KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV
 Lisäesimerkit   SPSS-harjoitukset   Lisätietoja 

Homoskedastisuus

Muuttujien välinen homoskedastisuus tarkoittaa, että toisella muuttujalla on suunnilleen sama varianssi kaikissa toisen muuttujan luokissa.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa oletus on voimassa.
Oikenpuoleisessa kuvassa muuttujan x2 varianssi kasvaa muuttujan x1 kasvaessa.

Esimerkkikuviot homoskedastisuudesta

Tilannetta voi korjata muuttujamuunnoksilla (kuten logaritmi, neliöjuuri, ...)


viimeksi päivitetty 2003-09-04
 Lisäesimerkit   SPSS-harjoitukset   Lisätietoja 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD