Tässä numerossa kirjoittavat

Helena Laaksonen, johtaja, Tietoarkisto
Kaisa Järvelä, Tietoarkiston entinen tiedottaja
Eliisa Haanpää, tutkimusamanuenssi, Tietoarkisto
Antti Ketola, lakimies, Tietoarkisto
Jessica Parland-von Essen, dosentti, Helsingin yliopisto, vanhempi koordinaattori, CSC

Tietoarkisto-lehden 1/2018 taitto: Juha Immonen

Pääkirjoituksen ruotsinnos: Marina Hamberg