KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

4.2.2 Tutkimuspäiväkirja

Monet ihmiset pitävät yksityistä päiväkirjaa tai julkisempaa blogia (internet-päiväkirja). Päiväkirjan kirjoittamisen sanotaan selventävän ajatuksia ja auttavan muistamaan, mitä on tapahtunut, milloin ja miksi. Päiväkirjaan kirjoitetaan tuntemuksia, ajatuksia, kuvauksia ja kaikkea mitä mielessä liikkuu kirjoittamisajankohtana. Näin tehdään myös tutkimuspäiväkirjassa.

Tutkimuspäiväkirjaan voi kirjoittaa suunnitelmia (ja niiden muutoksia ja syitä), ihmettelyn aiheita, omia ja muiden oivalluksia, ongelmia ja haasteita, kuultuja ja luettuja asioita, tuntemuksia – kaikkea sitä, mitä tutkimusprosessin aikana tapahtuu konkreettisesti ja omassa mielessä. Tutkimuspäiväkirja voi olla systemaattinen ja kurinalainen tai kevyempi ja vapaamuotoinen. Päiväkirja auttaa pysymään vetreänä tutkimuksen tekemisessä ja prosessin hallinnassa. Tutkimuspäiväkirjaa voi pitää tietokoneella, jolloin muistiinpanoja on myös kätevää siirtää ja muokata tutkimustekstiin. Mutta yhtä mahdollista on kirjoitella asioita paperille tai vihkoon. (Hirsjärvi ym. 2004, 52-53.) Jotkut käyttävät post-it -lappusia, joita voi liimailla kartongille tai papereille ja siirrellä tarpeen mukaan. Tutkimuspäiväkirja voi olla myös kansio, johon päiväkirjamerkintöjen lisäksi voi kerätä tutkimusaiheeseen liittyviä lehtileikkeitä ja muuta materiaalia. (Eskola 1998a; Eskola & Suoranta 2000.)

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD