangen välttävä 2+
Välttävää parempi 2
Välttävä 2-
Autettavan välttävä-2
Autettava 1+
Heikkoa parempi 1
Heikko 1-
Heikon heikko-1
Mitätöntä parempi 0+
Mitätön 0
Oikein mitätön 0-
Jo harjoittelee.. .:
Ei harjoittele..-

Arvosanoista erinomainen puuttuu kokonaan ja vain neljä kuvaa hyvää osaamista, kun loput ovat tyydyttävän, välttävän ja heikon yksityiskohtaista erittelyä.


viimeksi päivitetty 2010-11-25

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD