KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Muuttujien muunnokset - SPSS-harjoitukset

Muuttujien muunnoksia koskevat harjoitukset löytyvät myös SPSS-pääsivun kautta osana laajempaa kokonaisuutta, otsikolla Havaintoaineiston käsittely. Joihinkin alaotsikoihin liittyy myös oma tekstiosuutensa, johon pääsee tavalliseen tapaan harjoitussivun kautta. Muut ovat pelkkiä harjoituksia, joiden johdantona toimii tekstiosion luku "Muuttujien muunnokset".

Harjoitus 1: Iän laskeminen syntymävuodesta
Harjoitus 2: Luokittelu (ikämuuttuja)
Harjoitus 3: Muuttujan uudelleenkoodaus
Harjoitus 4: Suhteellisen osuuden laskeminen
Harjoitus 5: Count - Myönteisten vastausten lkm muuttujajoukossa

Muuttujien muunnoksiin liittyvät myös seuraavat omilla sivuillaan olevat harjoitukset:
Summamuuttuja
Pienet aineistot ja painomuuttuja


viimeksi päivitetty 2003-02-25

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD