KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

Koodeista ja laskelmista tyypittelyyn

Oheisessa esimerkissä tyypitellään koodauksen ja kvantifioinnin pohjalta esimerkkiaineistoamme. Laadin tyyppikertomuksen aineiston tyypillisten elementtien perusteella. En tarkastele tässä tapauksessa kirjoittajien taustatietoja vaan keskityin siihen, mitkä asiat olivat tarinoiden ydinsisältöjä. Yhdistelin tyyppikertomuksessa samantyyppisiä kertomuksia, mutta toinen vaihtoehto olisi ollut muotoilla itse kertomus, jossa tyypilliset seikat esiintyvät. Tiivistin tutkimustehtävän suuntaamana 29.11.2001 tapahtuneeseen lehtien lukemiseen liittyvät keskeiset asiat ytimekkääksi kertomukseksi:

"Herätyskellon soitua kömmin ylös ja laitoin kahvin tippumaan. Levitin Helsingin Sanomat keittiön pöydälle ja luin sitä aamiaisen yhteydessä. Radio kuului taustalla. Luin viimeisimmät raportit Afganistanin sotatantereelta ja kotimaan uutiset. Käänsin mainossivuja nopeassa tahdissa, myös urheilusivut ohitin vauhdilla. Aamupesujen jälkeen olikin jo kiire töihin. Iltapäivällä töistä palattuani selailin päivän postissa tulleita ilmaisjakelulehtiä ja mainoksia, joita näin joulun alla olikin runsaasti. Kotipaikkakunnan tapahtumat ja uutiset ovat kiinnostavia, mutta mainoksia on aivan liikaa. Ruoan jälkeen vietin iltaa televisiota katsellen ja ennen nukkumaan menoa luin vielä hetken kirjaa."

Aiheen ollessa erittäin tuttu, lehtien lukeminen, jonkinlaisen tyyppikertomuksen olisi tietysti voinut konstruoida ilman aineistoakin, mutta korostan, että kyseessä on havainnollistus siitä, miten tyyppikertomuksia voidaan muodostaa koodausten ja kvantifiointien pohjalta. Huomioitavaa on, että vaikka tyyppikertomukset edustavat mahdollisimman hyvin aineistoa, ovat ne aina tutkijan konstruktioita; yksi mahdollinen versio. Jos tyyppejä muodostetaan laskelmien avulla, vaikuttavat koodausten ja kvantifiointien tekemisen kriteerit tyypittelyynkin.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD