KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

3 Tutkijan asema ja tutkimuksen arviointi

Tutkimusprosessin kuluessa tutkija joutuu jatkuvasti päättämään, mihin suuntaan tutkimustaan vie. Tutkijan tulee pohtia, mihin päätökset ja valinnat johtavat ja mitä ne tutkimuksen kannalta tarkoittavat. Esimerkiksi tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset kysymykset ovat erittäin tärkeitä. Samaten tutkijan asema suhteessa niin tutkittaviin kuin suureen yleisöönkin voi olla joskus ongelmallinen. Myös tutkijan suhde tutkimuksen mahdollisiin rahoittajiin on viime aikoina noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi. Tutkijan on siis joka käänteessä pyrittävä miettimään tekemisiään (tai tekemättä jättämisiään) ja viimeistään tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa näitä pohdintoja on myös kirjoitettava näkyviin.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD