Tässä numerossa kirjoittavat

Kaisa Järvelä, tiedottaja, Tietoarkisto
Annaleena Okuloff, tieteenala-asiantuntija, Tietoarkisto
Arto Vuori, kehittämispäällikkö, THL

Tietoarkisto-lehden 3/2016 taitto: Juha Immonen