KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV
!

KvantiMOTV ja SPSS-oppimisympäristö on päivitetty Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjaksi.

Tilasto-ohjelmat

Alla on lueteltu joitakin pitkäikäisiä maksullisia sekä ilmaisia tilasto-ohjelmistoja. Lista ei ole kattava, mutta siihen on poimittu kattavasti erityisesti yhteiskuntatieteissä käytettyjä ohjelmistoja sekä lisäksi ohjelmistoja, jotka on suunniteltu hieman eri näkökulmista. Sivun lopussa on linkkejä muihin aihetta käsitteleviin kokoelmiin.

Epi Info

Ilmainen lähinnä terveystieteilijöille, epidemiologeille ja vastaaville suunnattu tilastollinen ohjelma.

EViews

Tilastolaskennan, ekonometristen analyysien ja ennustemallien ohjelmisto.

Excel (Tixel)

Taulukkolaskenta-ohjelma Excel ei ole varsinainen tilasto-ohjelma, mutta Tampereen yliopistossa kehitetty Excelin laajennus Tixel tuo siihen kätevän tilasto-käyttöliittymän.

Gauss

Matriisilaskentaohjelma suunniteltu laskentaintensiivisiin ongelmanratkaisuihin.

HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling)

Monitasomallien erityisohjelmisto

JMP

Tilastollinen yleisohjelmisto

LIMDEP & NLOGIT

Ekonometrian analyyseihin.

Matlab

Tekniseen laskentaan, myös valmiita tilastollisia funktiota. Matlab ohjelmointikieli.

Minitab

Tilastollinen yleisohjelmisto

MLwiN

Monitasomallien erityisohjelmisto

MPlus

Tilastollinen mallinnus- ja analyysiohjelmisto

Personal Data Mining

Visipoint Oy:n suomalainen tilastollinen yleisohjelmisto.

PSPP

SPSS-ohjelmiston ilmainen haastaja. (PSPP for Windows)

Gretl

Ekonometria ja aikasarjat.

Octave

Tekniseen laskentaan ja data visualisointiin keskittyvä projekti, muistuttaa Matlabia.

R-Project

Kaupallisen S-PLUS ohjelmiston ilmainen haastaja.

SAS

Tilastollinen yleisohjelmisto

S-PLUS / Spotfire

Tilastollinen yleisohjelmisto, S-ohjelmointikieli

SPSS

Tilastollinen yleisohjelmisto

Stata

Tilastollinen yleisohjelmisto

Statistica

Tilastollinen yleisohjelmisto

Survo

Tilastollinen yleisohjelmisto

Systat

Tilastollinen yleisohjelmisto

 

Lisätietoja

Wikipediassa on kattavia listauksia tilasto-ohjelmistoista: List of statistical packages ja Comparison of statistical packages.

Ilmaisia tilasto-ohjelmistoja voi tutkailla myös Andrea Corsinin Free Statistics -sivuilta.

Lisää materiaalia löytyy StatLib -tiedostokirjastosta


viimeksi päivitetty 2013-04-13

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD