Tilasto-ohjelmat

Ennen datan käsittely ja analysointi kynällä ja paperilla tai laskukaavoja ohjelmoimalla oli työlästä. Prosessointitehon ja ohjelmistojen kehittyessä siirryttiin käyttämään taulukkolaskentaohjelmistoja. Nykyään monimutkaistenkin analyysien toteuttaminen on tehty helpoksi tarkoitukseen varta vasten suunnitelluilla tilastollisilla ohjelmistoilla ja ohjelmistoympäristöillä. Erilaisia ohjelmistoja on valtava määrä, mutta yhteiskuntatieteellisillä aloilla käytetyimpien joukossa ovat SPSS:n ohella R, SAS ja Stata.

SPSS Ankkurilinkki ikoni

SPSS (alun perin 'Statistical Package for the Social Sciences', nyk. 'Statistical Product and Service Solutions') on tilasto-ohjelmisto, jonka omistaa nykyään IBM.

SPSS ei edellytä ohjelmoinnin osaamista (vaikka syntaksikielen käyttö on mahdollista) ja siinä on graafinen käyttöliittymä. Siksi se on ollut matalan kynnyksen tilasto-ohjelmisto monilla aloilla, kuten yhteiskuntatieteissä. Helppokäyttöisyytensä vuoksi se sopii hyvin tilastoanalyysien aloittelijoille. Sen rajoitteena on kuitenkin, että käyttö vaatii maksullisen lisenssin. Joillakin korkeakouluilla on oppilaitoslisenssi, joka mahdollistaa ohjelman lataamisen omaan käyttöön tai käytön oppilaitoksen laitteilla. Valmistajan verkkosivuilta (Avautuu uuteen välilehteen) on myös saatavilla määräajan toimiva kokeiluversio.

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjan harjoitukset perustuvat SPSS:n käyttöön. Analyysien tulosten tulkinnan osalta harjoituksia voi hyvin rajoitetusti soveltaa muiden tilasto-ohjelmien kanssa. Ohjelmistojen monien eroavaisuuksien vuoksi kannattaa kuitenkin seurata käyttämäsi ohjelmiston ohjeita.

Verkossa on saatavilla monia SPSS-oppaita. Oppaat on usein tehty erityisesti tiettyjä SPSS-versioita ajatellen. Niistä voi kuitenkin olla apua myös uudempien ja vanhempien ohjelmaversioiden kanssa. Sivun lopussa on lueteltu joitakin teoksia ja verkko-oppaita SPSS:n käyttöön. Lisää kirjallisuutta on mainittu käsikirjan artikkeleiden yhteydessä.

R Ankkurilinkki ikoni

R on ohjelmointikieli ja -ympäristö, joka on saatavilla verkosta ilmaiseksi. Sen käyttö poikkeaa huomattavasti SPSS:stä, jonka valikoihin tottuneelle se voi olla alkuun haastava. R perustuu omaan ohjelmointikieleensä, jota käyttäen kaikki toiminnot tehdään. Vaikka R:n käyttö ei ole välttämättä yhtä intuitiivista kuin käyttöliittymiin perustuvien tilasto-ohjelmistojen, sen vahvuutena on monipuolisuus ja joustavuus.

Yksinkertaisimmillaan R on komentokehote, johon syötetään datan käsittelyn ja analyysin mahdollistavia komentoja. Siihen ei siis normaalisti kuulu graafista käyttöliittymää, jonka kautta toimintoja voisi toteuttaa. Erillisiä käyttöliittymiä on kuitenkin saatavilla verkosta ilmaiseksi ja näiden käyttö voi helpottaa R:n opettelua. Yksi suosittu vaihtoehto on RStudio.

Viimeisin R-versio on ladattavissa osoitteesta www.r-project.org (Avautuu uuteen välilehteen) . R:n asennustiedostoihin on sisällytetty paketteja (packages) monia toimintoja ja analyyseja varten. Nämä helpottavat useiden tehtävien tekemistä ilman ylimääräistä ohjelmointityötä. Osaavat käyttäjät voivat myös ohjelmoida paketteja omiin tarpeisiinsa. Käytettävissä olevia paketteja voi selata Comprehensive R Archive Networkin sivuilta (Avautuu uuteen välilehteen) .

Verkossa on tarjolla lukuisia R-kursseja ja joidenkin korkeakoulujen kursseilla perehdytään R:n käyttöön. Lisätiedoissa on esitelty muutamia oppaita ohjelmiston käyttöön.

Tietoarkistossa on laadittu lyhyt ohje SPSS Portable -muotoisten tiedostojen avaamiseksi R-ohjelmistossa .

SAS Ankkurilinkki ikoni

SAS on samannimisen yrityksen kehittämä tilasto-ohjelmisto. Kuten SPSS, SAS on omisteinen ohjelmisto, eli sen käyttö vaatii maksullisen lisenssin. SAS on myös yleisesti käytössä monissa suomalaisissa yliopistoissa, joten sen voi saada käyttöön oppilaitoslisenssillä.

Analyysit voi SASissa tehdä joko graafisen käyttöliittymän tai SAS-kielen avulla. SASin käyttöä opetetaan joidenkin korkeakoulujen kursseilla, mutta suomenkielisiä oppaita on verkossa melko niukasti. Sivun lopussa on mainittu joitakin teoksia ja verkko-oppaita.

Stata Ankkurilinkki ikoni

Stata on StataCorpin kehittämä tilasto-ohjelmisto. Sen käyttö vaatii maksullisen lisenssin, mutta se ei ole niin laajalti käytössä suomalaisissa korkeakouluissa kuin muut tällä sivulla mainitut ohjelmistot.

Stata perustuu vahvasti komentorivin käyttöön, mutta uudemmissa versioissa on mukana myös graafinen käyttöliittymä. Stata-oppaita ei juuri ole saatavilla suomeksi, mutta englanniksi materiaalia on paljon esimerkiksi ohjelmiston verkkosivuilla.

Muita tilasto-ohjemia Ankkurilinkki ikoni

Alla on lueteltu joitakin pitkäikäisiä maksullisia sekä ilmaisia tilasto-ohjelmistoja. Lista ei ole kattava, mutta siihen on poimittu kattavasti erityisesti yhteiskuntatieteissä käytettyjä ohjelmistoja sekä lisäksi ohjelmistoja, jotka on suunniteltu hieman eri näkökulmista. Sivun lopussa on linkkejä muihin aihetta käsitteleviin kokoelmiin.

Epi Info (Avautuu uuteen välilehteen)

Ilmainen lähinnä terveystieteilijöille, epidemiologeille ja vastaaville suunnattu tilastollinen ohjelma

EViews (Avautuu uuteen välilehteen)

Tilastolaskennan, ekonometristen analyysien ja ennustemallien ohjelmisto

Gauss (Avautuu uuteen välilehteen)

Matriisilaskentaohjelma suunniteltu laskentaintensiivisiin ongelmanratkaisuihin

JMP (Avautuu uuteen välilehteen)

Tilastollinen yleisohjelmisto

LIMDEP & NLOGIT (Avautuu uuteen välilehteen)

Ekonometrian analyyseihin

Matlab (Avautuu uuteen välilehteen)

Tekniseen laskentaan, myös valmiita tilastollisia funktiota. Matlab ohjelmointikieli.

Minitab (Avautuu uuteen välilehteen)

Tilastollinen yleisohjelmisto

MLwiN (Avautuu uuteen välilehteen)

Monitasomallien erityisohjelmisto

MPlus (Avautuu uuteen välilehteen)

Tilastollinen mallinnus- ja analyysiohjelmisto

PSPP (Avautuu uuteen välilehteen)

SPSS-ohjelmiston ilmainen haastaja

Gretl (Avautuu uuteen välilehteen)

Ekonometria ja aikasarjat.

Octave (Avautuu uuteen välilehteen)

Tekniseen laskentaan ja data visualisointiin keskittyvä projekti, muistuttaa Matlabia.

Tibco Spotfire (Avautuu uuteen välilehteen)

Tilastollinen yleisohjelmisto