KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

7.1.1 Tutkimusongelma analyysin suuntimena

Aineisto ei koskaan sellaisenaan tarjoa ratkaisuja tutkimuskysymyksiin, vaan sitä on käänneltävä ja väänneltävä aivan kuten hiljaiseksi heittäytynyttä kuulusteltavaa poliisisarjoissa. Toisin kuin amerikkalaisissa elokuvissa ja sarjoissa, aineiston analyysissa väkivaltainen runnominen ei tuota tulosta vaan parhaiten tulosta saadaan kärsivällisellä, maltillisella lähestymisellä. Tutkimusongelmien ratkaisuun etsitään näkökulmia, sillä absoluuttisia ratkaisuja ei voida tavoittaa. Näkökulmat eivät silti ole aineistosta suoraan nähtävissä. Aineistoon pitää tutustua perusteellisesti, jotta pääsisi selville siitä, mitä se sisältää ja millaisia perspektiivejä sen kautta voidaan tutkimusongelmaan ottaa.

Mitä sitten analysoidaan – millaisia näkökulmia otetaan ja miten? Hämmennyksen vallitessa ja erilaisia potentiaalisia reittivaihtoehtoja punnitessa on hyvä palauttaa mieleen, mikä tutkimuksen tarkoitus oikeastaan onkaan. Tutkimusongelma- tai ongelmat on lähtökohta niin tutkimusotteen (laadullinen, määrällinen vai niiden yhdistelmä) valinnalle, aineiston hankinnalle kuin analyysillekin. Mitä tutkin? Mistä kaipaan tietoa? Miten saan tarvitsemaani tietoa? Mitkä tavoitteeni ovat? Tutkimusongelma on tutkimuksen perusta, siksi tutkimuksen lähtökohdat tulee aina selvittää ensin.

Selkeät, riittävän suppeat ja huolella määritellyt tutkimuskysymykset toimivat suuntaviittoina analyysissa. Ne voivat olla ikään kuin ostoslista, joka on kirjoitettu kotona helpottamaan ostosten tekoa ja pitämään budjetti kurissa marketin tavarapaljouden keskellä. Kysymykset osoittavat, mitä aineistosta poimitaan mukaan – kaikkea ei voi ottaa, sillä kaikki ei ole tässä tutkimuksessa tarpeellista. Välillä tulee kuitenkin hairahduttua harharetkille, mutta onneksi analyysissa nämä heräteostokset on suhteellisen helppoa palauttaa, kunhan vain muistaa vilkaista ostoslistaansa. On tietysti myös huomioitava, että toisinaan tutkimusongelmat (kuten kauppalappukin) on jäänyt vajaaksi tai kaupan hyllyjen tarjonta pakottaa miettimään ostoslistan kokonaan tai osin uusiksi. Tällöin on syytä palata takaisin lähtöruutuun, unohtaa aineisto hetkeksi ja syventyä miettimään, mitä oikein onkaan tutkimuksessa tavoittelemassa. Mitä aineksia tarvitaan, jotta saadaan kokoon haluttu keitos? Antaisiko jokin kenties kaivattua lisämaustetta soppaan?

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD